X

تبلیغات در بلاگ اسکای

محاسبه ی وزن ایده آل پیشرفته

www.021dr.com

 

تفسیر

BMI

کم وزنی

18/5-24/9

طبیعی

18/5-24/9

اضافه وزن

25-29/9

چاقی درجه 1

30-34/9

چاقی درجه 2

35-39/9

چاقی شدید درجه 3

برابر با یا بیش از 40

 

وزن ایده آل ( IBW )

محاسبه وزن ایده آل

 

Top of Form

Bottom of Form

وزن به کیلوگرم:

قد به سانتیمتر:

:زن

مرد:

شاخص توده بدن

زن

مرد

کاهش وزن

< 19

< 20

وزن مناسب

19 - 24

20 - 25

افزایش وزن

24 - 29

25 - 30

چاقی بیمارگونه

> 29

> 30

 

  روش تخمینی Hamwi:

 یک Kg به ازای هر cm بیشتر از 150 +      48kg  =  وزن ایده آل در مردان

9/.  Kg به ازای هر cm بیشتر از 150 +      45kg   =  وزن ایده آل در زنان

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 13:57  توسط mortezafashi  | 

پريمو بولان pri mobolan يا متنولون استات

اين دارو به 2 نوع تزريقي و خوراكي وجود دارد :
پريمو بولان يكي از استروئيد هاي آنا بوليك است كه داراي نسخه هاي قديمي مسترون نمي باشد. در واقع ،چنان چه شما بتوانيد به آساني متوجه آنابوليك بودن آن شويد: نسبت هورمون در نما ي عرضي ، آن يك استروئيد خيلي ضعيف به نظر ميرسد ولي در واقع قويترين استروئيد نسبت به مسترون در هردو مشاهده است.
ما نمي دانيم كسا ني كه هر دو تركيب دارويي رادر يك دُز مشابه مصرف مي كردند چه كساني بودند .شايد مادر مورد اينكه شما نتايج مشابهي از آنها گرفته ايد توجيه شويم ،
واين در هنگامي است كه شما مشاهده مي كنيد كه شما در حال مصرف دارويي مي باشيد كه زياد اثر بخش نيست واين همان پريمو بولان قابل تزريق است (كه داراي يك زنجيره ي خيلي طولاني از انانتات استرمتصل به آن است ).در حقيقت ،ما فكر ميكنم كه قسمتي از دلايل تعداد زيادي از مصرف كنندگان پريمو بولان نااميد شدن ومأيوس شدن
از اين است كه آنها از استفاده ي كافي از آن محروم ميشوند . از ساختار شيميايي آن وآنابوليك يعني نسبت اندروژنيك مي توانيم فرض كنيم كه نسبت به مسترون تاثير كمتري دارد. هر چند كه به علت داشتن استر[در نسخه قابل تزريق ان ***[ به مدت 12 هفته براي به نتيجه كامل رسيدن دارد.هنگامي كه شما mgs400ازاين ماده را براي 12هفته مصرف كنيد شايد مجبور باشيد 500دلار خرج كنيد وبراي شما هزينه بردار است.
براي مشاهده آسان است كه چرا تعداد بسياري از مردم سعي ميكنند از اين دارو كمتر استفاده كنند چون ازنتايج آن مأيوس شده اند .از طرفي ديگر ،رقابت هاي زيادي بين بدنسازان در مصرف پريموبولان وجوددارد، آنها نمي توانند رژيمي بدون آن داشته باشند.
به هر حال ما فكر ميكنيم در مقايسه با مسترون ،بهترين چيزي است كه ما مي توانيم با مشاهده نتايج ومزاياي آن استفاده كنيم.

اثرات پريمو بولان

اجازه دهيد بعضي از اثرات كلي پريموبولان را قبل از اينكه به تفاوت هاي بين نوع دهاني وقابل تزريق آن بپردازيم شرح دهم . يكي از مطالعات انجام شده بر روي گوسفند با100mgsاز متنولون وشوك الكتريكي به آنها انجام شده است (شوك الكتريكي براي اين استفاده شده است كه آنها براي حركت دادن بدن خود تمايل داشته باشند .
به هر حال،درهنگام مقايسه با ماهيچه هاي گوسفندي كه متنولون دريافت نكرده است،گروهي كه اين دارو را دريافت كرده اند،حجم ماهيچه هايشان افزايش يافته است. اين دارو هم چنين وابستگي نسبتاًزيادي براي وصل شدن با ARدارد،ودر واقع اين اتصال بهتر اتصال به تستسترون است اين توا نايي براي وصل شدن بسيار محكم به ARممكن است پريمو بولان را به عنوان يك ماده ي چري سوز بسيار عالي نشان دهد . اتصال محكم ARبه طور مثبت به ليپوليسيز (lypolysis)هم بسته شده است.
به علاوه ،چنان چه اين استروئيد بتواند به طور واقعي در كاهش تومورهاي سينه كمك كند هيچ محصول فرعي نياز به توضيح براي استفاده با پريموبولان ندارد ،ودر حقيقت،ممكن است يك عامل كمكي مفيد در نوع خودش باشد، كه شبه به مسترون
است. هم چنين ،همانند مسترون ،پريمو بولان هيچ گونه گرايشي به سمت تبديل شدن به استروژن ندارد .
از آنجايي كه كه آن خوشبو نيست ،بيشتر اثرات جانبي آن به طور معمول به استروژن مربوط نمي شود .به اين معني كه نگهداري آب،جوش صورت وبيماريهاي زنانه كم وبيش به وجود نخواهد آمد.اين كمبود نگهداري آب با مزايايي يكنواخت وثابت تركيب شده كه در ابتدا به وجود آمده اند وممكن است به توضيح اينكه به چه علت كيفيت
حجيم شدن ماهيچه ها ومزايايي آن را به وجود مي آورد كمك كند.اين حالت هم چنين به اين سؤال كه چرا اين دارو خيلي پر هزينه است نيز كمك مي كند.اگر چه عوارض
داروهاي استروژني به هم مربوط نيستند ،يك شباهت با پريموبولان هنوز باقي مي ماند،
وآن داشتن تعداد زيادي از مشتقات استروئيدي DHTاست .تعداد بسياري از پريموبولانها
هميشه شامل فينا استريد FINASTERIDEوكتوكونازول در چرخه هاي دارويي پريمو بولان هستند . هرچند كه هيچ كس هنوز نمي تواند پيشنهاد كند كه استفاده از پريمو بولان به عنوان يك عامل دارويي اصلي است ،اين امر به عنوان عاملي براي احتمال معكوس بسياري از اثرات مغاير باآنمي مطالعه شده است. اين حالت يك شكست تكان دهنده در هر 2ناحيه است، با توجه به بعضي از مطالعات موردي كه من انجام داده ام هيچ كس با اين مطالعات بي نتيجه هيجان زده نشده است.آنادرول دراين ناحيه حرف اول را مي زند ،وهيچ كس درانجمن هاي ورزشي نمي تواند آنها را با اين 2 دارو مقايسه كند هرچند كه ميشل مولي وبسياري ديگراز پزشكان معروف كه در مورد بيماران ايدزي تحقيق ميكنند مدارك بسنده اي براي اين ادعا كه پريموبولان يك افزاينده است به دست آورده اند وميگويند كه اين دارو براي بيماران ايدزي مفيد است (پريموبولان هنوز براي فروش در آمريكا تائيد نشده). بيماران ايدزي نيازي به داروهاي خاصي ندارند،بنابراين يك افزايند ي آزاد مانند پريمو بولان كه كيفيت خوبي به ماهيچه ها
مي دهد براي اين بيماران مناسب است واز آنجايي كه ماهنوز قصد نداريم به طور مبهم استفاده از پريمو بولان را به عنوان يك داروي اصلي شرح دهيم . به طور واضح اين مورد
به ما ميگوييد كه آن رادر ابتدا براي استفاده در به دست آوردن ونگه داري بافت لاغر بكار ببريم .اين كار بهترين انتخاب براي يك هدف است ورقابت كنندگان زيادي از اين دارو به طور موفقيت آميزي در نگه داشتن ماهيچه ها استفاده كرده اند.بنابراين
پريمو بولان براي اين هدف مفيد است كه يكي از عملكردهاي اوليه آن كمك به بدن شما براي حفظ ونگهداري نيتروژن در نسبتهاي زيادي ميباشد.
نگهداري بالاتر وبيشتر نيتروژن در بدن شما باعث ساخته شدن ماهيچه وحجيم شدن آن ميشود درمورد استفاده از پريموبه عنوان يك داروي اوليه ،اين حفظ نييتروژن به ماهيچه
شما كمك خواهد كرد ومطمئن باشيد كه رژيم غذايي شما بدون چربي ورژيم بسيار خوبي است. پريموبولان يك استروئيد خيلي عالي است چنانچه يكي از داروهاي است كه هم ميتوان آن ابه طور دهاني مصرف كرد وهم قابل تزريق ميباشد.
فكرميكنم كه وينسترول هم اين چنين باشد اما پريموبولان در واقع يك است متفاوت درنوع دهاني ونوع قابل تزريقي دارد . نوع خوراكي آن يكي از جالبترين تركيبات خوراكي است كه تابه حال ديده ام براي كساني كه تازه استفاده از آن راشروع كرده اند
اين دارو يكي از تركيباتي است كه براي ورزشكاران وبدن سازهاي كه آن را ميخورند
در حالتي غير ا حالت 17–آلفا-آلكيل در دسترس ميباشد .
شكل 17-آلفا به طور كلي استروئيدهاي خوراكي رادر اولين عبور از كبد شما زنده نگه ميدارد ولي اين نوع كبد شمارا زهره آگين ميكند . پريمو بولان خوراكي اين حالت راندارد بنابراين براي كبد شما خيلي ملايم است وكبد را زهر آگين
نمي كند،اما در عبور از كبد قسمت زيادي ازاين دارو از بين ميرود ،براي همين از نوع17بتا و1آلكيل براي نوع خوراكي اين دارو استفاده مي شود .شما به گرفتن تعداد زيادي از اين دارو نياز خواهيد داشت تا مؤثر واقع شود در حدود Mgs100درروز از نوع خواكي براي مؤثر بودن كافي است 0در (خانمها ) ،كمتر ارآن هم مناسب است . حتي استفاده ازاستات استر براي 2تا3 روز به كبد شما صدمه خواهد زد بنابراين بايد مقدار دارو را به طور مداوم وبه مقدار لازم مصرف كرد .وقتي كه به مردان مقدار 30تا45 mgاز نوع خوراكي پريموبولان داده مي شود ،15تا65%از
سطوح ماده ي محرك غده هاي ***ي در آنها كاهش مي يابد .بياد بياوريدكه من گفتم
100mgsيك مقدار مناسب است ولي با اين مقدار سطح مواد محرك غدد ***ي به طور قابل ملاحظه ي كاهش مي يابد .من به شخصه هرگز نفهميدم كه چرا افراد پريموبولان خوراكي يا تزريقي را استفاده مي كنند ممكن است در مقدار خيلي كم اين دارو يعني 10mgsهيچ تأثيري به وجود نياييد .
به طوركلي فكر ميكنم پريموبولان تزريقي نياز به استفاده در مقداركمتر از دارد،وبراي نتيجه ي بهتر به مقدار 400تا600mgs در هفته استفاده شود . استفاده از آن براي من شبيه به مصرف پروپيونات تستسترون بود ولي براي آسودگي بيشتر فرض مي كردم كه اكثراً مردم آنرا با اتانات تستسترون مصرفمي كنند.وزمان هاي مصرف مشابهي دارند يعني دوبار در هفتهدوز مصرفي = خوراكي 50 تا 100 ميلي گرم و تزريقي 350 تا 600 ميلي گرم
مدت زمان ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ = 4 تا 5 هفته
مدت زمان فعاليت در بدن = خوراكي 4 تا 6 ساعت و تزريقي 10 تا 14 روز

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 13:53  توسط mortezafashi  | 

 
تستسترون سايپيونات testosterone cypionate

سايپيونات يكي از انواع تستسترون با عملكرد بالا در بدن مي باشد . اين نوع تستسترون در دنيا بيشتر از ساير تستسترون ها استفاده مي شود و قدرت بيشتري نسبت به تستسترون انانتات يا همان دپوت مي دهد و از لحاظ رديابي شدن در تست هاي كنترل دوپينگ از طريق خون كم خطر ترين نوع تستسترون مي باشد و رديابي آن از طريق ادرار 3 ماه و از طريق خون بسيار مشكل مي باشد .
اين تستسترون معمولا با داروهاي ديگر مانند استن مكزيكي تركيب ميشود و جواب بهتري ميدهد . اما به طور جداگانه هم ميتوان براي افزايش قدرت و حجم از اين دارو استفاده كرد . موثر ترين دوز مصرفي اين دارو 300 تا 2000 ميليگرم در هفته مي باشد . كه البته براي حرفه اي ها توصيه ميشود . اما بهتر است افراد آماتور در دوز هاي 200 تا 600 ميليگرم استفاده كنند .

دوز مصرف : 300-2000 ميليگرم در هفته
ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ : 3 ماه
زمان فعاليت دارو در بدن : 15-16 روز
[/code]


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

سوستانون sustanon

اين دارو استرئيدي بسيار پر طرفدار در بين حرفه اي ها مي باشد و از تركيب 4 نوع تستسترون ساخته شده است كه در كنار هم بسيار عملكرد خوبي دارند . اين دارو در خون فعاليت بالايي دارد . اين دارو هم در افزايش قدرت و هم در افزايش حجم بسيار موثر مي باشد . كمترين دوزي كه باعث تاثير سوستانون مي باشد 250 تا 500 ميلي گرم در هر 10 روز مي باشد . چون دوره اثر بخشي سوستانون نسبت به ساير تستسترون ها نظير سايپيونات و انانتات كه نياز به تزريق هفتگي دارد بيشتر بوده و در مبتديان نيازي به تزريق هر هفته نمي باشد و به عقيده بسياري از كارشناسان تزريق هر 10 روز يك بار سوستانون نيز خالي از تاثير نمي باشد و همچنين اين داروي تركيبي عوارض جانبي كمتري نسبت به خيلي از استرئيد ها دارد از اين رو يك تركيب معجزه آسا مي باشد .
همچنين گفته مي شود سوستانون كمتر به غدد داخلي آسيب مي زند و ترشح آنتي بادي هاي بدن كه در مقابل مصرف داروهاي خارجي در بدن ترشح مي شود كمتر است به طوريكه در مورد سوستانون مي توان گفت كه عوارضي ندارد يا عوارض آن بسيار نا چيز است . در دوره هاي حجم مصرف هم زمان سوستانون با داروهاي خوراكي مثل وينسترول و آناوار (اكس اندرلون) تاثير خوبي دارد و مصرف هم زمان با اين داروها نيز عوارض جانبي كمي دارد .
سوستانون در آمپول هاي 250 ميلي گرمي در بازار موجود مي باشد و از تركيب 4 نوع تستسترون زير ساخته شده است :
تستسترون پريپيونات 30 ميلي گرم + تستسترون فنيل پريپيونات 60 ميلي گرم + تستسترون ايسوكاپروات 60 ميلي گرم + تستسترون دكانوات 100 ميلي گرم

كه در مورد تركيب بالا گفته شده كه موثر ترين داروي تركيبي مي باشد و پس از شروع دوره تا يك ماه پس از تزريق در بدن فعال باقي مي ماند و 3 ساعت پس از تزريق آن اثر آن را مي توان حس كرد . كه اين اثر به خاطر تستسترون پريپيونات موجود در آن مي باشد . بهتر است از اين دارو به خاطر افزايش فشار خون به هيچ عنوان بعد از ساعت 7 بعد ظهر استفاده نشود . چون شما در زمان افزايش فشار خون خواب هستيد و امكان افزايش فشار خون ناگهاني و در نتيجه سكته قلبي در اين زمان بيشتر است .
تستسترون فنيل پريپيونات و ايزو كاپريت موجود در دارو تا 3 هفته در خون باقي مانده و باعث اثر بخشي دراز مدت اين دارو مي شوند و تستسترون دكانوات بيشتر از 1 ماه در خون فعال مي باشد و با دوام ترين تستسترون در تركيب فوق مي باشد .
چون اين دارو عوارض آندروژني كمي دارد باعث مي شود تا عوارضي مانند احتباس آب و نمك و ژنيكوماستي (بزرگ شدن سينه ها در مردان ) كمتر ديده شود و از اين رو به تستسترون انانتات و سايپيونات ترجيح داده مي شود .
عوارض جانبي سوستانون كه احتمال بروز آن بسيار كم است شامل كاهش گلوبول سفيد و ضعف ايمني بدن كه در اثر افزايش بيش از حد گلوبول قرمز ديده مي شود و همچنين حالت تهوع پس از تزريق و خشونت و بم شدن صدا و احتباس آب و نمك و ژنيكوماستي و غيره مي باشد . البته احتمال بروز اين عوارض بسيار پايين است .
بهترين و نيرومندترين اثر بخشي دارو در دوران حجم مصرف هم زمان اين دارو با اكسي متالون و يا ديانابول مي باشد كه افزايش حجم و قدرت زيادي دارد ولي خاصيت آندروژني آن بالا مي باشد و براي تفكيك بيشتر و عوارض كمتر سوستانون را مي توان با وينسترول ( استنازول ) يا پارابولان مصرف كرد . دوز مصرفي سوستانون 250 تا 750 ميليگرم در هفته مي باشد كه حرفه اي ها تا 3000 ميلي گرم ( 12 آمپول ) در هفته نيز مصرف مي كنند كه عوارض جانبي بسيار بالايي دارد و حتي ممكن است منجر به مرگ شود .

دوز مصرفي دارو : 500 تا 2000 ميلي گرم در هفته
ماندگاري در تست هاي كنترول دوپينگ : 3 ماه


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

تستسترون فنيل پريپيونات testosterone phenylpropionate

اين نوع از تستسترون در بعضي از داروهاي ديگر مانند سوستانون نيز يافت مي شود و داراي خاصيت آنابوليك و استروژني بالايي مي باشد . از اين رو استفاده از داروهاي آنتي استروژن مانند نولوادكس و hcg حتما توصيه مي شود .
در بين انواع تستسترون ها فقط تستسترون پريپيونات نياز كمتري به آنتي استروژن دارد و در باقي تستسترون ها حتما داروهاي آنتي استروژن توصيه مي شود .
زمان اثر تستسترون فنيل پريپيونات از تستسترون هاي ديگر بيشتر بوده و حدود 3 هفته مي باشد . اين دارو از لحاظ ساختار و عملكرد سيستمي مانند قرص متيل تستسترون مي باشد و فقط عوارض جانبي آن نسبت به قرص متيل تستسترون كمتر است و همچنين احتمال اين كه عوارضي همچون سمي شدن كبد و يا احتباس آب و نمك در بدن به وجود آيد بسيار كمتر از متيل تستسترون مي باشد .
اين نوع تستسترون بيشتر باعث افزايش حجم مي شود تا قدرت و از اين رو بيشتر در دوره هاي حجم بدنسازان استفاده ميشود و در پاور كار ها مورد استقبال نيست .
بهتر است اين دارو به همراه تستسترون انانتات يا پريپيونات و يا دكادرابولين استفاده شود .
بهترين دوز مصرفي آن بين 100 تا 400 ميليگرم در هفته مي باشد و بهتر است در 2 بار تزريق در هفته انجام شود .
اين دارو 4-5 روز در بدن فعال مي بشد .


دوز مصرفي : 100-400 ميليگرم در هفته
ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ : 12-1 روز


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis

اومنادرن يا همان اومادرين omnadren

اومنادين نوعي استروئيد تزريقي مي باشد كه در كشور ما به اومادرين معروف است .
اومنادرن نيز مانند سوستانون از 4 نوع تستسترون ساخته شده است كه در زير تركيبات اومنادرن را مشاهده ميكنيد :
تستسترون پريپيونات 30 ميلي گرم + تستسترون فنيل پريپيونات 60 ميلي گرم + تستسترون ايسوهگزانوات 60 ميلي گرم +تستسترون هگزانوات 100 ميلي گرم
همانطور كه ميبينيد اومنادرن فقط در تستسترون هاي سوم و چهارم با سوستانون متفاوت است و به جاي تستسترون ايزوكاپريت تستسترون ايسو هگزاونات و به جاي تستسترون دكانوات تستسترون هگزاونات دارد و از اين رو از نظر خواص بسيار با سوستانون قابل قياس مي باشد و به خاطر داشتن تستسترون هاي پريپيونات و فنيل پريپيونات مانند سوستانون باعث ايجاد قدرت مي شود . اما به خاطر تستسترون هاي هگزانوات و ايزوهگزانوات موجود در اومنادرن آب و نمك بيشتري نسبت به سوستانون در بدن جمع ميكند . بر خلاف سوستانون اين دارو باعث عوارض آندروژني مي شود از اين رو بعد از مصرف اين دارو حتما بايد از آنتي استروژن ها استفاده شود .
موثر ترين دوز استفاده از اومنادرن 250 تا 1000 ميلي گرم در هفته مي باشد كه بهترين نتايج با كمترين عوارض آن در همين محدوده مصرف مي باشد و به خاطر اين كه موجب احتباس آب و نمك در بدن مي شود مصرف آن براي پرورش اندام كار ها مناسب نمي باشد .ولي به خاطر افزايش قدرت بيشتر نسبت به سوستانون در پاورليفتينگ كار ها بسيار محبوب مي باشد . پاور كار ها و وزنه برداران از دوره هاي تركيبي اين دارو با اكسي متالون و يا ديانابول بهره مي برند . اما پرورش اندام كار ها از اين دارو به همراه بولدنون و يا ناندرلون استفاده مي كنند .

زمان جذب اين دارو در بدن به علت وجود تستسترون پريپيونات حدود 3 ساعت بعد از تزريق مي باشد پس تمام مواردي كه راجع به سوستانون اعم از چگونگي تزريق و زمان آن در روز و ساير موارد گفته شده در اومنادرن نيز صادق است .

دوز مصرفي : 250-1000 ميلي گرم در هفته
مدت زمان ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ : 3 ماه
مدت زمان فعاليت اين دارو در بدن 10 روز


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

دكاديورابولين - ناندرلون دكانوات deca-dorabolin - nandrolone decanate

ناندرلون يا همان دكادرابولين يكي از دارو هايي است كه به وفور در بين بدنسازان استفاده مي شود و نمونه هاي ايراني اين دارو نيز در داروخانه ها قابل خريد مي باشد در زير به شناخت ناندرلون يا همان دكا درابولين مي پردازيم .
دكادرابولين يك استروئيد روغني تزريقي است و محبوب ترين و پر كاربرد ترين داروي استرئيدي در بين ورزش كاران مي باشد .دكا داراي خاصيت آنابوليك بالا و خاصيت استروژني بسيار كم مي باشد و حجم بسيار خوبي بعد از يك دوره نصيب ورزشكار مي شود .همچنين بسيار كم دچار عوارض آندروژني و سمي شدن كبد و همچنين باعث بر هم خوردن تعادل هورموني در بدن مي شود . دكا حتي در دوز هاي بالا هرگز مانند تستسترون با عوارض استروژني بالا عمل نمي كند اگر چه سرعت و قدرت اثر دكا در مقابل تستسترون كحمتر مي باشد . دكا هم در دوره هاي حجم و هم در دوره هاي خشك كردن مورد استفاده قرار مي گيرد . دكا يك داروي خوب براي هر دوره اي مي باشد و براي بتديان نيز توصيه آن بهتر از ساير داروها با عوارض جانبي نسبتا بالا مي باشد .
مبتدي ها بهتر است فقط و فقط از اين دارو استفاده كنند نه اوكسي و ديانابول و يا هر استروئيد ديگري .
حتي زنان ورزش كار هم مي توانند از دكا در دوز هاي حداكثر تا 50 ميلي گرم در هفته استفاده كنند.
در پزشكي براي كاهش ذعف بدني در دوران پيري و عدم توازن نيتروژن و كلسيم در بدن كه در نتيجه درمان هاي طولاني با كورتيكواستروئيدها مي باشد و همچنين در نارسايي اورمي كه در اثر افزايش اوره در خون كه ناشي از از بين رفتن تعادل نيتروژن در خون است استفاده مي گردد .
همچنين در ورزشكاران براي بهبود جراحت مفاصل و تاندوم و همچنين جراحات سوختگي استفاده مي شود .گاهي در ميان ورزشكاران دردهايي در ناحيه شانه و آرنج و زانو طي مصرف دكادرابولين ديده مي شود كه ناشي ز كم شدن كورتيزول در طي دوره مي باشد .
دكا با مهار گوناگون ترين اثر مستقيم روي بيضه ها داشته و باعث تحليل بيضه ها در دراز مدت مي شود .از اين رو زدن hcg و ساير آنتي استروژن ها براي كم كردن خواص استروژني هر چند اندك دكا مفيد است .
گفتن اين نكته الزامي است كه دكا بعد از 18 ماه يعني 1 سال و نيم باز هم در تست هاي دوپينگ قابل كشف است پس ريسك مثبت شدن تست دوپينگ با مصرف اين دارو بيشتر از ساير استروئيد هاست .
همچنين اين دارو حدود 2 هفته در خون به صورت فعال باقي مي ماند و معمولا در ورزشكاران در دوز هاي 200 تا 400 ميلي گرم در هفته استفاده مي شود و كمترين عارضه مصرف در دوز 200 ميلي گرم گزارش شده است .به خاطر داشته باشيد دكا را با تمام استروئيد ها هم در دوران حجم و هم در دوران رژيم ميتوان استفاده كرد .
همچنين توصيه مي شود در طي مصرف دكا حداقل 2 ليوان شير ويا قرص هاي كلسيم براي جلوگيري از پوكي استخوان در دراز مدت استفاده كنيد زيرا دكا باعث بر هم خوردن توازن كلسيم بدن مي شود .
دوره دكا با ديانابول يكي از مشهور ترين دوره ها براي افزايش حجم عضلاني مي باشد .
اما مصرف دكا با سوستانون و يا اومنادرن باعث افزايش قدرت مي شود .
دكا با وينسترول واكس اندرلون نيز در دوران رژيم استفاده مي شود .
يك دوره براي حجم :
دكا 200 تا 400 ميليگرم در هفته + ديانابول 15-40 ميليگرم در روز
يك دوره براي قدرت :
دكا 400 ميليگرم در هفته +ديانابول 70 ميليگرم در روز + سوستانون 500 ميليگرم در هفته
يك دوره در زمان رژيم براي حفظ عضلات بدن :
دكا 200 ميليگرم در هفته + وينسترول دپوت 150 ميليگرم در هفته

دكا آرام آرام طي 3 روز از تزريق وارد خون شده و تا حدود 17 روز در خون فعاليت مي كند ولي تركيب دارو كه غير فعال شده تا حدود يك سال و نيم در تست هاي دوپينگ قابل مشاهده است .
بهترين دوز اين دارو با عوارض جانبي كم برابر 2 ميلي گرم برابر هر پوند از وزن بدن مي باشد البته بايد حواستان باشد كه مقدار فوق از 500 ميلي گرم تجاوز نكند .
هر پند معادل 454 گرم مي باشد .
براي مثال يك فرد 85 كيلويي بايد روزانه 374 ميلي گرم از اين دارو استفاده كند و اين حد اكثر دوز براي اين فرد مي باشد .


دوز مصرفي مخصوص حرفه اي ها : 200-600 ميلي گرم در هفته
مدت زمان ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ : 18 ماه


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

دينابولون dynabolon

ناندرلون آندكانوات كه با نام تجاري دينابولون در بازار موجود است يك استروئيد تزريقي است كه در واقع يكي از مشتقات ناندرلون مي باشد . دينابولون بيار شبيه به ناندلون دكانوات (دكادرابولين) مي باشد .
دينابولون استرئيدي ضعيف تر و با قدرت اثر بخشي ملايم تر و در نتيجه خواص آندروژني بسيار كمتر نسبت به دكا مي باشد .
دينابولون در شيشه هاي 80.5 ميليگرمي موجود مي باشد و حدود يك تا 2 هفته در خون فعال مي باشد اما نسبت به دكا دفعات بيشتري در هفته بايد تزريق شود . موثر ترين و كم عارضه ترين دوز دينابولون 322 ميليگرم معادل 3 آمپول در هفته مي باشد . تمام عوارض جانبي اين دارو شبيه به دكا مي باشد كه در مورد دكا مفصل شرح داده شد . البته مانند دكا مصرف اين دارو در دوزهاي كم و علمي به ندت با عوارض همراه مي شود .
دينابولون در ايران بسيار كمياب است ولي در واقع دارويي كم ضرر و مفيد مي باشد كه تقاضايي براي مصرف آن وجود ندارد .

مقدار مصرف براي حرفه اي ها : 600-200 ميلي گرم در هفته
مدت ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ : 18 ماه
مدت فعال بودن در بدن :10-8 روز


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

ترنابول

كسان زيادي از طريق پيغام خصوصي خواستار نوشتن مقاله و توضيح كامل در مورد ترنابول بودند .
در اين صفحه در مورد ترنابول خواهيد خواند .
ترنابول يك استروئيد تزريقي با قدرت آنابوليك و اثر بخشي بالا و همچنين خواص استروژني نسبتا بالا مي باشد . اين دارو كه معمولا توسط حرفه اي هايي كه سابقه استفاده حداقل 2 سال از استروئيد ها دارند استفاده مي شود .
ترنابول به علت داشتن قدرت بالا و همچنين خواص آندروژني بالا مثل تستسترون خالص و متيل تستسترون مي باشد .
دوره اثر و فعاليت دارو در خون بيش از 2 روز نمي باشد . ترنابول در شيشه هاي 10 ميلي ليتري كه هر يك ميلي ليتر آن شامل 75 ميلي گرم ترنابول آكتيت مي باشد .
دوز مصرفي مجاز ترنابول 30 ميلي گرم در روز مي باشد . كه طي يك دوره 6 هفته اي به علت قدرت اثر سريع دارو فوق حدود 8 تا 10 كيلو به وزن ورزشكار اضافه مي شود .
جز عوارض استروژني بالا كه با مصرف دارو در بدن مانند ساير استروئيد هاي سريع اثر رخ مي دهد با مصرف دارو هاي كمكي قابل كاهش عوارض است . شايعاتي كه در مورد سمي كردن و از كار انداختن كليه ها توسط ترنابول مطرح است پايه و اساس علمي ندارد و در هيچ مرجع علمي من اين مورد را نديدم . حتي در مورد استفاده از دوز هاي بالا نظير 50 تا 100 ميلي گرم در روز همچنين عوارضي از سوي ورزشكاران گزارش نشده است .
مصرف ترنابول با استروئيد هاي ضعيفي مثل وينسترول براي افزايش حجم تفكيكي و با ديانابول و تستسترون با عوارض و سرعت اثر زيادتر براي نهايت ايجاد حجم به كار مي رود .
البته مصرف اكسي متالون و تستسترون نيز به طورهم زمان با ترنابول وجود دارد و بسيار معجزه آسا است . ولي عوارض جانبي بسيار بالايي نيز دارد .

مصرف هم زمان داروهايي نظير آنتي آكنه ها و آنتي استروژن ها با ترنابول وصيه مي شود .

مدت ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ = 5 ماه
دوز مصرفي براي حرفه اي ها = 300 ميلي گرم در هفته
مدت فعاليت ترنابول در بدن = 8 روز


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

وينسترول (استانوزول )

وينسترول و استانوزول يك استروئيد تركيبي خيلي مشهور براي چرخه هاي مقطعي است .
در حالي كه تعدادزيادي از مردم براي استفاده از ديانابول تلاش مي كنند و يا حتي سعي مي كنند براي چرخه هاي مقطعي از آنادرول ( anadrol ) استفاده كنند .
در حقيقت من هرگز از كسي استفاده از استانوزول را براي چرخه هاي مقطعي نشنيده بودام .
استانوزول يك دارو مقطعي است .افراد كمي براي استفاده از آن در چرخه هاي اصلي بحث خواهند كرد اين دارو به معين يك تركيب موثر براي آنمي نيست و بنابراين ، كسي مي تواند به طور صحيح فرض كند كه نقش آن در چرخه هاي اصلي خيلي محدود و كم است .
استفاده و كاربرد جديدي براي وينسترول در هر چرخه يا دوره داروي مي توان براي استفاده آن در دوزهاي خيلي محدود به منظور كاهش shbg به كار برد .
يكي از ويژگي هاي وينسترول تواناي آن براي كاهش shbg بيش از ديگر استروئيدهاست .
يك دوزه mgkg به طور قابل توجهي shbg را كاهش داد . كه همين دوز مي تواند به نوبت ، ميزان تستوسترون را در بدن افزايش دهد .
هرچند كه با 99% از استروئيدها ، با يد به ياد داشت كه سطح هورموني بدن شما تغيير خواهد كرد چنانچه با حركت هر يك از اجزا ئ مكمل تستوسترون ( يعني انجام يك آزمايش در يك دوره داروي شامل وينسترول ) .
اين دارو براي جلوگيري از عدم كار غدد ***ي تضمين شده است .
اثرات جانبي وينسترول و استانوزول افزودن اين دارو به چرخه اي داروي اصلي مي تواند مشكل ساز باشد ، چنانچه استانوزول يك تركيب 17aa است ، به اين معني كه آن با اولين عبور كردن از كبد شما بدون از بين رفتن تغيير مي كند اين حالت از آن يك داروي فعال به وجود مي آورد ، بنابراين بسياري از مردم قرص هاي را انتخاب مي كنند كه هم از شركت هاي داروي قابل دسترس هستند و هم از لابراتوارها .
متاسفانه ، از آنجاي كه اين داروي تركيبي 17aa است در حقيقت كبد را زهرآگين مي كند ، استانوزول داراي يكي از سمي ترين تركيبات استروئيدي است .اين حالت يعني زهر آگين شدن كبد ، نتيجه اضافه كردن آن به چرخه دارويي اصلي است كه مي تواند مشكل ساز باشد .
به طور كلي يك چرخه دارويي اصلي را خيلي سنگين خواهد كرد ، و مقدار زياد استفاده از آن باعث افزايش سمي شدن خواهد شد . اين دارو همچنين داراي نتايج نا مطلوبي بر كلسترول است ، و مقدار6mgs از استانوزول را مي توان براي كاهش hdl به 33% و افزايش LDL به 29% به كاربرد . بزرگ شدن قلب حتي در مقدارهاي كم از اين دارو مي تواند مربوط به مصرف وينسترول با شد بنابراين ، تعداد زيادي از مردم از خوردن آنها به طور چرخه هاي دارويي خودداري مي كند .
به طور كلي پذيرفته شده است كه به علت سمي بودن استانوزول استفاده از آن را بايستي به 6 هفته محدود كرد افراد زيادي آن را براي 12 هفته بدون ايجاد هيچ گونه مشكلي مصرف كنند.
اثرات استفاده از وينسترول و استانوزول ،
به طور كلي افراد مي گويند احساس خشكي در مفاصل شان در هنگام استفاده از اين دارو دارند و همچنين رروي هم رفته اين خشكي يك حالت مقدماتي به نظر مي رسد اين خشكي مي تواند به علت اثر فشار اسمزي معكوس باشد ، البته اين گمان است اماافراد احساس خشكي بيشتري در ناحيه اي كه تزريق انجام مي شود دارند .
گزارش هاي مختلف و زيادي در باره اي استحكام تاندون و استانوزول حتي در مجلات پزشكي وجو دارد برخي مي گويند كه تاندون ها را ضعيف مي كند ، ديگران مي گويند تاندون ها را قوي مي كند ( و برخي هم از طريق اينترنت به وسيله معلم هاي زيادي شايعه مي كنند كه تاندون ها را به طور ناصاف متغير قوي مي كند ، به طوري كه احتمال صدمه ديدن به آنها زياد است ) . به همين علت ممكن است همين ضعف تاندون ها بهترين چيزي باشد كه ورزشكاران ديگر از آن استفاده نكنند اين دارو به طور معين نشان داده است كه مي تواند در بعضي بيماري هاي مزمن استخواني با القاي گلوكوكورتيكوئيد مفيد باشد همچنين داراي ويژگي ها توليد كلاژن تيزي مي باشد .
اما با همه اين مشكلات ، ورزشكاران مشكلات زيادي را با مفاصل شان تحمل كرده اند زيرا از استانوزول استفاده مي كرداند .
از اين دارو بر خلاف دارو هاي استروئيدي ديگر بيشتر براي كاهش وزن استفاده مي شود تا افزايش وزن و براي دوره هاي رژيمي قبل از مسابقات بسيار موثر است .
چنانچه قبلا هم شرح داده شد اين يك تركيب منحصر به فرد است كه هم به صورت تزريقي و هم به صورت دهاني در بازار قابل دسترس مي باشد . حالت هاي هر دو شامل تركيبات مشابه است اما تزريق اين دارو نسبت به خوردن آن بهتر است ، بنابراين يكي مي تواند روي هم همه براي اين نوع تركيبات خيالاتي داشته باشد .
تزريق آن نيز داراي مزاياي جلوگيري از اولين عبور از طريق كبدتان هست پس لطفا كبد خودتون را تحت فشار قرار ندهيد .


دوز مصرفي = 50 تا 100 ميلي گرم روزانه
ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ = خوراكي 3 هفته تزريقي 9 هفته
مدت زمان فعاليت در بدن = 8 ساعت


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

پريمو بولان pri mobolan يا متنولون استات

اين دارو به 2 نوع تزريقي و خوراكي وجود دارد :
پريمو بولان يكي از استروئيد هاي آنا بوليك است كه داراي نسخه هاي قديمي مسترون نمي باشد. در واقع ،چنان چه شما بتوانيد به آساني متوجه آنابوليك بودن آن شويد: نسبت هورمون در نما ي عرضي ، آن يك استروئيد خيلي ضعيف به نظر ميرسد ولي در واقع قويترين استروئيد نسبت به مسترون در هردو مشاهده است.
ما نمي دانيم كسا ني كه هر دو تركيب دارويي رادر يك دُز مشابه مصرف مي كردند چه كساني بودند .شايد مادر مورد اينكه شما نتايج مشابهي از آنها گرفته ايد توجيه شويم ،
واين در هنگامي است كه شما مشاهده مي كنيد كه شما در حال مصرف دارويي مي باشيد كه زياد اثر بخش نيست واين همان پريمو بولان قابل تزريق است (كه داراي يك زنجيره ي خيلي طولاني از انانتات استرمتصل به آن است ).در حقيقت ،ما فكر ميكنم كه قسمتي از دلايل تعداد زيادي از مصرف كنندگان پريمو بولان نااميد شدن ومأيوس شدن
از اين است كه آنها از استفاده ي كافي از آن محروم ميشوند . از ساختار شيميايي آن وآنابوليك يعني نسبت اندروژنيك مي توانيم فرض كنيم كه نسبت به مسترون تاثير كمتري دارد. هر چند كه به علت داشتن استر[در نسخه قابل تزريق ان ***[ به مدت 12 هفته براي به نتيجه كامل رسيدن دارد.هنگامي كه شما mgs400ازاين ماده را براي 12هفته مصرف كنيد شايد مجبور باشيد 500دلار خرج كنيد وبراي شما هزينه بردار است.
براي مشاهده آسان است كه چرا تعداد بسياري از مردم سعي ميكنند از اين دارو كمتر استفاده كنند چون ازنتايج آن مأيوس شده اند .از طرفي ديگر ،رقابت هاي زيادي بين بدنسازان در مصرف پريموبولان وجوددارد، آنها نمي توانند رژيمي بدون آن داشته باشند.
به هر حال ما فكر ميكنيم در مقايسه با مسترون ،بهترين چيزي است كه ما مي توانيم با مشاهده نتايج ومزاياي آن استفاده كنيم.

اثرات پريمو بولان

اجازه دهيد بعضي از اثرات كلي پريموبولان را قبل از اينكه به تفاوت هاي بين نوع دهاني وقابل تزريق آن بپردازيم شرح دهم . يكي از مطالعات انجام شده بر روي گوسفند با100mgsاز متنولون وشوك الكتريكي به آنها انجام شده است (شوك الكتريكي براي اين استفاده شده است كه آنها براي حركت دادن بدن خود تمايل داشته باشند .
به هر حال،درهنگام مقايسه با ماهيچه هاي گوسفندي كه متنولون دريافت نكرده است،گروهي كه اين دارو را دريافت كرده اند،حجم ماهيچه هايشان افزايش يافته است. اين دارو هم چنين وابستگي نسبتاًزيادي براي وصل شدن با ARدارد،ودر واقع اين اتصال بهتر اتصال به تستسترون است اين توا نايي براي وصل شدن بسيار محكم به ARممكن است پريمو بولان را به عنوان يك ماده ي چري سوز بسيار عالي نشان دهد . اتصال محكم ARبه طور مثبت به ليپوليسيز (lypolysis)هم بسته شده است.
به علاوه ،چنان چه اين استروئيد بتواند به طور واقعي در كاهش تومورهاي سينه كمك كند هيچ محصول فرعي نياز به توضيح براي استفاده با پريموبولان ندارد ،ودر حقيقت،ممكن است يك عامل كمكي مفيد در نوع خودش باشد، كه شبه به مسترون
است. هم چنين ،همانند مسترون ،پريمو بولان هيچ گونه گرايشي به سمت تبديل شدن به استروژن ندارد .
از آنجايي كه كه آن خوشبو نيست ،بيشتر اثرات جانبي آن به طور معمول به استروژن مربوط نمي شود .به اين معني كه نگهداري آب،جوش صورت وبيماريهاي زنانه كم وبيش به وجود نخواهد آمد.اين كمبود نگهداري آب با مزايايي يكنواخت وثابت تركيب شده كه در ابتدا به وجود آمده اند وممكن است به توضيح اينكه به چه علت كيفيت
حجيم شدن ماهيچه ها ومزايايي آن را به وجود مي آورد كمك كند.اين حالت هم چنين به اين سؤال كه چرا اين دارو خيلي پر هزينه است نيز كمك مي كند.اگر چه عوارض
داروهاي استروژني به هم مربوط نيستند ،يك شباهت با پريموبولان هنوز باقي مي ماند،
وآن داشتن تعداد زيادي از مشتقات استروئيدي DHTاست .تعداد بسياري از پريموبولانها
هميشه شامل فينا استريد FINASTERIDEوكتوكونازول در چرخه هاي دارويي پريمو بولان هستند . هرچند كه هيچ كس هنوز نمي تواند پيشنهاد كند كه استفاده از پريمو بولان به عنوان يك عامل دارويي اصلي است ،اين امر به عنوان عاملي براي احتمال معكوس بسياري از اثرات مغاير باآنمي مطالعه شده است. اين حالت يك شكست تكان دهنده در هر 2ناحيه است، با توجه به بعضي از مطالعات موردي كه من انجام داده ام هيچ كس با اين مطالعات بي نتيجه هيجان زده نشده است.آنادرول دراين ناحيه حرف اول را مي زند ،وهيچ كس درانجمن هاي ورزشي نمي تواند آنها را با اين 2 دارو مقايسه كند هرچند كه ميشل مولي وبسياري ديگراز پزشكان معروف كه در مورد بيماران ايدزي تحقيق ميكنند مدارك بسنده اي براي اين ادعا كه پريموبولان يك افزاينده است به دست آورده اند وميگويند كه اين دارو براي بيماران ايدزي مفيد است (پريموبولان هنوز براي فروش در آمريكا تائيد نشده). بيماران ايدزي نيازي به داروهاي خاصي ندارند،بنابراين يك افزايند ي آزاد مانند پريمو بولان كه كيفيت خوبي به ماهيچه ها
مي دهد براي اين بيماران مناسب است واز آنجايي كه ماهنوز قصد نداريم به طور مبهم استفاده از پريمو بولان را به عنوان يك داروي اصلي شرح دهيم . به طور واضح اين مورد
به ما ميگوييد كه آن رادر ابتدا براي استفاده در به دست آوردن ونگه داري بافت لاغر بكار ببريم .اين كار بهترين انتخاب براي يك هدف است ورقابت كنندگان زيادي از اين دارو به طور موفقيت آميزي در نگه داشتن ماهيچه ها استفاده كرده اند.بنابراين
پريمو بولان براي اين هدف مفيد است كه يكي از عملكردهاي اوليه آن كمك به بدن شما براي حفظ ونگهداري نيتروژن در نسبتهاي زيادي ميباشد.
نگهداري بالاتر وبيشتر نيتروژن در بدن شما باعث ساخته شدن ماهيچه وحجيم شدن آن ميشود درمورد استفاده از پريموبه عنوان يك داروي اوليه ،اين حفظ نييتروژن به ماهيچه
شما كمك خواهد كرد ومطمئن باشيد كه رژيم غذايي شما بدون چربي ورژيم بسيار خوبي است. پريموبولان يك استروئيد خيلي عالي است چنانچه يكي از داروهاي است كه هم ميتوان آن ابه طور دهاني مصرف كرد وهم قابل تزريق ميباشد.
فكرميكنم كه وينسترول هم اين چنين باشد اما پريموبولان در واقع يك است متفاوت درنوع دهاني ونوع قابل تزريقي دارد . نوع خوراكي آن يكي از جالبترين تركيبات خوراكي است كه تابه حال ديده ام براي كساني كه تازه استفاده از آن راشروع كرده اند
اين دارو يكي از تركيباتي است كه براي ورزشكاران وبدن سازهاي كه آن را ميخورند
در حالتي غير ا حالت 17–آلفا-آلكيل در دسترس ميباشد .
شكل 17-آلفا به طور كلي استروئيدهاي خوراكي رادر اولين عبور از كبد شما زنده نگه ميدارد ولي اين نوع كبد شمارا زهره آگين ميكند . پريمو بولان خوراكي اين حالت راندارد بنابراين براي كبد شما خيلي ملايم است وكبد را زهر آگين
نمي كند،اما در عبور از كبد قسمت زيادي ازاين دارو از بين ميرود ،براي همين از نوع17بتا و1آلكيل براي نوع خوراكي اين دارو استفاده مي شود .شما به گرفتن تعداد زيادي از اين دارو نياز خواهيد داشت تا مؤثر واقع شود در حدود Mgs100درروز از نوع خواكي براي مؤثر بودن كافي است 0در (خانمها ) ،كمتر ارآن هم مناسب است . حتي استفاده ازاستات استر براي 2تا3 روز به كبد شما صدمه خواهد زد بنابراين بايد مقدار دارو را به طور مداوم وبه مقدار لازم مصرف كرد .وقتي كه به مردان مقدار 30تا45 mgاز نوع خوراكي پريموبولان داده مي شود ،15تا65%از
سطوح ماده ي محرك غده هاي ***ي در آنها كاهش مي يابد .بياد بياوريدكه من گفتم
100mgsيك مقدار مناسب است ولي با اين مقدار سطح مواد محرك غدد ***ي به طور قابل ملاحظه ي كاهش مي يابد .من به شخصه هرگز نفهميدم كه چرا افراد پريموبولان خوراكي يا تزريقي را استفاده مي كنند ممكن است در مقدار خيلي كم اين دارو يعني 10mgsهيچ تأثيري به وجود نياييد .
به طوركلي فكر ميكنم پريموبولان تزريقي نياز به استفاده در مقداركمتر از دارد،وبراي نتيجه ي بهتر به مقدار 400تا600mgs در هفته استفاده شود . استفاده از آن براي من شبيه به مصرف پروپيونات تستسترون بود ولي براي آسودگي بيشتر فرض مي كردم كه اكثراً مردم آنرا با اتانات تستسترون مصرفمي كنند.وزمان هاي مصرف مشابهي دارند يعني دوبار در هفتهدوز مصرفي = خوراكي 50 تا 100 ميلي گرم و تزريقي 350 تا 600 ميلي گرم
مدت زمان ماندگاري در تست هاي كنترل دوپينگ = 4 تا 5 هفته
مدت زمان فعاليت در بدن = خوراكي 4 تا 6 ساعت و تزريقي 10 تا 14 روز


RE: استروئیدهای تزریقی - Perspolis -

استروئيدهاي آنابوليك / استروئيدهاي مصنوعي

استروئيدهاي آنابوليك چيستند

بسياري از استروئيدها به طور طبيعي در انواع هورمون ها و ويتامين ها وجود دارند. داروهايي كه به نام «استروئيدهاي آنابوليك» شناخته مي شوند، در آزمايشگاه ساخته شده و داراي همان ساختمان شيميايي استروئيدهاي موجود در هورمون ***ي مردانه يعني تستوسترون هستند. نقش اين داروها در ساختن بافت عضلاني (اثر آنابوليك) و ايجاد ويژگي هاي مردانه (اثر آندروژنيك) سبب مي شود كه ورزشكاران و كساني كه در حوزه پرورش اندام كار مي كنند، بدان ها علاقه نشان دهند.استروئيدهاي آنابوليك كاربردهايي در پزشكي دارند. اولين مورد استفاده آنها بهبود وزن گيري و نمو عضلاني در دام ها است. اين داروها به ندرت براي انسان تجويز مي شوند، اما گاه در درمان بلوغ ديررس، برخي انواع ناتواني ***ي، كاهش وزن در بيماري ايدز و ساير بيماري ها به كار مي روند.مكمل هاي استروئيدي از قبيل دهيدرو اپي اندروسترون (dhea) در بدن به تستوسترون يا تركيبي مشابه تبديل مي شوند.
گرچه در مورد مكمل هاي استروئيدي بررسي اندكي انجام شده است، اما مصرف آنها در دوزهاي بالا احتمالاً همان اثرات و همان عوارض جانبي استروئيدهاي آنابوليك را ايجاد مي كند

استروئيدهاي مصنوعي

باتوجه به كاربرد اين استروئيدها در ورزش بهتر است اينها را به دو گروه كاملاً متفاوت تقسيم كنيم: قانوني و غيرقانوني. گروه قانوني شامل قرصهاي تنظيم (ضدبارداري) خانواده ميباشد كه به منظور كنترل عادت ماهيانه در بين ورزشكاران زن مورد استفاده قرار ميگيرد. اين قرصها براي اطمينان از اين نكته مصرف ميشود كه هيچگونه تنش پيش از قاعدگي (pmt) درست قبل از يك انجام مسابقه مهم اتفاق نميافتد.
اما عليرغم اثر خوب اين قرص مصرف آن بدون عوارض جانبي نيست،يكي از اين عوارض، كاهش سطوح ويتامين c ميباشد (احتباس آب، افزايش وزن بدن و اختلالات رواني به همراه تغييرات خلقي فوقالعاده زياد از ديگر عوارض آن است). تذكر اين نكته لازم است كه عوارض جانبي به طور قابل ملاحظهاي از فردي به فرد ديگر و از يك قرص تجويز شده به قرص ديگر متفاوت است.
گروه غيرقانوني (غيرمجاز) شامل آنابوليكها و آندروژنها است كه نسبت به مواد نيروزاي ديگر احتمالاً اثرات بيشتري بر روي ورزش دارد. (در دورة افزايش عملكرد) ورزشكاران و به خصوص آنها كه ورزشهاي قدرتي انجام ميدهند، به منظور به دست آوردن مزاياي آنابوليكها (ساخت پروتئين) و آندروژنها (افزايش حجم عضله)، با توجه به مرحله تمريني خاص هر دو را با هم ميگيرند.
عليرغم همه پيشرفتهايي كه در روشهاي تست دوپينگ حاصل شده، تعداد زيادي از ورزشكاران به طور پيشرفتهاي با اين مسئله با پختگي خاصي برخورد نموده و داراي اطلاعات دقيقي از اين بدبختي ورزش مدرن هستند.
به گونهاي كه آن دسته از داروهاي آنابوليكي كه به راحتي قابل شناسايي هستند را در طول مراحل تمرين (هنگام افزايش قدرت و حجم) و آنها كه كمتر قابل شناسايي هستند را در زمان نزديك به مسابقات (زمان احتمال انجام تست) استفاده ميكنند.ـ بايد قبول كنيم كه استروئيدهاي آنابوليك قرصهاي جادويي نيستند كه دائم از اين دارو قبل از مسابقات استفاده شود. اين دارو تركيبي است كه به صورت خودسر هنگام تمرين مورد استفاده قرار ميگيرد.
استروئيد به خودي خود كاري انجام نميدهد، اما با استفاده از يك اثر گلوكوكورتيكوئيد ظرفيت كاري شخص را افزايش ميدهد كه نتيجه آن بازگشت به حالت اوليه سريعتر بعد از فشار تمرينات است. همينطور از اثر سرخوشي استروئيد همراه با يك پاسخ آندروژني براي ايجاد حس برتريجويي در ورزش استفاده ميشود.ـ همچنين مصرف هورمون رشد انسان (hcg) در طيف وسيعي از ورزشكاران ديده شده است، اين گروه از ورزشكاران مواد مذكور را براي افزايش عملكرد مورد استفاده قرار ميدهند. نظرات و عقايد فراواني در اين زمينه وجود دارد اما هيچكس مصرف مواد مذكور را بدون عوارض جانبي نميداند.
در حال حاضر كه مشغول تهيه اين متن هستم ورزش يك مشكل عمده دارد و آن صنعت در حال رشد بازار سياه داروهاي استروئيدي است. فعلاً تا زماني كه قانوني جديد تصويب شود خريد و فروش استروئيدهاي آنابوليك غيرقانوني نيست و آن را ميتوان از هر مغازهاي در هر كشور اروپايي تهيه كرد. اما به نظر ميرسد به زودي قانون جديدي در اين زمينه تصويب شود.ـ بعضي محققان هيچگونه تأثيرات مثبت را در عملكرد شخص به هنگام مصرف استروئيدها قائل نيستند.
اما اگر در مراحل پاياني رقابت، ورزشكار مجبور به انجام فعاليت بيشتر شود، ملاحظه خواهيد كرد كه اثر اين قرصها به خصوص بر روي ورزشهاي قدرتي بسيار شگرف است چرا كه ركورد اصلي را تا 15% اساساً از طريق افزايش قابل توجه در قدرت شخص بهبود ميبخشد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 13:47  توسط mortezafashi  | 

  1. آشنایی با ال کارنیتین

کارنیتین و نوع رایج آن، ال کارنیتین (L Carnitine) نوعی آمینو اسید است

که به طور طبیعی در بدن انسان تولید می شود و به متبولیسم تبدیل جربی به انرژی نقش مهمی دارد.

کارنیتین در کلیه و کبد تولید و در بافت های عضلانی، قلب، مغز و اسپرم ذخیره می شود.

معمولاً میزان مورد نیاز ال کارنیتین در بدن به طور طبیعی تولید می شود ولی بعضی افراد به دلیل عدم توانایی بدنشان برای تولید و رساندن آن به بافت ها، دچار کمبود این ماده می شوند.

بعضی بیماری های مانند آنژین یا لنگش متناوب (نوعی نارسایی قلبی عروقی) و داروها می توانند باعث کاهش میزان ال کارنیتین بدن شود.

منبع اصلی ال کارنیتین در بدن گوشت قرمز و لبنیات است. گوشت ماهی و پرندگان، گندم، آواکادو و کره بادام زمینی نیز دارای میزان مورد نیاز ال–کارنیتین هستند.

موارد مصرف

از ال کارنیتین برای افزایش تعداد گلبول های قرمز در بیماران کلیوی استفاده می شود.

دانشمندان ایتالیایی در مطالعه ای دریافتند در مردانی که برای ۴ ماه روزانه ۳ گرم ال – کارنیتین مصرف کردند، تعداد و کیفیت اسپرم ها افزایش یافت و میزان بارداری همسران آن ها تا ۲۰ درصد افزایش یافت.

مطالعه ای دیگر نشان می دهد که ال کارنیتین سطح کلسترول و تریگیلیسیرید خون را کاهش و میزان کلسترول مفید (HDL) را افزایش می دهد.

بعضی ورزشکارها از مکمل های ال کارنیتین که بسیار مورد تبلیغ شرکت های تولید کننده مکمل قرار می گیرد؛ برای سوزاندن چربی های اضافی و تولید انرژی هنگام تمرین ها عضلانی استفاده می کنند. اگرچه شواهدی در مورد مفید بودن ال – کارنیتین در قدرت عضلانی برای بدن سازی وجود دارد ولی پزشکان هنوز به طور کامل در این مورد اتفاق نظر ندارند.

کارنیتین همچنین به یکی از مکمل های اصلی بدن سازی تبدیل شده است و شرکت های تولید کننده مکمل بدن سازی، این ماده را با مارک های مختلف تولید می کنند.

اشکال کارنیتین به عنوان مکمل

ال–کارنیتین رایج ترین نوع کارنیتین است و به صورت مکمل در داروخانه ها یافت می شود. فرم های دیگر کارنیتین به نام استیل ال کارنیتین و پروپینول – ال – کارنیتین نیز در بعضی موارد توسط پزشک تجویز می شود.

احتیاط

از مصرف دی کارنیتین (D Carnitine) به شدت خودداری کنید چون با فرم طبیعی کارنیتین تداخل دارد و عوارض جانبی متعددی دارد.

مصرف کارنیتین در زنان باردار فقط باید با مشورت با پزشک انجام شود.

اگر بیماری کلیوی و اختلال غده تیروئید دارید، از مصرف کارنیتین خودداری کنید و یا با پزشک مشورت کنید.

اسنوکومارول و وارفارین، که برای کاهش انعقاد خون مصرف می شوند و همچنین هورمون های دارویی تیروئید با ال کارنیتین تداخل دارد.

دوز مصرف

کارنیتین را طبق دستور پزشک و یا دستور زیر مصرف کنید:

ـ کمبود کارنیتین در افراد بالغ: ۹۹۰ میلی گرم، دو یا سه بار در روز

ـ درمان اثرات مصرف والپروئیک اسید : ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرن در روز در سه یا چهار وعده

ـ نازایی مردان: ۲ گرم ال کارنیتین به همراه ۱ گرم ال – استیل کارنیتین در روز

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 13:35  توسط mortezafashi  | 

A:::::::: خواص جینسینگ :::::::

 


انواع جینسینگ :

این گیاه در زمره گیاهان بومی مناطق شرقی آسیا و شمال آمریکا به شمار می آید و  ریشه آن به عنوان دارویی اساطیری، بیش از هزاران سال است که در میان مردم کشورهای چین، کره، تایلند، ویتنام، منچوری و نیز در بین سرخپوستان امریکایی مورد مصرف قرار می گیرد.


جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی و هماهنگی فعالیت های اساسی و حیاتی بدن نقش به سزایی دارد.


این گیاه    قرن هاست که به منظور بهبود عملکرد حافظه، کاهش استرس، درمان ناتوانی، سستی و سایر علائم ناشی از فرسودگی و افزایش سن و همچنین برای افزایش طول عمر افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

این گیاه در دوران گذشته از چنان ارزش والایی در شرق برخوردار بود که به عنوان مثال در چین تنها امپراطوران حق جمع آوری و نگهداری ریشه های آن را داشتند و در دوران های بعد نیز به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از وعده غذایی پادشاهان و امپراطوران به منظور افزایش قوای جسمانی، ذهنی، و به عنوان اکسیر جوانی و شادابی جایگاه خود را همچنان حفظ نمود.

جینسینگ را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده و نیز ” اعاده کننده و کارا“ به منظور افزایش ظرفیت جسمانی و ذهنی و روانی  تأئید کرده و نقش به سزای آن را به منظور کمک در بهبود عوارضی چون ضعف، ناتوانی، از دست دادن تمرکز در طول دوره نقاهت مورد توجه قرار داده است.
WHO) 1999)


از سایر خواص جینسینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- گشایش ذهن

2- افزایش قدرت جسمانی ( نیرومند تر ساختن بدن)

3- بهبود فعالیت حافظه

4- افزایش شادابی و نشاط (‌ به عنوان محرک)

5- افزایش قدرت تحمل و پایداری

6- از بین بردن استرس ها

7- مقابله با پیری و فرسودگی ( عوارض ناشی از افزایش سن)

8- بالا بردن قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری ها ( امراض)

9- تقویت سیستم ایمنی بدن

10- تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم بدن

11- جلوگیری از سردرد

12- درمان بیخوابی و بد خوابی

13- کاهش اثرات منفی ناشی از یائسگی (  تأثیرات تعدیل کننده بر عوارض ناشی از یائسگی در خانم ها)

14- بر طرف ساختن یا بهبود مشکلات جنسی در هر دو جنس

15- رفع خستگی، ضعف و بی حالی

16- افزایش قدرت و توان سیستم قلبی و عروقی

17- تنظیم فشار خون ( کاهش دهنده فشار خون در صورت بالا بودن آن و افزایش دهنده فشار خون در صورت پایین بودن آن)

18- تنظیم سطح قند خون بدن ( مشابه بالا)

لازم به ذکر است که خواص بر شمرده شده قطعاً در ریشه این گیاه وجود دارد و دلیل آن به وجود ترکیباتی خاص که از مهمترین آن ها می توان به دسته ای از ترکیبات به نام
ginsenoside می توان اشاره کرد که بعداً مفصلاً به توضیح آن خواهیم پرداخت. باز می گردد هر چه ریشه این گیاه مسن تر شود تجمعginsnoside  ها نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب با افزایش تدریجی سن گیاه خواص درمانی و دارویی ریشه آن نیز افزایش می یابد. ریشه جینسینگ می تواند بیشتر از صد ها سال زندگی کند. ولی بتدریج تغییراتی در ساختار آن حاصل می گردد.

این گیاه در حدود سال چهارم از زندگی خود شروع به گل دادن می کند و پس از سپری کردن حدواً 4 تا 6 سال از عمر خود، ریشه اش، به بلوغ می رسد جالب  این که اهمیت این گیاهان در چین تا به حدی است که صادرات بذر این گیاه ممنوع است و از گیاهان تحت حفاظت در این سرزمین به شمار می آیند. همچنین در کشور روسیه کندن گونه هایی وحشی این گیاهان غیر قانونی ست و در صورت تخلف شرایط خاص خود را دارا می باشد.

ریشه این گیاهان از چنان جایگاهی در میان بومیان چینی و درطب سنتی آن دوران بر خوردار بوده اند که اطبای کهن، از آن به عنوان جزیی لاینفک در همه نسخه های تجویزی خود استفاده می کردند و آن را در درمان هر نوع بیماری مفید می دانستند،این چنین بود که ریشه های آماده شده این گیاه ( پس از طی مراحل تکمیلی) توسط خود بیمار به منظور بازیابی سلامت گذشته و از دست رفته و یا توسط افراد سالم برای دستیابی و بهره مندی از خواص بی نظیر و شگفت آور این گیاه جویده می شدند.

شواهد بدست آمده حاکی از آن است که این گیاهان برای از میان بردن آثار ناشی از خستگی و ضعفِ قوای ذهنی و جسمی موارد استفاده فراوانی دارند و نیز برای درمان بیمارانی که از دردهایی در ناحیه سینه شکایت داشتند ( بیماری های ریوی) نیز پیشنهاد می شوند همچنین  این گیاه قادر به از بین بردن تومورها و افزایش طول مدت زندگی افراد می گردد. مطلب قابل ذکر اینکه با وجود تمام آن چه در مورد خواص درمانی این گیاه گفته شد، این دارو عمدتاً نقش حفاظتی و پیشگیری کننده داشته و کمتر به عنوان علاج قطعی و سریع  ( فوری) در درمان بیماری ها به کار گرفته می شود و در صورت استفاده مرتب ونسبتاً طولانی مدت قادر به افزایش قوای جسمانی و ذهنی، شادابی و طول عمر می گردد.

جینسینگ در دسته گیاهان همه ساله و دائمی قرار می گیرد. بسیار کند رشد بوده و به سال ها وقت برای بلوغ خود نیازمند است. ریشه ای بزرگ و گوشتی داشته و طول آن بهcm 7-5 می رسد. ضخامت ریشه در حدود  cm5/2-1 می باشد و بخش اصلی آن حالتی دوکی شکل و معمولاً 2 شاخه در انتها را به خود می گیرد. معمولاً ریشه چه های کوچکی نیز از اطراف آن به سمت خارج رشد       می کنند. ریشه این گیاهان در بین دوران 3 تا10 سالگی گیاه قابل برداشت است و در صورت گذشت سالیان بسیار دراز به تدریج فرسوده شده و تغییر شکل می دهد و  می تواند منفذدار و چوبی شود.

محدوده رنگی در بین ریشه این گیاه از زرد بسیار کم رنگ مایل به سفید تا خرمایی و قهوه ای در انواع آمریکایی آن است. این گیاه به نوبه خود بسیار زیبا و جذاب بوده دارای ساقه ای بر افراشته با ارتفاعی که می تواند به یک فوت نیز برسد و برگ های سبز رنگ با کناره های مضرس، میوه ای مشابه به تمشک یا شاتوت با تجمع خوشه ای مشابه، به رنگ قرمز روشن در لابلای برگ های نسبتاً پهن و زیبای آن خود نمایی می کند که همه این ها ظاهری بسیار دوست داشتنی به این گیاه سودمند بخشیده اند. البته تا کنون استفاده عمده تنها از ریشه این گیاه صورت گرفته است و سایر بخش های آن مصارف دارویی ندارند.

اگر چه جینسینگ بیش از 4000 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و نام آن به عنوان ارزنده ترین و محبوب ترین گیاه در میان نوشته های بدست آمده از 2000 سال پیش در چین قابل رویت می باشد، اولین بار توسط یک گیاه شناس به نام Collinson در سال 1740به جامعه علمی انگلیس شناسانده شد.

گذشته از آن استفاده جینسینگ به صورت مدرن تر از قرن 19 همزمان با ارائه مقاله ای از جانب یک کشیش آغاز شد. او که به عنوان مبلغی مذهبی پا به سرزمین چین نهاده بود پس از آشنایی با فواید این گیاه اعجاب آور مقاله ای در مورد خواص درمانی آن با عنوان ” شرحی در باره گیاهی تاتاری با عنوان جینسینگ “ منتشر ساخت که نقش بسزایی را در شناساندن این گیاه به مردمان دیگر کشورها ایفا کرد.

نام جینسینگ به طیف وسیع و نسبتا ًمتمایزی از گونه هایی با ظاهری متفاوت و خواص درمانی نسبتاً گوناگون که چگونگی پرورش واقلیم زیست آن ها نیز تا حدی با یکدیگر فرق می کند، اطلاق می شود ولی به طور کلی همه این گیاهان در خانواده ای با نام Araliaceae) ) جا می گیرند. حال در اینجا برای آن که در یابیم کدامیک از این گیاهان را می توان به عنوان جینسینگ حقیقی بر شمرد به ذکر پاره ای از خواص تعدادی از معروفترین انواع این گیاهان می پردازیم. - جینسینگ آسیایی (panax ginsing): که معمولاً با نام جینسینگ چینی یا کره ای معروف است. این جینسینگ به عنوان نمونه حقیقی جینسینگ با دارا بودن بیشترین خواص دارویی معرفی شده است. جالب است  بدانیم که نام این جنس به معنای علاج کننده عام یا شفای همه بیماری می باشد. خود این نام به تنهایی در بر گیرنده بسیاری از توضیحات در مورد خواص فراوان و شگفت آور این گیاه است. در واقع هیچ گیاهی را نمی توان یافت که تا بدین  حد به نامش نزدیک شده باشد. این نوع از جینسینگ مرغوبترین و بهترین نوع جینسینگ محسوب شده و کشت آن به صورت سنتی در کره صورت می گیرد. این گیاه به علت خواص و توان درمانی بالایی که دارد بسیار مورد توجه است و علاوه بر کره در کشورهای دیگری از جمله چین، ژاپن، و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی قابل پرورش و کشت می باشد.

مطلب دیگر اینکه ریشه این گیاه با نام جین – چن (jin-chen) در میان بومیان چینی معروف است که این واژه به معنای آدم نما ( شبیه آدم) بوده و وجه تسمیه آن به علت شباهت خاص شکل ظاهری ریشه این گیاهان با هیأت یک انسان است.

- جینسینگ آمریکایی (panax quinquefolius) : این گیاه نسبت به مشابه چینی خود کوچکتر است و در بخش های شمالی آمریکا رشد می کند. جینسینگ آمریکایی توسط سرخپوستان ( مردمان بومی آن مناطق) به منظور درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه دارای لعاب ( شیره ای ) مشابه شیره گیاه شیرین بیان می باشد که علاوه بر مواد شیرین موجود در آن برخی مواقع با مقادیری مواد تلخ و نیز انواعی از ترکیبات معطر همراه می باشد.  این شیره می تواند بوی ملایمی داشته باشد یا اصلاً بویی نداشته یاشد. موضوع قابل ذکر دیگر در مورد این گیاه آن است که این گیاه با استقبال بسیار خوبی در آسیا مواجه شده به طوریکه امروزه بیش از 85% جینسینگ کشت داده شده در آمریکا به بازارهای آسیایی صادر می گردند. جالب است بدانیدکه هر بوته از این ریشه ها در سال 1748 به ازای ا دلار در آمریکا و 5 دلار در چین بفروش می رسیده ، که این خود بیان کننده ارزش بسیار زیادی است که بازرگانان چینی برای این گیاه قایل می شدند. اخیراًً کشت این گیاه به صورت انبوه در کانادا نیز رواج یافته است. -  جینسینگ ژاپنی ( panax japonicus) : این نوع جینسینگ از نظر محتویات فعال مشابه جینسینگ چینی بوده و لی با میزانی بسیار کمتر. - جینسینگ  سیبری  (Eleutherococcus senticosus) *: این نوع جینسینگ را نمی توان در رده جینسینگ حقیقی به حساب آورد. این نوع از جینسینگ به عنوان جینسینگ ارزان قیمت و با کیفیت دارویی پایین به فروش می رسد. - سَنچی جینسینگ(1)(panax notoginseng)   یا (panax pseudo ginseng) : این نوع جینسینگ، کاذب نیز خوانده        می شود و کاملاً با (panax ginseng) که همان جینسینگ چینی است از نظر قدرت عمل فواید دارویی و درمانی و از نظر موارد استفاده متفاوت است. از جمله موارد درمانی که از این گیاه استفاده می شود، می توان به موقف کردن خونریزی و تسکین درد اشاره کرد.
- جینسینگ هیمالیایی (panax pseudoginseng subspecies himalaicus) : خواص درمانی و دارویی این نوع جینسینگ در مقایسه با (panax ginseng) بسیار کمتر بوده و هیمالیایی ها از آن در درمان کم اشتهایی و موارد سؤهاضمه بهره می گیرند. - دارف جینسینگ(2) (panax trifolius) : از انواع نادر جینسینگ آمریکایی به شمار می آید و سرخپوستان آمریکایی معمولاً از آن در درمان سردرد، سرفه، سوء هاضمه و ... بهره می گیرند.

بررسی های شیمیایی و داروشناسی بر روی این گیاه نشان داده است که جزء اصلی و ماده شیمیایی فعال در Panax ginseng  ، ماده ای با عنوان جینسینو ساید است.

ریشه این گیاهان حاوی 2 تا 3 درصد از این مواد می باشد و تا کنون حدود 30 نوع مختلف آن از ریشه این گیاهان تخلیص شده و مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر آن که فعالیت دارویی هریک از این جینسینوسایدها می تواند به تنهایی در تفبل با جینسینوساید دیگر قرار بگیرد.( به صورت مخالف هم عمل کنند)

برای مثال، دو جینسینوساید  Rb1 و Rg1 را می توان مورد بررسی قرار داد: یکی از آن ها به عنوان عامل بازدارنده و دیگری در نقش عاملی فعال ساز بر سیستم عصبی تاثیرگذار می باشند. چنین تاثیرات متمایز و متقابلی می تواند موجب فراهم آوردن خواص خارق العاده و گوناگون دارویی و درمانی در گیاه جینسینگ باشد؛ خواصی که در تنظیم و ایجاد هماهنگی در ارگان های مختلف بدن می توانند نقش موثری داشته باشند.

” پنسین “ نیز ترکیب دیگری است که در جینسینگ یافت شده و موجب کاهش قند خون می شود و ترکیبی مشابه انسولین دارد.

سالیسیلات اسید و انیلیک اسید موجود در جینسینگ عامل خواص آنتی اکسیدان در این گیاه بوده و می توان از آن برای مقابله با فرسودگی سود جست.

علاوه بر آن چه ذکر شد، جینسینگ دارای ترکیباتی مشابه هورمون ها و پایین آورنده های کلسترول خون است. ریشه این گیاه می تواند موجب اتساع عروق گشته و خواصی چون ضد افسردگی و ضد اضطراب را به دنبال داشته باشد.

عصاره جینسینگ و جینسینوساید های موجود در آن موجب افزایش قدرت حافظه و یادگیری شده و نیروی جسمانی را بالا می برد. مصرف این گیاه، باعث مقاومت در برابر بیماری ها و عفونت ها شده و افزایش متابولیسم و کاهش تری گلیسریدها را در صورت بالا بودن HDL خون به دنبال دارد.

ترکیبات استروییدی موجود در جینسینگ همچون (Panaxtriol) شباهت زیادی با استرویید های آنابولیک طبیعی بدن داشته و از این رو مصرف این گیاه را برای قهرمانان و ورزشکاران ( بدنسازی) ایده آل می سازد. بهتر است مصرف این گیاه در طول دوران بارداری متوقف شود.

اخیرا کشف شده است که ژرمانیوم موجود در ریشه جینسینگ دارای اثرات قوی دی هیدروژنی است و از این روبرای فعالیت های اصلی بدن و ارگان های آن مثل کبد، مفید می باشد.
میزان مورد استفاده : 1 الی 5 گرم از ریشه جینسینگ به صورت روزانه برای بیش از  ماه توصیه می شود.

تا کنون عوارض جانبی شناخته شده ای برای مصرف این چنینی این گیاه گزارش نشده است.

طریقه مصرف جینسینگ :

ریشه خشک شده این گیاه سال هاست که مورد استفاده خوراکی افراد قرار می گیرد. این ریشه خشک شده

می تواند به تنهایی به صورت دم کرده ( جوشانده و چای ) یا به عنوان بخشی از یک نوشیدنی دم شده گیاهی همراه با سایر گیاهان و یا حتی به صورت افزودنی به سوپ یا به شکل قرص مورد مصرف قرار بگیرد. اما    رایج ترین شکل استفاده از آن، به صورت دم کرده و چای یا به صورت عصاره ( شیره ) می باشد.

هم چنین ریشه خشک شده این گیاه می تواند به تنهایی یا همراه با سایر مواد غذایی چون عسل، مورد استفاده

قرار گیرد. پودر ریشه این گیاه را می توان به سایر غذاها اضافه کرده یا به صورت کپسول هایی درآورد و در طول روز از آن ها استفاده کرد. تهیه چای جینسینگ:

برای تهیه چای جینسینگ، میزان مناسبی  آب را بجوشانید و ترجیحا این کار را در ظروف غیر فلزی همچون قوری های لعابی یا چینی انجام دهید. مقداری از ریشه خشک شده را به آن اضافه کنید ( در حدود 3-1 گرم ) سپس شعله را کم کرده و اجازه دهید تا به مدت 20 تا 30 دقیقه بجوشد. در صورت تمایل می توانید بیشتر از این مدت نیز آن را بجوشانید تا جایی که آب به نصف مقدار اولیه اش برسد.

حال صبر کنید تا چای کمی سرد شده و دمای آن به دمای اتاق برسد. ( این توصیه ای است که در طب سنتی چین به آن اشاره شده و پیشنهاد شده است که چای با حرارت ولرم و ملایم نوشیده شود) بهتر است که در روز، 1 یا 2 فنجان از این چای بنوشید. چای را می توان برای هفته ها در یخچال نگهداری کرد و برای استفاده مجدد، بر روی گاز یا ماکروویو به حرارت مطلوب رساند.

ریشه ها را می توان به صورت قطعه قطعه استفاده کرد. توجه شود که ریشه ها در هنگام تهیه چای و نیز تا پایان مرحله خنک شدن باید در داخل قوری باقی بمانند.

روش دم کردن ریشه کمک می کند تا ریشه نرم و قابل استفاده شود. علاوه بر این می توان با قرار دادن تعدادی از آن ها در ماکروویو نرم و قابل برش شان کرد. دقت کنید که ریشه ها هنگام گرم کردن، نسوزند. می توانید آن ها را به تنهایی یا همراه عسل میل کنید.

میزان 1 تا 2 گرم پودر جینسینگ خالص و مرغوب ( با کیفیت عالی ) در روز توصیه شده است. یا این که    قطعه ای از ریشه آن را به اندازه یک سکه، مورد استفاده قرار دهید.

سرخپوستان در هنگام طی مسافت های طولانی، این ریشه ها را برای رفع گرسنگی می جوند و به این ترتیب از خواص سرشار آن نیز بهره مند می شوند.

معمولا توصیه می شود که از خود ریشه جینسینگ یا شیره آن به جای خریداری کپسول یا چای های بسته بندی شده آن استفاده شود چرا که خریداری ریشه تضمین بر کیفیت چیزی است که در اختیار دارید در صورتی که بسیاری از کپسول های جینسینگی که اکنون در بازار یافت می شوند حاوی جینسینگ خالص نبوده و حتی ممکن است مقادیر بسیار نا چیزی جینسینگ داشته باشند. همچنین آن دسته از کپسول هایی هم که با اطمینان حاوی جینسینگ هستند معمولادر دسته ای جای می گیرند که در تهیه آن ها از ریشه چه ها و ریشه های جوان استفاده شده است و بنابراین خواص چندانی نخواهند داشت. همچنین عصاره جینسینگ نیز از موارد بسیار متداول کاربردی آن در چین می باشد که در تهیه آن از کل ریشه به جای جداسازی بخش ها ویا ترکیبات خاصی ازآن مورد استفاده قرار می گیرد ( در واقع همه ترکیبات کل ریشه در عصاره آن نیز یافت می شود).

این عصاره بصورت چکیده ای کامل در مقابل آن چیزی است که غربیان معمولاً از تقطیر و عرق گیری گیاهان دارویی به دست می آورند و  بسیار کاراتر می باشد، چرا که با عملیات تقطیر و به نحوی خالص سازی و حذف برخی ترکیبات که ممکن است ناشناخته بوده و در نحوه عمل سایر ترکیبات نقش داشته باشند تا حدی از خواص اصلی گیاه کاسته خواهد شد در صورتی که در این جا این شیره و عصاره حاوی همه ترکیبات موجود در ریشه اصلی بوده و بنابراین قادر است تا با بهترین توان، عمکردهای خود را به انجام برساند.
تفاوت جینسینگ قرمز و سفید:

در هنگام برداشت جینسینگ به طور طبیعی سفید رنگ بوده و بر اساس اعمال روش های بعدی که در طی آن جینسینگ خشک می شود، رنگ بعدی آن حاصل می گردد.

در دوران باستان جینسینگ قرمز به جینسینگی اطلاق می شد که پس از عملیات خشک شدن در برابر نور آفتاب به دست می آمد. ولی در دوران مدرن جینسینگ قرمز معمولاً طی پروسه بخار دادن که تأثیر مشابه ای را بر روی رنگ آن می گذارد حاصل می شود. در هر دو صورت این تغییر رنگ در نتیجه کاراملیزه شدن قندهای موجود  در ریشه این گیاه اتفاق می افتد. به نظر می آید که تفاوت چندانی میان ریشه خشک شده در آفتاب یا بخار داده شده جینسینگ ( جینسینگ قرمز) با ریشه معمولی جوشانده شده آن ( جینسینگ سفید) در خواص، وجود نداشته باشد.
چند نکته:

جینسینو ساید با نام علمی  Saponins  Tri pterpenoid و در برخی مواقع نیز با نام panaxoside در ریشه جینسینگ شناخته می شود.

- Saponin ها دارای خواص دیگری چون تب بر بودن، ضد تشنج بودن و تنظیم قند و کلسترول خون را نیز دارا می باشند.

- ریشه های جینسینگ فقط در فصل پاییز جمع آوری می شوند چرا که فقط دراین حالت است که می توانند حالت گوشتی و ظاهر مناسب و مطبوع خود را حتی پس از خشک شدن نیز حفظ کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 12:47  توسط mortezafashi  | 

A:::::::: خواص جینسینگ :::::::

 


انواع جینسینگ :

این گیاه در زمره گیاهان بومی مناطق شرقی آسیا و شمال آمریکا به شمار می آید و  ریشه آن به عنوان دارویی اساطیری، بیش از هزاران سال است که در میان مردم کشورهای چین، کره، تایلند، ویتنام، منچوری و نیز در بین سرخپوستان امریکایی مورد مصرف قرار می گیرد.


جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی و هماهنگی فعالیت های اساسی و حیاتی بدن نقش به سزایی دارد.


این گیاه    قرن هاست که به منظور بهبود عملکرد حافظه، کاهش استرس، درمان ناتوانی، سستی و سایر علائم ناشی از فرسودگی و افزایش سن و همچنین برای افزایش طول عمر افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

این گیاه در دوران گذشته از چنان ارزش والایی در شرق برخوردار بود که به عنوان مثال در چین تنها امپراطوران حق جمع آوری و نگهداری ریشه های آن را داشتند و در دوران های بعد نیز به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از وعده غذایی پادشاهان و امپراطوران به منظور افزایش قوای جسمانی، ذهنی، و به عنوان اکسیر جوانی و شادابی جایگاه خود را همچنان حفظ نمود.

جینسینگ را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده و نیز ” اعاده کننده و کارا“ به منظور افزایش ظرفیت جسمانی و ذهنی و روانی  تأئید کرده و نقش به سزای آن را به منظور کمک در بهبود عوارضی چون ضعف، ناتوانی، از دست دادن تمرکز در طول دوره نقاهت مورد توجه قرار داده است.
WHO) 1999)


از سایر خواص جینسینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- گشایش ذهن

2- افزایش قدرت جسمانی ( نیرومند تر ساختن بدن)

3- بهبود فعالیت حافظه

4- افزایش شادابی و نشاط (‌ به عنوان محرک)

5- افزایش قدرت تحمل و پایداری

6- از بین بردن استرس ها

7- مقابله با پیری و فرسودگی ( عوارض ناشی از افزایش سن)

8- بالا بردن قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری ها ( امراض)

9- تقویت سیستم ایمنی بدن

10- تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم بدن

11- جلوگیری از سردرد

12- درمان بیخوابی و بد خوابی

13- کاهش اثرات منفی ناشی از یائسگی (  تأثیرات تعدیل کننده بر عوارض ناشی از یائسگی در خانم ها)

14- بر طرف ساختن یا بهبود مشکلات جنسی در هر دو جنس

15- رفع خستگی، ضعف و بی حالی

16- افزایش قدرت و توان سیستم قلبی و عروقی

17- تنظیم فشار خون ( کاهش دهنده فشار خون در صورت بالا بودن آن و افزایش دهنده فشار خون در صورت پایین بودن آن)

18- تنظیم سطح قند خون بدن ( مشابه بالا)

لازم به ذکر است که خواص بر شمرده شده قطعاً در ریشه این گیاه وجود دارد و دلیل آن به وجود ترکیباتی خاص که از مهمترین آن ها می توان به دسته ای از ترکیبات به نام
ginsenoside می توان اشاره کرد که بعداً مفصلاً به توضیح آن خواهیم پرداخت. باز می گردد هر چه ریشه این گیاه مسن تر شود تجمعginsnoside  ها نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب با افزایش تدریجی سن گیاه خواص درمانی و دارویی ریشه آن نیز افزایش می یابد. ریشه جینسینگ می تواند بیشتر از صد ها سال زندگی کند. ولی بتدریج تغییراتی در ساختار آن حاصل می گردد.

این گیاه در حدود سال چهارم از زندگی خود شروع به گل دادن می کند و پس از سپری کردن حدواً 4 تا 6 سال از عمر خود، ریشه اش، به بلوغ می رسد جالب  این که اهمیت این گیاهان در چین تا به حدی است که صادرات بذر این گیاه ممنوع است و از گیاهان تحت حفاظت در این سرزمین به شمار می آیند. همچنین در کشور روسیه کندن گونه هایی وحشی این گیاهان غیر قانونی ست و در صورت تخلف شرایط خاص خود را دارا می باشد.

ریشه این گیاهان از چنان جایگاهی در میان بومیان چینی و درطب سنتی آن دوران بر خوردار بوده اند که اطبای کهن، از آن به عنوان جزیی لاینفک در همه نسخه های تجویزی خود استفاده می کردند و آن را در درمان هر نوع بیماری مفید می دانستند،این چنین بود که ریشه های آماده شده این گیاه ( پس از طی مراحل تکمیلی) توسط خود بیمار به منظور بازیابی سلامت گذشته و از دست رفته و یا توسط افراد سالم برای دستیابی و بهره مندی از خواص بی نظیر و شگفت آور این گیاه جویده می شدند.

شواهد بدست آمده حاکی از آن است که این گیاهان برای از میان بردن آثار ناشی از خستگی و ضعفِ قوای ذهنی و جسمی موارد استفاده فراوانی دارند و نیز برای درمان بیمارانی که از دردهایی در ناحیه سینه شکایت داشتند ( بیماری های ریوی) نیز پیشنهاد می شوند همچنین  این گیاه قادر به از بین بردن تومورها و افزایش طول مدت زندگی افراد می گردد. مطلب قابل ذکر اینکه با وجود تمام آن چه در مورد خواص درمانی این گیاه گفته شد، این دارو عمدتاً نقش حفاظتی و پیشگیری کننده داشته و کمتر به عنوان علاج قطعی و سریع  ( فوری) در درمان بیماری ها به کار گرفته می شود و در صورت استفاده مرتب ونسبتاً طولانی مدت قادر به افزایش قوای جسمانی و ذهنی، شادابی و طول عمر می گردد.

جینسینگ در دسته گیاهان همه ساله و دائمی قرار می گیرد. بسیار کند رشد بوده و به سال ها وقت برای بلوغ خود نیازمند است. ریشه ای بزرگ و گوشتی داشته و طول آن بهcm 7-5 می رسد. ضخامت ریشه در حدود  cm5/2-1 می باشد و بخش اصلی آن حالتی دوکی شکل و معمولاً 2 شاخه در انتها را به خود می گیرد. معمولاً ریشه چه های کوچکی نیز از اطراف آن به سمت خارج رشد       می کنند. ریشه این گیاهان در بین دوران 3 تا10 سالگی گیاه قابل برداشت است و در صورت گذشت سالیان بسیار دراز به تدریج فرسوده شده و تغییر شکل می دهد و  می تواند منفذدار و چوبی شود.

محدوده رنگی در بین ریشه این گیاه از زرد بسیار کم رنگ مایل به سفید تا خرمایی و قهوه ای در انواع آمریکایی آن است. این گیاه به نوبه خود بسیار زیبا و جذاب بوده دارای ساقه ای بر افراشته با ارتفاعی که می تواند به یک فوت نیز برسد و برگ های سبز رنگ با کناره های مضرس، میوه ای مشابه به تمشک یا شاتوت با تجمع خوشه ای مشابه، به رنگ قرمز روشن در لابلای برگ های نسبتاً پهن و زیبای آن خود نمایی می کند که همه این ها ظاهری بسیار دوست داشتنی به این گیاه سودمند بخشیده اند. البته تا کنون استفاده عمده تنها از ریشه این گیاه صورت گرفته است و سایر بخش های آن مصارف دارویی ندارند.

اگر چه جینسینگ بیش از 4000 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و نام آن به عنوان ارزنده ترین و محبوب ترین گیاه در میان نوشته های بدست آمده از 2000 سال پیش در چین قابل رویت می باشد، اولین بار توسط یک گیاه شناس به نام Collinson در سال 1740به جامعه علمی انگلیس شناسانده شد.

گذشته از آن استفاده جینسینگ به صورت مدرن تر از قرن 19 همزمان با ارائه مقاله ای از جانب یک کشیش آغاز شد. او که به عنوان مبلغی مذهبی پا به سرزمین چین نهاده بود پس از آشنایی با فواید این گیاه اعجاب آور مقاله ای در مورد خواص درمانی آن با عنوان ” شرحی در باره گیاهی تاتاری با عنوان جینسینگ “ منتشر ساخت که نقش بسزایی را در شناساندن این گیاه به مردمان دیگر کشورها ایفا کرد.

نام جینسینگ به طیف وسیع و نسبتا ًمتمایزی از گونه هایی با ظاهری متفاوت و خواص درمانی نسبتاً گوناگون که چگونگی پرورش واقلیم زیست آن ها نیز تا حدی با یکدیگر فرق می کند، اطلاق می شود ولی به طور کلی همه این گیاهان در خانواده ای با نام Araliaceae) ) جا می گیرند. حال در اینجا برای آن که در یابیم کدامیک از این گیاهان را می توان به عنوان جینسینگ حقیقی بر شمرد به ذکر پاره ای از خواص تعدادی از معروفترین انواع این گیاهان می پردازیم. - جینسینگ آسیایی (panax ginsing): که معمولاً با نام جینسینگ چینی یا کره ای معروف است. این جینسینگ به عنوان نمونه حقیقی جینسینگ با دارا بودن بیشترین خواص دارویی معرفی شده است. جالب است  بدانیم که نام این جنس به معنای علاج کننده عام یا شفای همه بیماری می باشد. خود این نام به تنهایی در بر گیرنده بسیاری از توضیحات در مورد خواص فراوان و شگفت آور این گیاه است. در واقع هیچ گیاهی را نمی توان یافت که تا بدین  حد به نامش نزدیک شده باشد. این نوع از جینسینگ مرغوبترین و بهترین نوع جینسینگ محسوب شده و کشت آن به صورت سنتی در کره صورت می گیرد. این گیاه به علت خواص و توان درمانی بالایی که دارد بسیار مورد توجه است و علاوه بر کره در کشورهای دیگری از جمله چین، ژاپن، و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی قابل پرورش و کشت می باشد.

مطلب دیگر اینکه ریشه این گیاه با نام جین – چن (jin-chen) در میان بومیان چینی معروف است که این واژه به معنای آدم نما ( شبیه آدم) بوده و وجه تسمیه آن به علت شباهت خاص شکل ظاهری ریشه این گیاهان با هیأت یک انسان است.

- جینسینگ آمریکایی (panax quinquefolius) : این گیاه نسبت به مشابه چینی خود کوچکتر است و در بخش های شمالی آمریکا رشد می کند. جینسینگ آمریکایی توسط سرخپوستان ( مردمان بومی آن مناطق) به منظور درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه دارای لعاب ( شیره ای ) مشابه شیره گیاه شیرین بیان می باشد که علاوه بر مواد شیرین موجود در آن برخی مواقع با مقادیری مواد تلخ و نیز انواعی از ترکیبات معطر همراه می باشد.  این شیره می تواند بوی ملایمی داشته باشد یا اصلاً بویی نداشته یاشد. موضوع قابل ذکر دیگر در مورد این گیاه آن است که این گیاه با استقبال بسیار خوبی در آسیا مواجه شده به طوریکه امروزه بیش از 85% جینسینگ کشت داده شده در آمریکا به بازارهای آسیایی صادر می گردند. جالب است بدانیدکه هر بوته از این ریشه ها در سال 1748 به ازای ا دلار در آمریکا و 5 دلار در چین بفروش می رسیده ، که این خود بیان کننده ارزش بسیار زیادی است که بازرگانان چینی برای این گیاه قایل می شدند. اخیراًً کشت این گیاه به صورت انبوه در کانادا نیز رواج یافته است. -  جینسینگ ژاپنی ( panax japonicus) : این نوع جینسینگ از نظر محتویات فعال مشابه جینسینگ چینی بوده و لی با میزانی بسیار کمتر. - جینسینگ  سیبری  (Eleutherococcus senticosus) *: این نوع جینسینگ را نمی توان در رده جینسینگ حقیقی به حساب آورد. این نوع از جینسینگ به عنوان جینسینگ ارزان قیمت و با کیفیت دارویی پایین به فروش می رسد. - سَنچی جینسینگ(1)(panax notoginseng)   یا (panax pseudo ginseng) : این نوع جینسینگ، کاذب نیز خوانده        می شود و کاملاً با (panax ginseng) که همان جینسینگ چینی است از نظر قدرت عمل فواید دارویی و درمانی و از نظر موارد استفاده متفاوت است. از جمله موارد درمانی که از این گیاه استفاده می شود، می توان به موقف کردن خونریزی و تسکین درد اشاره کرد.
- جینسینگ هیمالیایی (panax pseudoginseng subspecies himalaicus) : خواص درمانی و دارویی این نوع جینسینگ در مقایسه با (panax ginseng) بسیار کمتر بوده و هیمالیایی ها از آن در درمان کم اشتهایی و موارد سؤهاضمه بهره می گیرند. - دارف جینسینگ(2) (panax trifolius) : از انواع نادر جینسینگ آمریکایی به شمار می آید و سرخپوستان آمریکایی معمولاً از آن در درمان سردرد، سرفه، سوء هاضمه و ... بهره می گیرند.

بررسی های شیمیایی و داروشناسی بر روی این گیاه نشان داده است که جزء اصلی و ماده شیمیایی فعال در Panax ginseng  ، ماده ای با عنوان جینسینو ساید است.

ریشه این گیاهان حاوی 2 تا 3 درصد از این مواد می باشد و تا کنون حدود 30 نوع مختلف آن از ریشه این گیاهان تخلیص شده و مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر آن که فعالیت دارویی هریک از این جینسینوسایدها می تواند به تنهایی در تفبل با جینسینوساید دیگر قرار بگیرد.( به صورت مخالف هم عمل کنند)

برای مثال، دو جینسینوساید  Rb1 و Rg1 را می توان مورد بررسی قرار داد: یکی از آن ها به عنوان عامل بازدارنده و دیگری در نقش عاملی فعال ساز بر سیستم عصبی تاثیرگذار می باشند. چنین تاثیرات متمایز و متقابلی می تواند موجب فراهم آوردن خواص خارق العاده و گوناگون دارویی و درمانی در گیاه جینسینگ باشد؛ خواصی که در تنظیم و ایجاد هماهنگی در ارگان های مختلف بدن می توانند نقش موثری داشته باشند.

” پنسین “ نیز ترکیب دیگری است که در جینسینگ یافت شده و موجب کاهش قند خون می شود و ترکیبی مشابه انسولین دارد.

سالیسیلات اسید و انیلیک اسید موجود در جینسینگ عامل خواص آنتی اکسیدان در این گیاه بوده و می توان از آن برای مقابله با فرسودگی سود جست.

علاوه بر آن چه ذکر شد، جینسینگ دارای ترکیباتی مشابه هورمون ها و پایین آورنده های کلسترول خون است. ریشه این گیاه می تواند موجب اتساع عروق گشته و خواصی چون ضد افسردگی و ضد اضطراب را به دنبال داشته باشد.

عصاره جینسینگ و جینسینوساید های موجود در آن موجب افزایش قدرت حافظه و یادگیری شده و نیروی جسمانی را بالا می برد. مصرف این گیاه، باعث مقاومت در برابر بیماری ها و عفونت ها شده و افزایش متابولیسم و کاهش تری گلیسریدها را در صورت بالا بودن HDL خون به دنبال دارد.

ترکیبات استروییدی موجود در جینسینگ همچون (Panaxtriol) شباهت زیادی با استرویید های آنابولیک طبیعی بدن داشته و از این رو مصرف این گیاه را برای قهرمانان و ورزشکاران ( بدنسازی) ایده آل می سازد. بهتر است مصرف این گیاه در طول دوران بارداری متوقف شود.

اخیرا کشف شده است که ژرمانیوم موجود در ریشه جینسینگ دارای اثرات قوی دی هیدروژنی است و از این روبرای فعالیت های اصلی بدن و ارگان های آن مثل کبد، مفید می باشد.
میزان مورد استفاده : 1 الی 5 گرم از ریشه جینسینگ به صورت روزانه برای بیش از  ماه توصیه می شود.

تا کنون عوارض جانبی شناخته شده ای برای مصرف این چنینی این گیاه گزارش نشده است.

طریقه مصرف جینسینگ :

ریشه خشک شده این گیاه سال هاست که مورد استفاده خوراکی افراد قرار می گیرد. این ریشه خشک شده

می تواند به تنهایی به صورت دم کرده ( جوشانده و چای ) یا به عنوان بخشی از یک نوشیدنی دم شده گیاهی همراه با سایر گیاهان و یا حتی به صورت افزودنی به سوپ یا به شکل قرص مورد مصرف قرار بگیرد. اما    رایج ترین شکل استفاده از آن، به صورت دم کرده و چای یا به صورت عصاره ( شیره ) می باشد.

هم چنین ریشه خشک شده این گیاه می تواند به تنهایی یا همراه با سایر مواد غذایی چون عسل، مورد استفاده

قرار گیرد. پودر ریشه این گیاه را می توان به سایر غذاها اضافه کرده یا به صورت کپسول هایی درآورد و در طول روز از آن ها استفاده کرد. تهیه چای جینسینگ:

برای تهیه چای جینسینگ، میزان مناسبی  آب را بجوشانید و ترجیحا این کار را در ظروف غیر فلزی همچون قوری های لعابی یا چینی انجام دهید. مقداری از ریشه خشک شده را به آن اضافه کنید ( در حدود 3-1 گرم ) سپس شعله را کم کرده و اجازه دهید تا به مدت 20 تا 30 دقیقه بجوشد. در صورت تمایل می توانید بیشتر از این مدت نیز آن را بجوشانید تا جایی که آب به نصف مقدار اولیه اش برسد.

حال صبر کنید تا چای کمی سرد شده و دمای آن به دمای اتاق برسد. ( این توصیه ای است که در طب سنتی چین به آن اشاره شده و پیشنهاد شده است که چای با حرارت ولرم و ملایم نوشیده شود) بهتر است که در روز، 1 یا 2 فنجان از این چای بنوشید. چای را می توان برای هفته ها در یخچال نگهداری کرد و برای استفاده مجدد، بر روی گاز یا ماکروویو به حرارت مطلوب رساند.

ریشه ها را می توان به صورت قطعه قطعه استفاده کرد. توجه شود که ریشه ها در هنگام تهیه چای و نیز تا پایان مرحله خنک شدن باید در داخل قوری باقی بمانند.

روش دم کردن ریشه کمک می کند تا ریشه نرم و قابل استفاده شود. علاوه بر این می توان با قرار دادن تعدادی از آن ها در ماکروویو نرم و قابل برش شان کرد. دقت کنید که ریشه ها هنگام گرم کردن، نسوزند. می توانید آن ها را به تنهایی یا همراه عسل میل کنید.

میزان 1 تا 2 گرم پودر جینسینگ خالص و مرغوب ( با کیفیت عالی ) در روز توصیه شده است. یا این که    قطعه ای از ریشه آن را به اندازه یک سکه، مورد استفاده قرار دهید.

سرخپوستان در هنگام طی مسافت های طولانی، این ریشه ها را برای رفع گرسنگی می جوند و به این ترتیب از خواص سرشار آن نیز بهره مند می شوند.

معمولا توصیه می شود که از خود ریشه جینسینگ یا شیره آن به جای خریداری کپسول یا چای های بسته بندی شده آن استفاده شود چرا که خریداری ریشه تضمین بر کیفیت چیزی است که در اختیار دارید در صورتی که بسیاری از کپسول های جینسینگی که اکنون در بازار یافت می شوند حاوی جینسینگ خالص نبوده و حتی ممکن است مقادیر بسیار نا چیزی جینسینگ داشته باشند. همچنین آن دسته از کپسول هایی هم که با اطمینان حاوی جینسینگ هستند معمولادر دسته ای جای می گیرند که در تهیه آن ها از ریشه چه ها و ریشه های جوان استفاده شده است و بنابراین خواص چندانی نخواهند داشت. همچنین عصاره جینسینگ نیز از موارد بسیار متداول کاربردی آن در چین می باشد که در تهیه آن از کل ریشه به جای جداسازی بخش ها ویا ترکیبات خاصی ازآن مورد استفاده قرار می گیرد ( در واقع همه ترکیبات کل ریشه در عصاره آن نیز یافت می شود).

این عصاره بصورت چکیده ای کامل در مقابل آن چیزی است که غربیان معمولاً از تقطیر و عرق گیری گیاهان دارویی به دست می آورند و  بسیار کاراتر می باشد، چرا که با عملیات تقطیر و به نحوی خالص سازی و حذف برخی ترکیبات که ممکن است ناشناخته بوده و در نحوه عمل سایر ترکیبات نقش داشته باشند تا حدی از خواص اصلی گیاه کاسته خواهد شد در صورتی که در این جا این شیره و عصاره حاوی همه ترکیبات موجود در ریشه اصلی بوده و بنابراین قادر است تا با بهترین توان، عمکردهای خود را به انجام برساند.
تفاوت جینسینگ قرمز و سفید:

در هنگام برداشت جینسینگ به طور طبیعی سفید رنگ بوده و بر اساس اعمال روش های بعدی که در طی آن جینسینگ خشک می شود، رنگ بعدی آن حاصل می گردد.

در دوران باستان جینسینگ قرمز به جینسینگی اطلاق می شد که پس از عملیات خشک شدن در برابر نور آفتاب به دست می آمد. ولی در دوران مدرن جینسینگ قرمز معمولاً طی پروسه بخار دادن که تأثیر مشابه ای را بر روی رنگ آن می گذارد حاصل می شود. در هر دو صورت این تغییر رنگ در نتیجه کاراملیزه شدن قندهای موجود  در ریشه این گیاه اتفاق می افتد. به نظر می آید که تفاوت چندانی میان ریشه خشک شده در آفتاب یا بخار داده شده جینسینگ ( جینسینگ قرمز) با ریشه معمولی جوشانده شده آن ( جینسینگ سفید) در خواص، وجود نداشته باشد.
چند نکته:

جینسینو ساید با نام علمی  Saponins  Tri pterpenoid و در برخی مواقع نیز با نام panaxoside در ریشه جینسینگ شناخته می شود.

- Saponin ها دارای خواص دیگری چون تب بر بودن، ضد تشنج بودن و تنظیم قند و کلسترول خون را نیز دارا می باشند.

- ریشه های جینسینگ فقط در فصل پاییز جمع آوری می شوند چرا که فقط دراین حالت است که می توانند حالت گوشتی و ظاهر مناسب و مطبوع خود را حتی پس از خشک شدن نیز حفظ کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 12:47  توسط mortezafashi  | 

 

 

 

افشاي اسراري از درون بدن


 

 

بدن انسان روش‌هاي جالب و جذابي را براي فرستادن علائم هشدار دهنده دارد كه اين علائم در واقع اسراري را از درون بدن فاش مي‌سازند. به عنوان مثال آيا مي‌دانيد كه خنديدن پس از خوردن هر وعده غذايي چه تاثيري روي بدن دارد؟ يا اينكه آيا مي‌دانيد سفيد شدن زود هنگام موها نشانه چه فرآيندي در بدنتان است.

به گزارش ایسنا؛ بدن انسان در تمام طول عمر به شيوه‌اي هوشمندانه و منحصر به فرد علائم و نشانه‌هاي زيركانه و هشدار دهنده را بروز مي‌دهد اما اكثر افراد به دليل ناآگاهي از اين روابط و علائم، پيغام‌هاي حياتي بدن را ناديده مي‌گيرند كه حاصل آن به خطر افتادن سلامتي است.

روزنامه «ديلي ميرور»، در گزارشي به چند راهكار جالب و شگفت‌انگيز به عنوان اسرار زندگي اشاره كرد كه بي‌ترديد در زندگي روزمره، قابل استفاده و مفيد خواهند بود:
 


1- دردناك شدن مچ پا مي‌تواند نشان دهنده مشكلات كلسترولي باشد.

به گفته متخصصان دردناك شدن مچ پا مي‌تواند نشانه ابتدايي از افزايش ارثي سطح كلسترول بد خون باشد. در واقع تشكيل كلسترول در اطراف زردپي آشيل، موجب بروز اين درد مي‌شود.

- راه حل چيست؟

اگر احساس كرديد كه مچ‌ پايتان مدت سه روز يا بيشتر به طور مداوم درد مي‌كند، حتما براي چكاپ كلسترول به پزشك مراجعه كنيد، بويژه اگر سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري قلبي را داريد.
 


2- قوي بودن ريه‌ها نشان دهنده كاهش خطر ابتلا به آلزايمر است.

مطالعات نشان مي‌دهد كه فعاليت ضعيف و نامطلوب ريه‌ها موجب مي‌شود كه اكسيژن كمتري به مغز برسد و در نتيجه خطر ابتلا به زوال عقل و آلزايمر افزايش پيدا مي‌كند.

براي جبران اين مشكل سعي كنيد تنفس عميق انجام دهيد به اين ترتيب كه پنج ثانيه عمل دم و پنج ثانيه عمل بازدم هوا را انجام دهيد. اين كار موجب تقويت ريه‌ها مي‌شود چون اكسيژن را به مقدار كافي و مناسب به مغزتان مي‌رساند. اگر اين كار را شش نوبت در روز تكرار كنيد، ريه‌هاي شما 20 درصد قوي‌تر مي‌شوند.
 


3- سفيد شدن موها قبل از رسيدن به سن 30 سالگي نشانه مهمي از ابتلا به مشكلات تيروئيدي است. متخصصان تيروئيد تاكيد دارند كه عدم تعادل در فعاليت غده تيروئيد موجب اختلال در توليد رنگدانه‌ها در پياز مو مي‌شود.

- راه حل چيست؟

اگر موهايتان در سن پايين، سفيد شده و هم چنين علائم ديگري چون كاهش وزن، افسردگي و يا مشكلات عادت ماهانه داريد، حتما براي چكاپ كامل و درمان به موقع به يك متخصص غدد مراجعه كنيد.
 


4- بيماري لثه خطر و احتمال زايمان زودرس را افزايش مي‌دهد.

باكتري‌هاي موجود در لثه‌هاي بيمار و عفوني، موجب بروز واكنشي مي‌شود كه حاصل آن باز شدن بي‌موقع و زودهنگام دهانه رحم در دوران بارداري است.

- راه حل چيست؟

هر روز نخ دندان بكشيد. هم چنين زنان باردار براي اطمينان از سلامت دندان‌هاي و لثه خود بايد مرتب به دندان پزشك مراجعه كنند. مطالعات نشان مي‌دهد كه مشكل و بيماري لثه احتمال زايمان پيش از موعد را 70 درصد افزايش مي‌دهد.
 


5- گرم نگه داشتن پاها احتمال سرماخوردگي را كاهش مي‌دهد.

وقتي پاها سرد مي‌شوند، عروق خوني در بيني بسته و منقبض مي‌شوند كه در نتيجه گلبول‌هاي سفيد خون در اين منطقه از مبارزه با عفونت‌ها دست مي‌كشند و محل ورود ميكروب‌ها به بدن باز مي‌شود.

بنابراين توصيه مي‌شود جوراب بپوشيد و مطمئن شويد كه با گرم نگه داشتن پاها، سيستم دفاعي بدنتان به طور كامل كار مي‌كند.
 


6 - خنديدن پس از صرف هر وعده غذايي، ميزان قند خون شما را پايين مي‌آورد.

متخصصان معتقدند عضلاتي كه ما از آنها براي خنديدن استفاده مي‌كنيم براي دريافت انرژي، قندخون را مصرف مي‌كنند و اين فرآيند خطر ابتلا به ديابت، چاقي و حتي برخي از سرطان‌ها را كاهش مي‌دهد.

بنابراين بعد از شام در آرامش كامل روي مبل بنشينيد و مدتي به تماشاي فيلم كمدي مورد علاقه‌تان بپردازيد.
 


7 - راه رفتن و حرف زدن همزمان، موجب كمردرد مي‌شود.

وقتي در حين راه رفتن، صحبت هم مي‌كنيم اين كار مانع از همزماني تنفس ما با گام‌هايمان در هنگام برخورد پاها به زمين مي‌شود. اين عدم هماهنگي، موجب مي‌شود كه بخشي از ضربه‌هاي ناشي از برخورد گام‌ها به زمين به كمر وارد شود و موجب بروز كمردرد مي‌شود.

توصيه مي‌شود دفعه بعد اگر به هنگام خريد كردن موبايلتان زنگ زد، يك گوشه بنشينيد و با تلفن صحبت كنيد.
 


8 - فشار دادن پاها روي هم مانع از ضعف كردن و بي حالي مي‌شود.

اگر بعد از سريع برخاستن از جاي خود احساس سرگيجه پيدا كرديد يا حس كرديد كه منگ شده‌ايد و چشمانتان سياهي مي‌رود با اين حركت ساده مي‌توانيد جريان خون را به سرعت به مغز بفرستيد و ضعف و سرگيجه خود را متوقف كنيد.

ابتدا هر دو پاي خود را روي زمين قرار دهيد. بعد يكي از پاها را روي پاي ديگر بياندازيد و تا جايي كه مي‌توانيد در اين وضعيت پاها را روي هم فشار دهيد. 30 ثانيه در اين وضعيت بمانيد تا خون به مغزتان برسد و حالتان بهتر شود.
 


9- غفلت از كمردرد، تهديد جدي براي مغز است.

پزشكان دريافته‌اند افرادي كه بيش از يك سال مبتلا به كمردرد هستند، 11 درصد از حجم سلول‌هاي مغزي آنها در ناحيه‌اي كه مربوط به كنترل يادگيري است، كاسته مي‌شود. ظاهرا فشار مقابله با كمردرد اين تاثير نامطلوب را روي سلول‌هاي مغزي برجاي مي‌گذارد.

در صورت بروز كمردرد، فورا از پزشك كمك بگيريد. اكثر كمردردها در صورتي كه زودتر مورد توجه قرار بگيرند، قابل درمان هستند.
 


10- چاقي، احتمال بروز سردردها را تا دو برابر افزايش مي‌دهد.

وزن زياد موجب التهاب در عروق خوني ناحيه سر مي‌شود كه مهمترين عامل بروز سردرد است.

براي كاهش دردها، اقدام به كاهش وزن كنيد و براي درمان سردردها از راهكارهاي طبيعي استفاده كنيد. مصرف روزانه داروهاي مسكن در واقع موجب بروز سردرد مي‌شود.11- مشكل در اندام تناسلي مردانه مي‌تواند علامت عارضه قلبي باشد.

آخرين مطالعات نشان داده است كه ناتواني جنسي در مردان مي‌تواند ناشي از تنگ شدن عروق خوني باشد.

به درمان‌هاي اينترنتي و ماهواره‌اي اعتماد نكنيد در عوض براي چكاپ كامل به متخصص مراجعه كرده و قبل از هر چيز به پزشك خود اطمينان كنيد.
 


12- قوز كردن، ولع شما را به خوردن شيريني تشديد مي‌كند.

پزشكان معتقدند كه قوز كردن جريان خون را به مغز كاهش مي‌دهد و در نتيجه ولع خوردن مواد قندي را تشديد مي‌كند چون در صورت كاهش جريان خون در مركز اشتها در مغز، گلوكز كمتري به اين عضو اصلي مي‌رسد در حالي كه گلوكز مهمترين غذاي مغز است.

- راه حل چيست؟

هميشه صاف بنشينيد و پاهاي خود را روي زمين بگذاريد. ستون فقرات خود را بكشيد و شكم خود را به داخل بكشيد طوري كه كمر شما به سمت صندلي كشيده شود.
 


13- داروهاي سرماخوردگي، تاثير نامطلوب روي توان باروري دارند.

داروهاي سرماخوردگي كه براي خشك كردن ترشحات بيني استفاده مي‌شوند در عين حال مي‌توانند موجب كاهش مخاط دهانه رحم شود و در نتيجه باروري را مشكل مي سازد.

بنابراين توصيه مي‌شود: به جاي داروهاي ضد احتقان از درمان‌هاي معمولي مثل ويكس استفاده كنيد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 12:29  توسط mortezafashi  | 

 

 

 

 

داروها و مکمل های بدن سازی.......

آشنایی با معروفترین استروئیدها

 

ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦  

 

آشنایی با معروفترین استروئیدها

1 – دکادورابولين (محلول قابل تزريق روغني)
شايد دکادورابولين ساخت آمريکا را بتوان محبوب ترين و موثرترين دکادورابولين موجود در جهان ناميد.اين محلول قابل تزريق روغني که به صورت ويال هاي100-mg/ml يا 200-mg/mlنيز عرضه مي شود در بدن به ندرت تبديل به هورمونهاي زنانه مي شود.اين دارو اثرات مثبت در خور توجهي بر افزايش قدرت و حجم عضلاني داشته و در کاهش درد مفاصل در ورزشکاران مصدوم و آسيب ديده نيز بسيار موثر است.
نمونه هاي مکزيکي و نمونه هاي ساخت کمپاني «ND» نيز از کارايي نسبتا بالايي بر خوردار هستند.اين دارو در ايران تحت عنوان ژنريک «ناندرولون» توليد و عرضه مي شود.گفته مي شود که نمونه هاي آمريکايي براي کساني که قصد استفاده طولاني مدت از اين دارو را دارند مناسب تر است.

2-تستوسترون دپو (محلول قابل تزريق روغني)
اين دارو را مي توان نوعي تستوسترون طولاني اثر ناميد که اثرات مطلوبي بر افزايش حجم و قدرت عضلاني دارد. از اين دارو براي درمان بيماري و يا عارضه کاهش ترشح طبيعي تستوسترون نيز استفاده مي شود.
مي توان گفت که معتبر ترين نوع اين دارو ، نمونه ساخت کمپاني آمريکايي «Pharmacia/Upjohn » است. ناگفته نماند که نمونه هاي مکزيکي و استراليايي اين دارو نيز در بازار موجود مي باشند که صد البته به اندازه نمونه هاي آمريکايي معتبر نيستند.

3-تستوسترون انانتات (محلول قابل تزريق روغني)
از اين دارو براي افزايش حجم و قدرت عضلاني و همچنين براي تحريک ترشح طبيعي تستوسترون در کساني که با کاهش طبيعس ترشح اين هورمون در بدن خود مواجه اند استفاده مي شود.اين دارو که عموما در بسته بندي هاي 200 mg/ml و به صورت آمپولهاي تزريقي عرضه مي شود، به ندرت منجر به افزايش احتباس آب و املاح در بدن شده و از اين جهت نيز استروييدي قابل اطمينان به شمار مي رود.نمونه هاي توليدي کمپاني آمريکايي «Pharmacia/ Upjohn » اين دارو را مي توان مطمئن تر از بقيه دانست.

3-تستوسترون سوستانون 250 (محلول قابل تزريق روغني)
اين دارو که اصل آن مکزيکي است در بسته هاي 250 ميلي گرمي و به صورت آمپول هاي تزريقي عرضه مي شود.ورزشکاران از اين دارو براي افزايش قدرت و حجم عضلاني بهره مي گيرند اما گفته مي شود که کارايي آن به پاي استروئيدهاي ساخت آمريکا نمي رسد. اين دارو را مي توان جزو استروئيد هاي طولاني اثر به حساب آورد. نا گفته نماند که تزريق اين دارو معمولا با درد زيادي همراه است.اين دارو به دليل نيمه عمر پاييني که دارد براي تزريق در دوره مسابقات و مخصوصا مسابقات وزنه برداري قدرتي ايده آل به نظر مي رسد.

4-اکويي پويز (محلول قابل تزريق روغني)
اين دارو که به صورت محلولهاي قابل تزريق روغني و در بسته بندي هاي 50 mg/ml عرضه مي شود در اصل براي مصارف دامپزشکي تهيه شده بود.امروزه پيدا کردن اين دارو در بازار سياه نيز بسيار مشکل شده است. اکويي پويز تحت عناوين تجارتي مختلف از قبيل: Ganabol, Equi-Gain, Maxi-Gain, Vebonol, Pace عرضه شده و همين تنوع در محصول نيز امکان تشخيص نمونه هاي اصلي از قلابي را مشکلتر کرده است.مصرف اين دارو بدون آنکه عواض جانبي معمل استروييدها از قبيل:بروز علايم زنانگي در مردان را سبب گردد، اثرات شگفت انگيزي در افزايش حجم و قدرت عضلاني از خود بر جاي گذاشته و در بهبود و تقليل درد مفاصل نيز موثر است.

5- آنادرول 50 (خوراکي)
بر خلاف اکثر استروئيدها که به صورت محلولهاي قابل تزريق عرضه مي شوند اين دارو به صورت قرص و در فرمهاي خوراکي تهيه و عرضه مي شود.اکثر بدنسازان و وزنه برداران قدرتي به دليل ترس از عوارض و خواص بسيار قدرتمند آندروژنيک اين دارو، تمايل چنداني به استفاده از آن نشان نمي دهند.اين دارو همچنين باعث افزايش چسبندگي گلبولهاي قرمز خون به يکديگر شده و عارضه فشار خون بالا را در فرد موجب مي شود. آنادرول با وجود اينکه اثرات در خور توجهي بر افزايش حجم و قدرت عضلاني از خود دارد اما به دليل عوارض جانبي فراوان، مصرف آن در طولاني مدت توصيه نمي شود.

7-آناوار (خوراکي)
آناوار نيز استروئيدي خوراکي است که نمونه هاي اوليه و اصل آن را کمپاني آمريکايي « Searle »تهيه و عرضه مي کرده است. نا گفته نماند که تهيه و توليد اين دارو از مدتها قبل متوقف شده است.آثار و عوارض آندروژنيک اين دارو در مقايسه با ديگر هورمونها و ديگر استروئيدهاي خوراکي بسيار پايين است .قرصهاي اين دارو در دزهاي 2.5 mg عرضه مي شد.نمونه هاي امروزي اين دارو که تحت عنوان تجارتي«Oxandrin» توليد و عرضه مي شوند، در درمان کاهش شديد حجم عضلاني که معمولا در اثر ابتلا به بيماري ايدز در انسان حادث مي شود به کار گرفته مي شود.اين دارو را مي توان در ليست دارو هاي نسبتا گران قيمت دسته بندي کرد چرا که قيمت هر قرص آن در داروخانه هاي دولتي در حدود 10 دلار است.

8-ديانابول (خوراکي)
اين دارو را شايد بتوان سلطان استروئيدهاي خوراکي جهان ناميد.نمونه هاي اوليه و اصل اين دارو را کمپاني « Ciba-Geigy » تهيه و عرضه مي کرد.امروزه کشورهايي همچون: ترکيه، يونان،روماني، تايلند،بلغارستان،روسيه و حتي کلمبيا نيز اقدام به توليد و عرضه اين دارو مي کنند.اگر قصد استفاده از ديانابول را داشته باشيد، از مصرف نمونه هاي مکزيکي کاملا خودداري کنيد .نمونه هاي اروپاي شرقي نيز چندان مطمئن و قابل اطمينان نيستند .اما ديگر نمونه هاي اين دارو، اثرات خيره کنندهاي در افزايش حجم و قدرت عضلاني از خود بر جاي مي گذارد.

9- وينسترول (خوراکي)
اين دارو که به صورت قرصهاي صورتي و در برخي موارد سفيد و در دزهاي 2mg تهيه و عرضه مي شود به دليل خواص آندروژنيک بسيار پاييني که دارد به شدت مورد علاقه و پسند ورزشکاران زن قرار گرفته است.از ديگر استروئيدهاي مورد علاقه زنان ورزشکار مي توان به «Maxibolan »اشاره کرد.

10-پريموبولان دپو (محلول قابل تزريق روغني)
بسياري از ورزشکاران که از اين دارو استفاده مي کنند از خواص و عوارض جانبي بسيار پايين آندروژنيک و همچنين از تاثير بسيار قدرتمند آن بر افزايش سفتي و حجم عضلات، احساس رضايت مي کنند.اين دارو بر خلاف ديگر استروئيدها، موجب احتباس آب و املاح چنداني نيز نمي شود.برخي از وزنه برداران و بدنسازان نيز تاثير اين دارو بر مردان را ضعيف ارزيابي کرده و حتي به تمسخر، آن را جوجه استروئيد نيز ناميده اند.فرم تزريقي و حتي فرم خوراکي اين دارو که به نام «Sten» نيز معروف شده است ،امروزه در بازارهاي سياه دارو به وفور يافت مي شود.

تذکر

:
در مورد برخي از اين استروئيدها در اين وبلاگ مطلب اختصاصي داشتيم و به اميد خدا به مرور زمان همه استروئيدها را در وبلاگ خواهيد شناخت.ما به ترتيب به معرفي استروئيدها خواهيم پرداخت ولي اگر هر کدام از خوانندگان مايل به شناختن هر چه سريعتر يک دارو باشد ما اولويت را به آن دارو خواهيم داد.بدين منظور ميتوانيد با دادن نام دارو در بخش نظرات بزودي مطلب خود را در مورد آن بخوانيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦  

 

باشد 

 

: tab: 2mg-5mg-10mg: amp: 50mg-100mg ml بصورت مصرف حیوانی می باشد ولی ویالهای یک میلی آن مصرف انسانی دارد که البته نوع مصرف حیوانی آن بین ورزشکاران قدرتی متداول شده است که عوارض آن مانند دیگر داروهای استروئیدی می باشد.

اشکال دارویی آمپول

amp

اشکال دارویی قرص

tab

دوز مصرفی برای آقایان 150 الی 250 میلی گرم در هفته

دوز مصرفی برای آقایان 16 الی 30 میلی گرم در روز

دوز مصرفی برای خانمها 100 الی 150 میلی گرم در هفته

دوز مصرفی برای خانمها 4 الی 8 میلی گرم در روز

مدت ردیابی دوپینگ حدود 2 ماه

مدت ردیابی دوپینگ حدود سه هفته

بولدنون - مسترون - ترنبولون - پریمبولان

 

بهترین همراه جهت کات بدن

دکادرابولین - نیلور - دیانابول

بهترین همراه جهت حجم سازی

6

تا 8 هفته

مدت مصرف

 

در زمان مصرف این دارو از آب زیاد استفاده کنید

پریمبولان

این دارو آنابولیک قوی می باشد . که اثر آندروژنی پایینی دارد و به همین خاطر مورد استفاده زنان است و به دو صورت خ وراکی و تزریقی می باشد که نوع خوراکی آن استات و نوع تزریقی آن انانتات می

که نوع تزریقی آن در ویالهای 20

باشد 

اشکال دارویی آمپول

amp 50 - 100 mg

اشکال دارویی قرص

tab 5 - 25 50 mg

100

الی 300 mg در هفته

دوز مصرفی این دارو

تستسترون - امنادرین

 

بهترین همراه جهت کات بدن

دکادرابولین - استانازول

بهترین همراه جهت حجم سازی

6

تا 8 هفته

مدت مصرف

 

.

 

 

 

 

ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

خطر افزایش تستسرون برای بدن /


متاسفانه در بسیاری از خبرهای ورزشی می خوانیم که ورزشکاران حرفه ای بر اثر استفاده از ماده انرژی زای استروئید که در بدن تبدیل به هورمون تسنسترون می شود از شرکت در مسابقات جهانی محروم شده و یا مجبور به پس دادن مدال های خود می شوند.

تحقیقات انجام شده نشان می دهند که مصرف مقدار زیاد این هورمون در بدن سبب مرگ سلولهای مغز میشود. این یافته ها به شناخت تاثیرات جانبی استفاده بیش از حد این هورمون که منجر به اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری و تمایل به خودکشی می شود نیز کمک می کند.

آزمایشات انجام شده در آزمایشگاهها نشان میدهند این هورمون یک هورمون مردانه است که مقدار متعادل آن برای بدن مفید و مقدار زیاد آن زیان آور می باشد و موجب تخریب سلولهای مغز شده و در نتیجه بروز بیماری هایی نظیر آلزایمر در سنین بالاتر می شود.

طبق گفته باربارا ارلیچ (Barbara Ehrlich) که سرپرستی این تحقیقات را عهده دار بوده است کمبود و همچنین زیادی هورمون تستسترون بسیار مضر اما اندازه مناسب آن برای بدن حیاتی است.

تستسترون هورمون رشد است که توسط بدن مردان و زنان تولید میشود اما مقدار آن در مردان 20 برابر زنان است.

اما استفاده از این هورمون و یا استفاده از ماده استروئید که در بدن تبدیل به تستسترون میشود اخیراً توسط ورزشکاران مورد سوء استفاده قرار گرفته و نتایج ناخوشایندی هم در بر داشته است.

به نظر ارلیچ علاوه بر ورزشکاران، ناهنجاریهای رفتاری در افراد دیگری نیز که از استروئید به مقدار زیاد استفاده می کنند دیده شده است. وی اضافه میکند زمانی که افراد مقدار زیاد استروئید مصرف میکنند سطح تستسترون در بدن آنها بالا رفته و موجب از بین رفتن سلولهای عصبی آنها میشود و همانطور که می دانیم از بین رفتن سلولهای عصبی موجب اختلالات رفتاری می گردد.

گروه تحقیقاتی همین آزمایشات را درباره هورمون زنانه یعنی استروژن انجام دادند و با کمال تعجب متوجه شدند که این هورمون محافظ سلولهای عصبی است و با افزایش این هورمون در سلولهای عصبی مرگ سلولها هم به مقدار زیادی کاهش مییابد.

به گفته این دانشمند نتایج تحقیقات بیان میکند که مردم باید متوجه استفاده از مکمل های حاوی تستسترون باشند حتی اگر سبب ماهیچه سازی شده و انرژی زا نیز باشند زیرا استفاده از این هورمون در دراز مدت سبب تخریب سلولهای مغز به طور جدی و گسترده میگردد.

سلولهای مغز در پروسه ای که به خودکشی سلولها معروف است خود را از بین برده و به تدریج می میرند.

جریان مرگ سلولهای مغزی به صورت عادی در مغز اتفاق می افتد اما اگر مرگ سلولها مرتبا و بی قاعده باشد مشکل ساز میشود و به مرگ سلولهای مغزی در بیماری آلزایمر شباهت دارد که به تنهائی گریبانگیر حدود چهار و نیم میلیون نفر در کشور آمریکاست.

 

 

 

ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

http://dro.persianblog.ir/

 

 

 

 

ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

       http://estroeid.persianblog.ir/1386_10_estroeid_archive.html

 

 

 

ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

فهرست داروها و روشهای غیر مجاز در ورزش

در فصول تمرین ، استراحت و رقابت

اعلام شده از طرف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA)

داروها و روشهای ذکر شده در این بخش در تمامی فصول تمرین ، استراحت و رقابتها ممنوع بوده و در صورتی که استفاده از آنها در سرتاسر عمر ورزشی یک ورزشکار ، کشف و اثبات گردد ، دوپینگ محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

داروها وترکیبات غیر مجاز در ورزش

الف)ترکیبات و فرآورده های آنابولیکی:

استفاده از تمامی انواع داروها و فرآورده های آنابولیکی در تمامی ورزشها اعم از دوران تمرین و یا فصول استراحت و مسابقات ممنوع بوده و دوپینگ محسوب می شود. این فرآورده ها شامل موارد زیر می شود:

1-آنابولیک آندروژنهای اگزوژن ( EXOGENOUS) :

18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one , Bolasterone , Boldenone , Boldione , Calusterone , Clostebol , Danazol , Dehydrochloromethyltestosterone , Delta1-Androstene-3 , 17-Dione , Delta1-Androstendiol , Delta1-Dihydro-Testosterone , Drostanolone , Ethylestrenol , Fluoxymesterone , Formebolone , Furazabol , Gestrinone , 4-Hydroxytestosterone , 4-Hydroxy-19Nortestosterone , Mestanolone , Mesterolone , Metenolone , Methandienone , Methandriole , Methyldienolone , Methyltrienolone , Methyltestosterone , Mibolerone , Nandrolone , 19-Norandrostenediol , 19-Noandrostenedione , Norbolethone , Norclostebol , Norethandrolone , Oxabolone , Oxandrolone , Oxymesterone , Oxymetholone , Quinbolone , Stanozolol , Stenbolone , Tetrahydrogestrinone , Trenobolone

و ترکیبات مشابه دیگر که اثرات شیمیایی و بیولوژیکی شبیه به این داروها داشته باشند.

2-آنابولیک آندروژنهای آندوژن (ENDOGENOUS) :

Androstenediol , Androstendione , Dehydroepiandrosterone (DEHA) , Dihdrotestosterone , Testosterone

و چند نوع ایزوسرم و ترکیب دیگر .

آندوژن به ترکیباتی اطلاق می شود که به طور طبیعی در درون بدن آدمی تولید شده و در جریان خون آدمی همواره وجود دارد. تزریق خارجی این ترکیبات و یا تحریک بدن به ترشح و تولید مقادیر بیش از حد مجاز و طبیعی ، به وسیله داروها و پیش هورمونهای افزاینده ترشح طبیعی هورمونهای آنابولیک و آندروژن آنچنانکه امروز نیز مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد نیز ممنوع بوده و دوپینگ محسوب می شود.

3-دیگرترکیبات آنابولیکی شامل :

Clen Buterol , Zeranol , Zilpaterol

 

 

 

 

ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

 

آشنایی باهورمون رشد(سوماتروپین

) 

قسمت اول

 

بسیاری از ویژگیهای هورمونهای رشد به عنوان نوعی از داروهای نیروزا هنوز در هاله ای از ابهام هستند. بعضی معتقدند که این هورمونها داروهای عجیبی اند که سبب افزایش حجم ماهیچه ها در کوتاهترین زمان می شوند. برخی مطالعات نیزعملکرد بهبود بخشی ورزشی آنها را بی فایدهشمرده و تنها برای افزایش فرایند رشد در کودکانی که ازمشکلات رشد برخوردارند، مفید دانسته اند.بسیاری معتقدند که هورمونهای رشد در جوانان سبب دفرمه شدن زودرس استخوانهای چانه(فک) واندام تحتانی(پا) می شوند؛ وهنوزاینکه چه هورمون رشدی ( در نوع انسانی) به طور مصنوعی ساخته،ترکیب یا تولید ژنتیکی شود و البته با چه میزان مصرفی، مشخص نیست.تمامی این مباحث درمورد هورمونهای رشد بسیار پیچیده است واستفاده کننده باید اطلاعات پایه و نظام یافته ای در مورد آنها داشته باشد.هورمون رشد یک هورمون پلی پپتیدی، شامل 191 اسید آمینه است.در انسانها این هورمون در غده هیپوفیز تولید شده و اگر محرک مناسبی مانند: تمرینهای ورزشی، خواب، استرس، پایین بودن سطح قند خون داشته باشد، منتشر می شود. این نکته نیز دارای اهمیت است که[1]HGH (هورمونهای رشد انسانی) آزاد شده، خود مستقیما تاثیرنمی گذارد، بلکه فقط کبد را جهت تولید و پخش فاکتورهای رشد شبه انسولین و سوماتومدینها تحریک می کند. فاکتورهای رشدتاثیرات گوناگونی بر بدن می گذارند. تنها مشکل اینست که کبد چون به میزان محدود از این مواد تولید می کند پس تاثیر محدودی خواهد داشت.اگر هورمونهای رشد تزریق شوند، آنها فقط کبد را جهت تولید و پخش این مواد تحریک می کنند و همچنان تاثیر مستقیم ندارند.
هورمونهای سوماتوتروپیک(STH)[2]، ترکیب پیشنهادی برای ورزشکاران سه اثر تقویتی دارد، که عبارتند از:
الف) سوماتروپین اثر آنابولیک (بافت سازی) قوی دارد و سبب افزایش ساخت (سنتز) پروتئین می شود که خود را به صورت hypertrophy (گسترش سلولهای ماهیچه ای) و hyperplasia (افزایش سلولهای ماهیچه ای) نشان می دهد. جالب اینجاست که این تغییرات با مصرف استروییدها بدست نمی آید. این شاید تنها دلیلی است که سوماتروپین به عنوان قویترین هورمون آنابولیک محسوب می شود.
ب) دومین اثر سوماتروپین تاثیربسیاربر سوزاندن چربیهاست. بیشتر بدنهای چاق در هدایت انرژی جهت کاهش شدید چربیها و یا ورزشکاران در افزایش مصرف کالری و انرژی از آن استفاده می کنند.
ج )نکته سوم که اغلب به آن بی توجهی می شود اینست که سوماتروپین تقویت کننده بافتهای پیوندی، زردپیها و غضروفها می باشد، که می تواند دلیل اصلی برای افزایش قابل ملاحظه قدرت ورزشکاران باشد.بعضی بدنسازها و پاورلیفتینگ کارها اعلام کرده اند که مصرف همزمان استروییدها و سوماتروپین نه تنها باعث افزایش قدرت ورزشکارمی شود، بلکه آنها را ازآسیب نیزحفظ می کند. با وجود این ویژگیهای مثبت، پس چرا هنوز کسانی هستند که استدلال می کنند سوماتروپین هیچ فایده ای برای ورزشکاران ندارد؟ این افراد ورزشکارانی هستند که سوماتروپین را امتحان کرده و متاسفانه دلسرد شده اند. دلایل زیر را می توان برای دلسردی ایشان برشمرد: 

 

 

 

ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

 

البته هورمون رشد به طور طبيعی در بدن ساخته ميشو د ولی با افزايش سن از ترشح آن کاسته ميشود در کشورهای مثل آمريکا اين هورمون غير مجاز و دوپينگ شناخته نميشود و جزء داروهای مفيد و در حالت اغراق آميز به اکسير جوانی نيز معروف است چون دراستفاده افراد پير بدن مجدادا شروع به عضله سازی و همچنين تقويت قوای جنسی شده است البته بدنسازان در سطح پيشرفته و در دوران تفکيک عضلانی از اين هورمون استفاده ميکنند چون اين هورمون علاوه بر عضله سازی خاصيت چربی سوزی نيز دارد به هر حال استفاده از آن به افراد مبتدی وافرادی که زير ۱۸ سال هستند توصيه نميشود چون به زبان ساده موجب اختلال در رشد طبيعی بدن ميشود و در افراد بالغ احتمال رشد عرضی استخوانها وجود دارد.البته بعيد به نظر ميرسد هورمونهای موجود در ايران اصل يا موثر باشد چون قيمت واقعی اين هورمون بسيار بالا است ضمناْ در زير توضيحاتی از جنبه پزشکی آورده ام

موارد مصرف‌: سوماتروپين‌ در درمان‌كوتاه‌ قدي‌ ناشي‌ از كمبود هورمون‌ رشد ازجمله‌ در كوتاه‌ قدي‌ در سندروم‌ ترنر به‌كارمي‌رود

مكانيسم‌ اثر: هورمون‌ رشد يكي‌ ازهورمونهاي‌ هيپوفيز قدامي‌ مي‌باشد

فارماكوكينتيك‌: نيمه‌ عمر مصرف‌ دارو

به‌ دنبال‌ تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ 20-30

دقيقه‌ و پس‌ از تزريق‌ داخل‌ عضلاني‌

يا زيرجلدي‌ حدود 3-5 ساعت‌ است‌. طول‌اثر دارو 12-48 ساعت‌ است‌. متابوليسم‌دارو كبدي‌ و دفع‌ آن‌ از طريق‌ صفرامي‌باشد

موارد منع‌ مصرف‌: در هيپوتيروئيديسم‌درمان‌ نشده‌ يا تومورهاي‌ بدخيم‌خصوص

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ دارو تنها در بيماران‌با اپي‌فيز باز مجاز مي‌باشد

2 ـ در افراد مبتلا به‌ ديابت‌ ممكن‌ است‌تنظيم‌ مقدار مصرف‌ داروي‌ ضد ديابت‌لازم‌ باشد.

عوارض‌ جانبي‌: تشكيل‌ آنتي‌بادي‌،واكنش‌هاي‌ موضعي‌ آلرژيك‌، درد و تورم‌در ناحيه‌ تزريق‌ و افزايش‌ خوش‌ خيم‌ فشارداخل‌ جمجمه‌اي‌ از عوارض‌ جانبي‌ داروهستند

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: استفاده‌ همزمان‌مقادير بالاي‌ استروئيدهاي‌ آنابوليك‌،آندروژنها، استروژنها و هورمونهاي‌تيروئيدي‌ با اين‌ دارو سبب‌ تسريع‌ بسته‌شدن‌ اپي‌فيزها مي‌شود. مصرف‌ طولاني‌مدت‌ مقادير درمان‌ كورتيكوتروپين‌

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قبل‌ از به‌كار بردن‌ اين‌فرآورده‌ بايد حساسيت‌ به‌ هورمون‌ رشدو مصرف‌ همزمان‌ ساير داروها خصوص

2 ـ دارو بايد به‌ مقدار مناسب‌ تجويز شده‌ وميزان‌ رشد به‌طور منظم‌ توسط پزشك‌تعيين‌ شود.

3 ـ در صورتي‌ كه‌ درمان‌ با شكست‌ مواجه‌شود، تست‌هاي‌ سرولوژيك‌ براي‌ تعيين‌ميزان‌ آنتي‌بادي‌ هورمون‌ رشد انجام‌گردد.

4 ـ سن‌ استخوان‌ طي‌ درمان‌ بايد هر سال‌تعيين‌ شود.

5 ـ بررسي‌ عملكرد تيروئيد و ارزيابي‌بروز ضايعات‌ داخل‌ جمجمه‌اي‌ لازم‌مي‌باشد.

6 ـ تزريق‌ داخل‌ عضلاني‌ دارو بسياردردناك‌ مي‌باشد.

مقدار مصرف‌

:Šكورتيكواستروئيدها و كورتيكوتروپين‌ رادر نظر گرفت‌.(ACTH) و مقادير بالاي‌ خوراكي‌كورتيكواستروئيدها، سبب‌ مهار پاسخ‌ به‌هورمون‌ رشد مي‌شود...Š تومور داخل‌ جمجمه‌اي‌ كه‌به‌طور فعال‌ در 12 ماه‌ گذشته‌ رشدكرده‌باشد نبايد مصرف‌ شود....:

 

 

 

 

ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

استروئيدهاي آنابوليك چه موادي هستند؟ 

استروئيدهاي آنابوليك چه موادي هستند؟

 

استروئيدهاي آنابوليك موادي مصنوعي هستند كه ساختمان شيميايي آنها

شبيه هورمون هاي جنسي مردانه (آندروژن ها) است و به اين خاطر نقش هاي زيستي اين هورمون ها را تقليد مي كنند. آنها رشد ماهيچه هاي اسكلتي (اثرات آنابوليك) و نمو خصوصيات جنسي مردانه (اثرات آندروژني) را تقويت مي كنند و اثراتي ديگري نيز دارند. بنابراين ، واژه « استروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك » نام مناسب تري براي اين تركيبات است. به هرحال، استفاده از واژه استروئيدهاي آنابوليك مرسوم شده است.

استروئيدهاي آنابوليك در دهه 1930 ميلادي جهت درمان كم كاري غدد جنسي مردان ساخته شدند. در اين بيماري بيضه ها به مقدار كافي تستسوسترون (مهم ترين هورمون جنسي مردان) توليد نمي كنند. در نتيجه رشد ونمو واعمال جنسي بيمار مختل مي شود. كاربرد اصلي اين مواد در پزشكي، درمان به تأخير افتادن بلوغ ، بعضي انواع ناتواني جنسي و تخفيف ضعف و تحليل بدن طي عفونت

HIV (ويروس ايدز) و بيماري هاي ديگر است.

در دهه 1930 ميلادي دانشمندان دريافتند استروئيدهاي آنابوليك مي توانند رشد ماهيچه هاي اسكلتي را در جانوران آزمايشگاهي تقويت كنند. پس از اين كشف، نخست وزنه برداران و بدن سازان و سپس ورزشكاران ساير رشته هاي ورزشي از اين تركيبات استفاده كردند. به اين ترتيب، استفاده نادرست از استروئيدها چنان در ميان ورزشكاران شايع شد كه بر نتايج مسابقات تأثير گذاشت. تاكنون بيش از 100 نوع استروئيد آنابوليك توليد شده است. در جدول زير تركيباتي كه بطور معمول استفاده مي شوند نام برده شده است

.

مكمل هاي استروئيدي چه نوع موادي هستند؟

 

مكمل هايي مانند دي هيدرو اپي اندرسترون

(DHEA) و اندروستن ديون (آندرو) مي توانند در بدن به تستوسترون (هورموني جنسي مردانه) يا تركيبات مشابه تبديل شوند. از اين رو ، بعضي عقيده دارند كه آنها اثرات آنابوليك دارند واز آنها استفاده مي كنند. اما اين كه چنين تبديلي ،تستوسترون كافي را براي رشد ماهيچه ها فراهم مي كند يا خود اين تركيبات رشد ماهيچه ها را تقويت مي كنند، مشخص نيست. در مورد اثرات جانبي اين تركيبات نيز اطلاعات اندكي در دست است. به هر حال، اگر مقدار زيادي از اين تركيبات مصرف شود به طوري كه سطح تستوسترون در بدن افزايش چشمگيري پيداكند، اين مواد نيز همانند استروئيدهاي آنابوليك اثرات جانبي خواهند داشت.

چرا برخي از استروئيدهاي آنابوليك نادرست استفاده مي كنند ؟

 

يكي از دلايل استفاده نادرست از استروئيدها، بهبود مهارت هاي ورزشي است. استفاده نادرست از استروئيدها، در ميان بدن سازان رقابت جو، بسيار معمول است. ميزان استفاده نادرست در ميان ساير ورزشكاران، بسته به نوع ورزش متفاوت است

.

دليل ديگر استفاده نادرست از استروئيدها، افزايش دادن اندازه ماهيچه ها يا كاهش دادن چربي بدن است. افرادي كه به اين دلايل از استروئيد ها استفاده مي كنند، اغلب به نوعي بيماري رفتاري دچارند كه درآن مردان با وجودي كه مقدار زيادي ماهيچه دارند، تصور مي كنند ماهيچه اندكي دارند وضعيف هستند و زنان با وجودي كه لاغر هستند، تصور مي كنند بسيار چاق هستند

.

استروئيدهاي آنابوليك چگونه مصرف مي شوند؟

 

بعضي استروئيدهاي آنابوليك به صورت خوراكي، بعضي به صورت تزريق درون ماهيچه اي و بعضي نيز به صورت ژل وكرم (كه روي پوست ماليده مي شوند) مصرف مي شوند. از آن جا كه استفاده كنندگان اين استروئيدها معتقدند اثري كه مصرف استروئيدهاي مختلف بر اندازه ماهيچه ها دارد از مصرف جداگانه آنها بيشتر است، به طور معمول از دو يا چند استروئيد آنابوليك مختلف استفاده مي كنند واز مخلوطي از استروئيدهاي خوراكي، تزريقي وپمادهاي پوستي بهره مي گيرند

.

مقداري كه مصرف مي شود ممكن است 10 تا100 برابر از مقداري كه براي اهداف پزشكي تجويز مي شود بيشتر باشد. مصرف كنندگان استروئيدهاي آنابوليك اغلب مقدار مصرف خود را طي يك دوره 6 تا 12 هفته اي افزايش مي دهند. در ابتداي دوره از مقدار اندكي استفاده مي كنند وبه كندي مقدار مصرف را بالا مي برند. در نيمه دوم دوره، اين مقدار به كندي كاهش داده مي شود تا به حد صفر برسد.گاهي اين دوره با دوره ديگري دنبال مي شود كه در آن شخص بدون استفاده از دارو به ورزش خود ادامه مي دهد.آنان معتقدند اين شيوه، امكان ميزان شدن بدن با مقادير بالاي استروئيد ها را فراهم مي سازد، اما اين باورها هنوز به صورت علمي بررسي نشده اند

.

استروئيدهاي آنابوليك چه اثراتي بر سلامتي دارند؟

 

استفاده نادرست از استروئيدهاي آنابوليك با اثرات جانبي متنوعي ارتباط دارند. بعضي از اين اثرات از نظر ظاهري ناخوشايند هستند، مانند آكنه (التهاب موضعي پوست كه به ظهور جوش يا زخم هايي بر پوست مي انجامد) ونمو پستان ها در مردان . بعضي زندگي مصرف كننده را به خطر مي انجامد، مانند حملات قلبي وسرطان كبد. بيشتر اين اثرات در صورت توقف مصرف دارو برگشت پذيرند، اما بعضي از آنها پايدار ودايمي هستند

1.

. اثر بردستگاه هورموني 

استفاده نادرست از استروئيدهاي آنابوليك در توليد عادي هورمون ها اخلال ايجاد مي كند و باعث تغييرات برگشت پذير و برگشت ناپذير مي شود. تغييرات برگشت پذير عبارتند از: كاهش توليد اسپرم وتحليل رفتن بيضه ها

.

تغييرات برگشت ناپذير عبارتند از: ريزش مو و بزرگ شدن پستان ها. در يك مطالعه روي مردان بدن ساز مشخص شد كه بيش از نيمي از آنان به تحليل بيضه ها و بقيه به بزرگ شدن پستان ها دچار هستند. محققان معتقدند، بزرگ شدن پستان ها به علت به هم خوردن تعادل عادي هورمون ها ، رخ مي دهد

.

استروئيدهاي آنابوليك در زنان باعث مرد نمايي مي شود. اندازه پستان ها وچربي بدن كاهش مي يابد، پوست زمخت وكلفت مي شود. كليتوريس بزرگ مي شود و صدا كلفت و مردانه مي شود. همچنين، با وجود ريزش موي سر، رشد بيش از اندازه مو در بخش هاي ديگر بدن ديده مي شود. در صورت ادامه مصرف استروئيدهاي آنابوليك، بعضي از اين اثرات برگشت ناپذير مي شود

2.

. دستگاه اسكلتي 

افزايش مقدار تستوسترون و ديگر هورمون هاي جنسي كه در دوران بلوغ صورت مي گيرد باعث جهشي عادي در رشد مي شود. پس از آن، وقتي اين هورمون ها به مقدار معيني رسيدند، باعث توقف رشد استخوان ها مي شوند. در اين حالت اين فرد به بيشترين حد ارتفاع خود مي رسد و پس از آن رشد طولي بيشتري نخواهد داشت. وقتي استروئيدهاي آنابوليك نادرست استفاده شوند، مقدار هورمون جنسي بالا مي رود كه باعث توقف رشد استخوان ها پيش از زمان عادي مي شود

3.

. دستگاه گردش خوش 

استفاده نادرست از استروئيدهاي آنابوليك با بيماري قلبي عروقي از جمله حمله قلبي وسكته حتي در ورزشكاران جوان (زير 30 سال) مرتبط است. اين مواد با تغيير ميزان ليپوپروتئين ها كه كلسترول را در خون جابجا مي كنند، به اين مشكلات مي انجامند

.

استروئيدها، بخصوص نوع خوراكي آنها، ميزان ليپوپروتئين كم چگال

(LDL) را افزايش وميزان ليپوپروتين پرچگال (HDL) را كاهش مي دهند. LDL بالا و HDL پايين خطر آتروسكلروز را افزايش مي دهد. در اين عارضه ، مواد چرب درون سرخرگ ها رسوب مي كنند وجريان خون را با مشكل رو به رو مي سازند. اگر خون كافي به قلب نرسد، شخص ممكن است به حمله قلبي و اگر خون كافي به مغز نرسد، به سكته مغزي دچار شود.

استروئيدها خطر شكل گيري لخته را در رگ هاي خوني افزايش مي دهند. اين امر مي تواند باعث اختلال در جريان خون وآسيب ماهيچه قلب شود. در نتيجه ، قلب خون را بخوبي پمپ نمي كند

4.

. كبد 

مصرف استروئيدهاي آنابوليك با سرطان كبد وشكل گيري كيست هاي پر از خون در اين اندام ارتباط دارد. پاره شدن اين كيست ها باعث خونريزي داخلي مي شود

5.

. پوست 

آكنه (التهاب موضعي پوست كه با جوش هاي صورت همراه است) كيست ها وپوست وموي چرب از عوارض استفاده نادرست از استروئيدهاي آنابوليك است

.

ق56.عفونت

بسياري از كساني كه استروئيدهاي آنابوليك تزريقي مصرف مي كنند، از سرنگ هاي غير استريل استفاده مي كنند يا آن ها را به صورت اشتراكي به كار مي برند.به علاوه بعضي از اين مواد به طور غير قانوني و در شرايط غير استريل تهيه مي شوند. اين عوامل خطر عفونت هاي ويروسي مانند ايدز و هپاتيت را افزايش مي دهد. به علاوه عفونت هاي باكتريايي كه مي توانند باعث التهاب جدار داخلي قلب و درد وتورم در محل تزريق شوند، ممكن است به وجود آيد

.

استروئيدهاي آنابوليك چه اثراتي بر رفتار دارند؟

 

برخي گزارش كرده اند استروئيدهاي آنابوليك، بخصوص در مقادير بالا، تندخويي وستيزه جويي را تشديد مي كنند. بعضي از مصرف كنندگان اين مواد گفته اند كه آنان اعمال تهاجمي (مانند برخورد فيزيكي ، سرقت مسلحانه يا استفاده از زور براي به دست آوردن چيزي) مرتكب شده اند. برخي نيز گزارش كرده اند به اعمالي مانند دزدي از فروشگاه ها وتخريب دارايي هاي ديگران دست زده اند. اين افراد گفته اند هنگام مصرف استروئيدهاي آنابوليك به اين گونه اعمال ترغيب مي شوند

.

بعضي محققان معتقدند استروئيدهاي آنابوليك نمي توانند به طور مستقيم در اين اعمال دخيل باشند و چون مدتي است تحقيقات پزشكي به ارتباط بين استروئيدها و ستيزه جويي معطوف شده است، اين افراد اين ارتباط را بهانه اي براي سلب مسؤوليت از خود در قبال اين گونه اعمال قرار داده اند

.

يك راه براي پي بردن به درست يا نادرست بودن اين دوعقيده متفاوت، اين است كه به گروهي از داوطلبان به مدت چند روز يا چند هفته مقدار زيادي استروئيد آنابوليك داد و سپس وضعيت رفتاري آنان را با گروه شاهد مقايسه كرد.تاكنون چهار مطالعه از اين نوع انجام شده است. در سه مطالعه مشخص شد كه استروئيدهاي آنابوليك در مقادير بالا تندخويي وستيزه جويي را تشديد مي كنند، اما در يك مطالعه چنين اثري مشاهده نشد . از اين رو، برخي از محققان اظهار داشته اند برخي استروئيدها و نه همه آنها باعث تشديد تند خويي وستيزه جويي مي شوند

.

اثرات رفتاري ديگري كه براي استروئيدهاي آنابوليك گزارش شده است عبارتند از : سرخوشي ،افزايش انرژي ،تحريك جنسي، نوسانات روحي ، آشفتگي روحي ، فراموشكاري وگيجي

.

به هرحال ، هنوز مشخص نيست كه استروئيدهاي آنابوليك تا چه اندازه اي در اختلالات رفتاري واعمال خشونت آميز مؤثرند

.

آيا استروئيدهاي آنابوليك اعتياد آور هستند؟

 

درصد نامشخصي از مصرف كنندگان استروئيد هاي آنابوليك به اين داروها معتاد مي شوند وعلارغم مشكلات فيزيكي ، اثرات منفي بر روابط اجتماعي يا عصبي بودن وستيزه جويي ، به مصرف آنها ادامه مي دهند. آنان هنگام ترك اين مواد به نوسانات روحي،خستگي، بي قراري، كاهش اشتها، بي خوابي،كاهش اشتياق جنسي و افزايش ميل به استفاده از استروئيدها دچار مي شوند . افسردگي خطرناك ترين عارضه ترك اين مواد است، زيرا گاهي به خودكشي منجر مي شود. اين افراد بايد زير نظر متخصصان درمان شوند، زيرا بعضي از نشانه هاي افسردگي سال ها پس از قطع مصرف اين داروها باقي مي مانند

.

 

 

 

ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

هورمونها 

1-

اکسی متالون:این قرص در بازار در واقع نوعی دارو برای بالا بردن سطح کارایی بدن بعد از درمان بیماران سرطانی با شیمی در مانی به حساب می آید و به آنها کمک میکند که بدن و سیستم ایمنی را بازسازی کنند. ولی مصرف آن در پرورش اندام برای اول از همه بالا بردن وزن و حجم عضله و سطح قدرت و توانایی است و مانند بقیه هورمونها هنگام تمرین انرژی را افزایش داده و قدرت را تا حدی بالا میبرد.

اکسی متالون آب وسدیم را در عضله احتباس میکند موجب حجم و وزن میگردد ازضررهای اکسی متالون میتوان به ریزش مو عقیمی پرخاش گری و سرطان پروستات و کبد اشاره کرد. دورهای اکسی را برای آماتورها 33 تا 50 عدد در هر دوره است و برای نیمه حرفه ای ها 100 تا اکسی در دوره میباشد. مصرف اکسی متالون را از روزی نصف شروع کرده و بعد از 5 روز تا یک هفته به یک عدد میرسانیم و به همین ترتین آماتورها مجاز میباشند تا روزی 2 عدد بروند و به همین ترتیب مصرف را پایین می آوریم و لی نیمه حرفه ای ها تا روزی 4 عدد هم پیش میروند

.

اکسی متالون در انواع مخثلف حلال اهمری – عربی الاوی- برگه ای – تایلندی-سبز– زرد و آمریکایی یافت میشوند

2-

3-

4-

. خانواده متان دیون: در اصل و قدیمی ترین نوع متان روسی است که قرص سفید کوچک و براقی و محکمی است با یک + در وسط آن بیشتر زور و قدرت را افزایش میدهد و کمی هم در حجم موثر است ولی حجم خشک و بی آب میدهد و و ورزن نمیدهد یا اندک وزن میدهد اشتها و قدرت را خیلی زیاد میکند.از انواع مختلف آن میتوان متان دیون روسی – متان تایلندی – کانادایی و آمریکایی که همه به جز روسی 6 ضلعی و به رنگ صورتی هستند. دوره آنها 200 تا 250 برای آماتورها و 400 تا 500 برای نیمه حرفه ای ها میباشد طریقه مثرف از روزی سه یا چهار عدد شرروع تا 7 یا 12 عدد بالا میرویم و به همین ترتیب پایین می آییم. خانواده بول: دیانابول شناخته شده و معروف ترین این خانواده است و به انوع دیگر آن میتوان دورانا بول – آنابول اشاره کرد دورنا بول و آنابول زرد هستند و شش ضلعی و یک عکس جنین انسان در پشت آنها هک شده و لی دیانا بول شش ضلعی است ولی صورتی و همان عکس جنین را دارد. دوره آن هم برای آماتورها 250 تا 300 و برای نیمه حرفه ای ها 500 عدد مباشد طریقه مصرف آن هم مانند متان دیون است. و خواص آن ها هم در قدرت نقش عمده دارند ولی بر خلاف متان حجم بیشتری میدهند کمی هم وزن میدهند ولی خیلی کمتر از اکسی و حجم خشک و عضله میدهتد. آمپولهای تزریقی : تستسترون – ناندرلون – سوستانول – دکا – وینسترول- مستابول – اومادرین دکا ناندرلون – دکا سوستانول – دگزاکسی – دگزامتازون و انواع دیگر هورمونهای تزریقی که به طور جدا گانه و به ترتیب توضیح میدهم :

تستسترون: هم اکنون در دارو خانه های ایران یافت میشو ولی انواع خارجی و قویتر آنها هم موجود است. هورمون مردانه انسان است در افزایش قدرت نقش اساسی دارد قدیمی است و تا مقداری حجم هم میدهد

.

ناندرلون: مانند تستسرون است کاملا

.

سوستانول: نوع هلندی آن بسیار عالی است تقریبا گران است روغنی میباشد در دردناک است حجم و دم موضعی خیلی خوبی میدهد بسیار سریع جواب میدهد نیاز به تغذیه زیادی ندارد برای دوران کات یا همان خطی کردن بدن یا همان تفکیک بدن بسیار عالی است و مورد استفاده دارد

.

دکا: مانند قرص منصوخ شده دگزا حجم میدهد صورت و باسن را چاق میکند باعث جوش میشود حجم زیادی میدهد به اصطلاح حجم تر میدهد وزن بیساری هم میدهد

.

وینسترول: بیسار گران است هر بار یک میل از آن تزریق میگردد بسیار قوی است حجم بسیار عالی میدهد در قدرت هم اندکی نقش دارد

.

مستابول: مانند تستسترون و و ناندرلون باید برای جواب گرفتن از آن دز بالایی مصرف شود و از خوانواده بول است اما از نوع تزریقی آن

.

اومادرین: حجم تر میدهد زود جواب میدهد درد کمتری نسبت به سوستانول دارد خوب وزن و حجم میدهد و مانند دکا جوش هم ندارد. قیمت آن هم مانند سوستانول است تقریبا

.

دکا سوستانول: هم خواص دکا و هم خواص سوس را دارد

.

دکا ناندرلون: خواص هردو را دارد

.

دگزاکسی:بیشتر در عضله بازو اثر میکند حجم تر زیادی میدهد ولی ضررهای فراوانی دارد ارزان است. در دز بالا هم باید مصرف شود

.

دگزا متازون: مقاومت بدن و استقانت را خیلی افزایش میدهد در تمرین استقانت را در برابر فشار زیاد میکند و دیر خسته میشویم اشتها را زیاد میکند و وزن را اضافه ولی قدرت را زیاد نیمکند و حجم هم تا حدی میدهد برای کسانی که نیاز به انجام تعداد بالای حرکات با وزنه کم دارند مورد استفاده دارد

.

 

 

 

 

ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

تعريف دوپينگ

ريشه ي واژه ي دوپينگ جالب است 

dop

نوعي نوشيدني محرك است كه جشن هاي قبيله اي افريقاي جنوبي در حوالي قرن هجدهم مورد استفاده قرار ميگرفت .

dop

 

نخستين بار در سال 1889 در فرهنگ لغت انگليسي وارد شد و و معادل ان يك داروي مخدر براي اسب هاي مسابقه جهت تقليل كارايي انها ذكر گرديد امروز در تعريف اين واژه بهبود كارايي نيز ذكر شده است تعريف كميته ي بين ا لمللي

المپيك

ioc

 

از دوپينگ به معناي غير مجاز بودن رده ي خاصي از دارو هاست دوپينگ با اخلاقيات و ورزش منافات داره و اين رو هم بگم كه ورزش حرفه اي يعني دوپينگ خيالتون رو كاملا راحت كنم

 

چندي پيش يه جا خوندم يه شطرنج دوپينگ كرده دوپينگ داروهاي محرك مغزجلالخالق
دلايل سوء مصرف دارودر ورزشكاران
ايا ما فلسفه ي رقابتهاي ورزشي رو فراموش كرديم ؟

ايا تاكيد بيش از حد از سوي جامعه و مطبوعات بر روي كسب مدال طلا در رقابتهاي المپيك

به عنوان تنها معيار ارزشي درست است ؟

مصرف دارو به اين قصد احتمالا بيشترين لطمه رو به اعتبار ورزش رقابتي وارد ميكند و كرده.دارو هاي غير مجاز

دارو ها ي غير مجاز در هنگام فعاليت هاي ورزشي در

پنج گروه قرار ميگيرند

1 محركها

2 دارو هاي مخدر

3 عوامل انابوليك

4 ديورتيك ها

5 هورمون هاي پپتيدي و گليكو پروتيني و انلوگ هاي انهادارو هاي سيستم عصبي رده ي دارو هاي محرك شامل محركهاي پيسيكو موتور

داروهاي پسيكو موتور دارو هاي سمپاتوميمتيك و محرك هاي متفرقه ي سيستم عصبي مركزي ميباشند

نمونه هايي از اين رده عبارتند از كافين انواع امفتامين افدرين و كوكاءين

1 كافين

يك ماده ي دارويي فعال است كه در نوشيدني هاي نظير چاي قهوه و كولا موجود ميباشد

با مصرف بيش از حد ان ترمور (لرزش اندام ها)و اضطراب و بيخوابي و حالت

عصبيت ايجاد ميكند

2 امفتامين

دارويي است كه در بسياري از كشو رها بر مصرف ان كنترل و نظارت وجود دارد اين دارو در مقادير بالا باعث ايجاد وابستگي ميشود و قابل ذكر است كه تا كنون در نتيجه ي سوء استفاده ي امفتامين

تعدادي از وررزشكاران به علت افزايش فشار خون جان باختند .

3 افدرين

اين دارو در درمان سرماخوردگي ودر و براي اتساع برونشها در افراد متلا به اسم كاربرد دارد و مهمترين عارضه ي ان درد مصرف غير درماني مقدار بالاي خطر پيدايش اريتمي قلبي نا منظمي ضربان قلب ميباشد

همان گونه كه قبلا ذكر شد ينسن دوچرخه سوار دانماركي در المپيك تابستاني 1960

به خاطر مصرف بيش از حد امفتامين در گذشت

4 كوكائين

كوكائين از برگ يك نوع گياه تهيه ميشود و توجه به سوء مصرف اين دارو بعد مرگ در ورزشكار امريكايي

كه مصرف بيش از حد ان جان خود را از دست داده بودند

تشخيص مصرف استروئيد از روي ظاهر ورزشكار


سر:سر درد . ريزش مو.گونه هاي برجسته.گلودرد.بوي بد تنفس.كلفتي صدا در بانوان
سينه:افزايش بافت پستاني در سينه ي مردان . كاهش اندازه ي پستان در زنان . ضربان قلب تند و حمله ي قلبيپوست:افزايش چربي پوست و اكنه پوست برافروخته يا زرد كبودي حتي با اسيب هاي

جزئي افزايش تعرق و رويش موي صورت و سينه ها در زنان راش يا كهير
اثرات رواني:كشمكش با دوستان و خانواده فعاليت بيش از حد و يا بيقراري بي خوابي تحريك پذيري رفتار تحاجمي يا پرخاشگري احساس عجز و اضطراب بدون عامل انگيزاننده
علائم رواني ترك ان:افسردگي شديد احساس بي كفايتي و ضعف همراه با از دست دادن سايز بدن افكار خود كوشي ليتاژي و سستي بي علاقگي به ورزش و يا فعاليت

ناتواني در حفظ عملكرد جنسي طبيعي

الندام تناسلي و شكم :كاهش اندازه ي بيضه ها و بزرگي كيلتوريس اندام ها :سفتي مفصلي درد و افزايش احتمال اسيب ديدگي عضلاني و تاندوني و رباطي وقفه در رشد نوجوانان


عوارض جانبي اختصاصي در افراد نابالغ

وقفه ي دائمي رشد بزرگ شدن الت تناسلي افزايش دفعات نعوظ رشد غير طبيعي مو و افزايش پيگمانتاسيون

پوست و از عوارض اين دارو ها در پسران نا بالغ است

هورمون هاي پپتيدي گيليكو پروتئني و انالوگهاي آنموارد ممنوع داروها از اين گروه عبارتند از:

HCG-LH-ACTH-THTRACOSACTIDE-HGH-

و سوماتروپين

HGF1

 انسولين -ايروپويتين-تاموكسيفن-كلومفين-مهار كننده هاي ارماتاز

داروي LH تنها در مردان ممنوع است

داروي انسولين تنها براي درمان ورزشكاران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين مجاز است.

هورمون رشد: اين هورمون در رشد تكامل انسانها تاپير ميگذارد اكرومالي يكي از عوارض اين دارو است كه اين بيماري خود ميتواند عوارض زير را به وجود اورد :

ديابت-ارتيت يا التهاب مفاصل ميو پاتي يا اختلال در عضله بر اودگي استخوان ارواره و يا پيشاني عريض شدن انگشتان دست و پا و پوكي استخوان

دوپينگ خون

:

به افزايش گولبولهاي قرمر با استفاده از روشهاي مصنوعيو به منظور افزايش

توانايي حمل اكسيژن خون و متعاقب ان افزايش قابليت اكسيژن توسط عضلات

دوپينگ خون گفته ميشود

تزريق خون به دو طريق انجام ميشود :

الف:انتقال خون سازگار :كه از اهداكننده ي ديگري گرفته ميشود و عوارض شامل

ناسازگاري خون و عفونت پس از انتقال خون هپاتيت b يا c يا hiv

ب: اتوترانسفوزيون:تزريق مجدد خون فرد به خودش در هر دو روش و به طور كلي عوامل زير وجود داردكاهش برون ده قلب . كاهش جريان خون و تقليل اكسيژن محيطي

تب واكنش ناسازگاري و................................................ ..

نوع داروها زمان تقريبي دفع از ادرارمحركهاي مغزي(امفتامينهاو مشتقات ان) 1 تا 7 روزكد ئين و مخدر موجود در داروهاي ضد سرفه 24 تا 48 ساعت

داروهاي ارامبخش 4 تا 8 روز

ماري جوانا(تتراهيدروكانابينون 

THC

3 تا 5 روز

استروئيد هاي انابوليزان

1 .داروهاي تزريقي محلول در چربي 6 تا 8 ماه

2 .داروهاي خوراكي يا محلول در اب 3 تا 6 هفته

فراوردهاي ضد سرماخوردگي حاوي

افدرين و مشتقات ان به عنوان ضد احتقان 48 تا 72 ساعت

 

 

 

ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

  سلام  من  کا می   هستم   

 

 

 

 

ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

 

 

 

 

 

 

مشخصات نویسنده 

 

 


 د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحات وبلاگ

 

تماس با ما

 

 

 

مطالب اخیر

 


 

 

 

 

موضوعات وبلاگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسندگان همکار

 

 

 

 

پیامک بلاگ

 


.:.


 

 

 

فید منتخب من

  

 

 

امکانات جانبی

 
  RSS 2.0  

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 14:10  توسط mortezafashi  | 

دو خوراکی فوق العاده برای کاهش وزن

 

 

 

مصرف داروهای ضد چاقی که حتی مورد تایید سازمان ‌های بین ‌المللی غذا و دارو هستند، با عوارضی همچون پیری زودرس پوست و بروز مشکلات قلبی - عروقی و انعقادی همراه است.

 

پس چه باید کرد؟ 

به گزارش ایسنا، دکتر فریبرز فرساد، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اعلام این خبر گفت: مصرف داروهای ضد چاقی با دفع چربی از بدن، باعث اختلال در روند جذب ویتامین‌های محلول در چربی(ویتامین های A ، D ، E و K )‌ و بروز مشکلات مختلفی از جمله کمبود ویتامین و املاح می شوند.

 

وی افزود: در چنین شرایطی ویتامین‌های  A و D  همراه با چربی ‌های دفعی از بدن خارج می ‌شوند و این مساله تاثیرات سوء از جمله از دست رفتن طراوت، شادابی پوست و پیری آن را موجب می ‌شود.

 

این متخصص داروسازی بالینی گفت: بیماران قلبی و عروقی که داروهای ضد انعقاد از جمله وارفارین مصرف می ‌کنند، در صورت مصرف این گونه داروهای ضد چاقی، در پی دفع ویتامین K با مشکلات انعقاد خون مواجه می شوند که جان آن ها را به خطر می‌ اندازد.

 

دکتر فرساد با اشاره به این که هیچ دارویی بدون عارضه نیست، گفت: به دلیل شیوع روزافزون چاقی، تبلیغات روی داروهای ضد چاقی در دنیا افزایش یافته، اما چون سودآور است به عوارض احتمالی و جانبی آن کمتر اشاره می ‌شود.

 

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت: تنها در موارد چاقی مرضی که ضریب توده بدنی(BMI) از 27 بالاتر باشد، می ‌توان از طریق ورزش و رژیم غذایی مناسب یعنی کاهش حجم غذا و حذف مواد پُرکالری از جمله غذاهای چرب، نوشابه‌ ها و شیرینی‌ ها به اهداف کاهش وزن دست یافت.

 

وی گفت: مصرف دارو و جراحی ‌های درمانی در موارد چاقی‌ های مفرط و آن هم با تجویز پزشک اولویت‌ های آخر را تشکیل می‌ دهد.

 

وی به افراد چاق پیشنهاد کرد تا از شکلات تلخ و چای سبز به عنوان دو ماده مهم و موثر در کاهش وزن که از سوی سازمان‌های بین‌المللی غذا و دارو توصیه شده است، استفاده کنند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 14:7  توسط mortezafashi  | 

دو خوراکی فوق العاده برای کاهش وزن

 

 

 

مصرف داروهای ضد چاقی که حتی مورد تایید سازمان ‌های بین ‌المللی غذا و دارو هستند، با عوارضی همچون پیری زودرس پوست و بروز مشکلات قلبی - عروقی و انعقادی همراه است.

 

پس چه باید کرد؟ 

به گزارش ایسنا، دکتر فریبرز فرساد، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اعلام این خبر گفت: مصرف داروهای ضد چاقی با دفع چربی از بدن، باعث اختلال در روند جذب ویتامین‌های محلول در چربی(ویتامین های A ، D ، E و K )‌ و بروز مشکلات مختلفی از جمله کمبود ویتامین و املاح می شوند.

 

وی افزود: در چنین شرایطی ویتامین‌های  A و D  همراه با چربی ‌های دفعی از بدن خارج می ‌شوند و این مساله تاثیرات سوء از جمله از دست رفتن طراوت، شادابی پوست و پیری آن را موجب می ‌شود.

 

این متخصص داروسازی بالینی گفت: بیماران قلبی و عروقی که داروهای ضد انعقاد از جمله وارفارین مصرف می ‌کنند، در صورت مصرف این گونه داروهای ضد چاقی، در پی دفع ویتامین K با مشکلات انعقاد خون مواجه می شوند که جان آن ها را به خطر می‌ اندازد.

 

دکتر فرساد با اشاره به این که هیچ دارویی بدون عارضه نیست، گفت: به دلیل شیوع روزافزون چاقی، تبلیغات روی داروهای ضد چاقی در دنیا افزایش یافته، اما چون سودآور است به عوارض احتمالی و جانبی آن کمتر اشاره می ‌شود.

 

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت: تنها در موارد چاقی مرضی که ضریب توده بدنی(BMI) از 27 بالاتر باشد، می ‌توان از طریق ورزش و رژیم غذایی مناسب یعنی کاهش حجم غذا و حذف مواد پُرکالری از جمله غذاهای چرب، نوشابه‌ ها و شیرینی‌ ها به اهداف کاهش وزن دست یافت.

 

وی گفت: مصرف دارو و جراحی ‌های درمانی در موارد چاقی‌ های مفرط و آن هم با تجویز پزشک اولویت‌ های آخر را تشکیل می‌ دهد.

 

وی به افراد چاق پیشنهاد کرد تا از شکلات تلخ و چای سبز به عنوان دو ماده مهم و موثر در کاهش وزن که از سوی سازمان‌های بین‌المللی غذا و دارو توصیه شده است، استفاده کنند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 14:3  توسط mortezafashi  | 

 


 ویدر سیستم

ویدر سیستم

سیستم ویدر حدود نیم قرن است که در عالم بدنسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در طول این سال‌ها به سمتی رشد کرده است که با به‌کارگیری ایده‌های تمرینی نو و کارا اساس خود را استوارتر سازد. در یک تعریف صرف نمی‌توان اسم ”سیستم“ را روی آن نهاد و بهتر است که از آن به‌عنوان یک راهنما برای کمک به توسعه و پیشرفت تمرینی هر فرد و متکی بر قدرت ریکاوری، تجربه، اهداف، میزان قدرت و ضعف‌های مختص به شخص نام برد.
سیستم ویدر با همان راهنمای تمرینی به‌صورت یکسری روش‌های تمرینی و با نام‌های خاصی در طول این سال‌ها توسط جو و پدر انتخاب گردیده و به همین دلیل به‌نام اصول تمیرنی ویدر شناخته شده است. در واقع در بین اصل تمرینی که ویدر در بسط و گسترش آنها نقش مهمی داشته تمرینی یک بخش عضلانی (تک عضله) در یک جلسه تمرینی یکی از بیشترین تأثیرها را در دنیای بدنسازی به همراه داشته است.
سیستم‌های تمرین اسپلیت (Split)، اسپلیت دوبل و تریپل اسپلیت به‌عنوان شناخته‌ترین سیستم‌های تمرینی هستند که جو و پدر در اعتلاء و معرفی آنها به علم بدنسازی نقش منحصر به فردی داشته است.
● اصول تمرینی ویدر را می‌توان به‌صورت کلان به سه قسمت دسته‌بندی کرد:
۱. اصولی که از آنها می‌توان برای طراحی سیکل‌های تمرینی کمک گرفت.
۲. اصولی که به چیدمان حرکات در جلسات تمرینی کمک می‌نمایند.
۳. اصولی که کمک می‌کنند تا چطور هر حرکت را با فرم صحیح آن اجراء کرد.
تشخیص و تمیز دادن این روش‌های تمرینی چه در مجموع و چه به‌صورت جداگانه کار آسانی می‌باشد و تنها کافی است که به چهار اصلی که در پاراگراف بعدی آورده شده است پایبند بمانید. در واقع هر یک به تنهائی کار انجام نمی‌دهند و وقتی به آنها در مجموع و به‌صورت راهنمائی که چه وقت و چه طور آنها را به‌کار گرفت نگاه می‌کنید آن زمان است که به‌طور مسلم می‌توان بهترین نتیجه را از آن به‌دست آورد.
● به‌طور کل از تمرینات این‌طور استنباط می‌شود که فرد می‌داند:
۱. به رشد عضلانی دست خواهد یافت.
۲. به‌صورت مرتب به تمرینات خواهد پرداخت.
۳. تمرینات با وزنه مؤثرترین روش برای دستیابی به موارد ۱ و ۲ در قیاس با مثلاً دوچرخه‌سواری به‌عنوان تمرین می‌باشد.
▪ نوع و میزان استرس منطبق در هر یک از اصول تمرینی ویدر را می‌توان به‌صورت مؤثر و پربازده از یک ارگانیسم به‌کار برد.
▪ هر یک از روش‌های لیست‌شده در سیستم ویدر دارای نقاط ضعف و قوتی است که در مورد عضله هدف نمود می‌یابد. بنابراین می‌بایست از تجربه و قدرت ذاتی در تشخیص به موقع استفاده از هر یک از این روش‌ها استفاده کرد.
▪ در مجموع لیست روش‌های تمرینی منعطف می‌باشد. در توضیحی که برای هر یک از روش‌ها آورده شده دستورالعمل‌های آمده که به فرد کمک می‌کند تا تشیص بدهد که آیا از آن استفاده کند یا خیر و اگر قرار است که از آن بهره بجوید چطور و چه وقت آن را در تمرینات به‌کار بندد.
در ذیل سه اصل سیستم ویدر با توضیحی مختصر برای هر یک آورده شده‌اند که یکی از این سه اصل در هر سه دسته‌بندی وجود دارد که اصل تمرینی ذاتی می‌باشد. به‌طور ساده می‌توان گفت: از تجربه تمرینی و دانش شخصی خود در خصوص پاسخ‌دهی بدن‌تان به تمرین برای طراحی و اجراء یک برنامه تمرینی استفاده کنید.
این مسئله می‌بایست در طراحی سیکل‌های تمرینی، روزهای تمرینی و به‌طور واضح‌تر دقیقه به دقیقه تمرین اجراء گردد.
● اصولی که از آنها می‌توان برای طراحی سیکل‌های تمرین کمک گرفت.
۱. اصل سیکل‌بندی تمرینات
بخش‌بندی سال تمرینی به سیکل‌ها افزایش قدرت، افزایش حجم و یا آماده‌سازی برای شرکت در مسابقه و برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی و عدم تطبیق بدن با یک نوع فشار ثابت و تکراری.
۲. اصل تمرینی سیستم اسپلیت
تفکیک برنامه‌های تمرینی به تمرین مربوط به بالاتنه و پائین‌تنه که در نتیجه باعث افزایش شدت فشار در جلسات تمرینی می‌گردد.
۳. اصل تمرینی اسپلیت دوبل و یا تریپل
عضلات آماده منطبق شدن با یک نوع استرس مشخص می‌باشند و با ایست عضلانی و عادت به آن این وضعیت را بروز می‌دهند. هنگامی‌که به‌طور مداوم و برای مدت طولانی یک نوع استرس را بر روی عضله وارد می‌سازید. می‌بایست به‌طور مرتب نوع حرکت، ست‌ها، تکرارها و میزان وزنه را تغییر دهید تا از تطبیق عضلات جلوگیری نماید.
۴. اصل افزایش تدریجی وزنه
پایه افزایش هر یک از پارامترهای تناسب اندام بر این مسئله مبتنی است که از عضله کاری سخت‌تر از آن چیزی که به آن عادت کرده است کشیده شود.
۵. اصل تمرینی هالستیک (Holistic)
هر یک از سلول‌های عضلانی به‌صورت جداگانه به فرم متفاوتی از استرس پاسخ می‌دهند. بنابرین به‌کارگیری انواع تکرارها، ست‌ها، شدت و فرکانس تمرینی باعث رسیدن عضلات به ماکزیمم حجم آنها خواهد شد.
۶. اصل تمرینی بهترین‌ها
ترکیب تکنیک‌های تمرینی حجمی، قدرتی و با تفکیکی که به‌صورت ذاتی گاهاً به برنامه تمرینی دیکته می‌شود باعث کمک به موفقیت بیشتر در مسیر پیشرفت می‌گردد.
۷. اصل تمرینی ذاتی (درونی)
در نهایت تمام بدنسازان به‌صورت ذاتی به این توانائی دست می‌یابند که چگونه بهترین رژیم غذائی، برنامه تمرینی، سیکل‌ها، سطح شدت تمرین، تعداد تکرارها و ست‌ها را برای خود برگزینند.
● اصولی که به چیدمان حرکات در جلسات تمرینی کمک می‌نمایند
۱. اصل تمرینات ست سیستم: اجراء یک ست تمرینی برای هر یک از گروه‌های عضلانی یک روش قدیمی محسوب می‌گردد. در صورتی‌که ست سیستم بر اجراء چند ست از هر حرکت جهت به‌کارگیری ماکزیمم استرس تأکید می‌نماید.
۲. اصل تمرینی سوپرست: اجراء حرکات برای دو عضله مخالف یکدیگر و با کمترین استراحت مابین برای مثال جلوبازو و پشت‌بازو
۳. اصل تمرینی ست‌های ترکیبی
اجراء دو حرکت متنوع برای یک گروه عضلانی و با کمترین استراحت مابین برای نمونه پرس سینه و پرس بالاسینه
۴. اصلی تمرینی تری‌ست
اجراء سه حرکت متنوع برای یک گروه عضلانی و با کمترین استراحت مابین برای مثال بارفیکس + سیم‌کش دست‌باز + روینگ.
۵. اصلی تمرینی ست‌های مرکب:
اجراء ۴ تا ۶ حرکت متنوع برای یک گروه عضلانی و با کمترین استراحت مابین برای نمونه جلوبازو با هالتر + جلوبازو با دمبل + جلوبازو لاری + جلوبازو تمرکزی
۶. اصل تمرینی ست‌های متناوب و یا گیج‌کننده
قرار دادن ۱۰ ست از حرکات خسته‌کننده‌ای همچون ساعد، شکم و ساق در بین ست‌های تمرینی عضلانی همچون پا و یا سینه.
۷. اصل تمرینی رست‌پاز (Rest-Pause)
انتخاب وزنه‌ای حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد یک تکرار حداکثر و اجراء آن برای ۲ تا ۳ تکرار و سپس قرار دادن وزنه روی پایه و دوباره پس از یک استراحت ۳ تا ۵ ثانیه‌ای اجراء ۲ تا ۳ تکرار دیگر و دوباره استراحت و باز اجراء ۲ تا ۳ تکرار و انجام این‌کار برای ۳ تا ۴ بار پیاپی در یک ست تمرینی یک ست تمرینی یک ست تمرین به روش رست‌پاژ اطلاق می‌شود. استراحت کوتاه‌مدت در بین ست‌های سیستم تمرینی رست‌پاز به عضلات فرصت کافی می‌دهد تا با تولید ATP لازم بتوانند وزنه‌ای سنگین را برای تکرارهای بیشتر جابه‌جا کنند.
۸. اصل تمرینی اولویت‌بندی عضلانی:
در هر برنامه تمرینی عضله ضعیف‌تر را در ابتدای جلسه تمرین کنید و به‌دلیل بالا بودن سطح‌ انرژی و سرحال‌تر بودن به‌طور متناوب به تمرین عضلات بزرگتر اولویت بدهید.
۹. اصل تمرینی پیش‌خستگی
در این روش تمرینی به‌صورت سوپرست ابتدا یک حرکت تک‌عضله‌ای و پا همان تفکیکی را اجراء کرده و سپس یک حرکت پایه را پس از آن اجراء می‌کنید. برای مثال حرکت قفسه سینه با دمبل و بلافاصله پس از آن پرس سینه با هالتر هدف از اجراء این سیستم تمرینی افزایش فشار مضاعف بر روی عضلات پکتورال سینه و افزایش حجم بیشتر آنها می‌باشد.
۱۰. اصل تمرینی هرمی
در این شیوه ابتدا با یک وزنه تقریباً سبک و با تکرار بالا شروع کرده و سپس پس از هر ست بر مقدار وزنه افزوده و از تعداد تکرارها در هر ست کاسته می‌شود. که به‌طور معمول پس از ۳ تا ۴ ست می‌بایست مقدار وزنه در حدی باشد که حداکثر ۵ تا ۶ تکرار را بتوان با آن اجراء کرد.
۱۱. اصل تمرینی ست‌های کم‌کردنی (نزولی)
در این روش با یک وزنه تقریباً سنگین شروع کرده و پس از اجراء حداکثر تکرار ممکن با آن بلافاصله به میزان ۲۰ درصد از مقدار وزنه کاسته و دوباره حداکثر تکرار ممکن را با آن اجراء نموده و به همین منوال ۲ تا ۳ بار دیگر ادامه می‌دهید.
۱۲. اصل تمرینی ست‌های گیج‌کننده (متناوب)
در این شیوه از تمرین در استراحت بین ست‌های اصلی برنامه تمرینی مثلاً حرکات مربوط به پا یا سینه حرکاتی مربوط به عضلات ساعد، ساق و شکم را اجراء می‌کنید.
۱۳. اصل تمرینی ذاتی (درونی)
در آخر اینکه تمام بدنسازها به قابلیتی دست می‌یابند و بهترین رژیم غذائی، برنامه تمرینی سیکل تمرینی، شدت تمرینی، تکرارها و ست‌ها را برای خود برمی‌گزینند.
● اصولی که کمک می‌کنند تا چطور هر حرکت را با فرم صحیح آن اجراء کرد .
۱. اصل تمرینی تفکیک عضلانی: تمام عضلات به‌صورت متعادل‌کننده، تشریک مساعی، مخالف یکدیگر و یا مرتبط به‌هم عمل نموده و با هدف قرار دادن عضله‌ای تحت تمرین به‌عنوان عضله اصلی آن را با قرار دادن استرس وارده تا حد ممکن منفک می‌نمایند.
۲. اصل تمرینی کیفیت: کاهش تدریجی استراحت مابین ست‌ها در عین حالی که بر تعداد تکرارها نیز افزوده شود اساس این اصل را تشکیل می‌دهد.
۳. اصل تمرینی تقلب (ضربه زدن)
برای این‌کار با ضربه زدن و کمک گرفتن از عضلات و بخش‌های دیگر بدن وزنه از دشوارترین نقطه دامنه حرکتی آن عبور داده می‌شود. از تکنیک تقلب یا همان ضربه‌ زدن می‌بایست تنها در ۲ تا ۳ تکرار آخر ست و صرفاً جهت افزایش استرس وارده به عضلات استفاده کرد.
۴. اصل تمرینی فشار ممتد
با حفظ سرعت آهسته و کنترل کامل وزنه در هر تکرار می‌توان با وارد کردن یک فشار ممتد درگیری فیبرهای قرمز عضلانی را به حداکثر رساند.
۵. اصل تمرینی تکرارهای کمکی
در این تکنیک حریف تمرینی در تکرارهای آخر ست به فرد تمرین‌کننده کمک می‌کند تا ۳ تا ۴ تکرار دیگر را نیز اجراء کند.
۶. اصل تمرینی فلاشینگ
اجراء ۳ تا ۴ حرکت برای یک گروه عضلانی قبل از رفتن سراغ تمرین برای گروه عضلانی دیگر
۷. اصل تمرینی تکرارهای یک‌چهارم یا همان تکرارهای سوزشی
در این تکنیک با انجام چند تکرار اضافی در آخر یک ست و آن هم در دامنه حرکتی محدود (تقریباً ۶ تا ۱۰ سانت بسته به نوع حرک) می‌توان به حداکثر سوزش عضلانی دست یافت.
۸. اصل تمرینی تکرارهای نیمه
به‌دلیل تغییر اهرم‌بندی در طول هر حرکت استفاده از تکرارهای نیمه‌ به‌صورت مقطعی و گذرا در صورتی‌که در مقدار وزنه حرکتی نیز تنوع ایجاد گردد. یک روش مؤثر جهت به حداکثررسانی استرس عضلانی خواهد بود.
۹. اصل تمرینی تکرارهای منفی
تکنیک تکرار منفی (نگاتیو) به این دلیل که در بخش پائین آوردن وزنه عضلات قدرت تحمل ۳۰ تا ۴۰ درصد وزنه‌ای بیشتر را در قیاس با بخش مثبت حرکت یا همان بالا آوردن وزنه دارا می‌باشند این امکان را فراهم می‌سازد که سلول‌های عضلانی بیشتری تحریک شوند.
۱۰. اصل تمرینی انقباض نهائی
نگه داشتن وزنه برای چند ثانیه در انقباض نهائی عضله باعث وارد شدن فشار مضاعف بر روی عضله مورد تمرین می‌گردد ضمن اینکه یکی از راه‌های شکل‌دهی بهتر عضلانی نیز محسوب می‌گردد.
۱۱. اصل تمرینی تکرارهای سرعتی
اجراء عمدی تکرارها با سرعت و شتاب بیشتر و البته با وزنه کمتر و با حفظ موارد پیشگیری‌کننده از آسیب‌دیدگی یکی از تکنیک‌های مؤثر جهت تحریک فیبرهای سرعتی می‌باشد که به‌سختی قابل دستیابی و تحریک هستند.
۱۲. اصل تمرینی ایزومتریک
به‌کارگیری شیوه‌هائی همچون فیگورگیری، انقباض ایزومتریک عضله به‌صورت عمدی برای حداکثر زمان ۶ تا ۱۰ ثانیه به تعداد مجموع حدود ۳۰ تا ۴۰ انقباض در موقعیت‌ها و زوایای مختلف یکی از تکنیک‌های مؤثر دیگر جهت افزایش فشار عضلانی محسوب می‌گردد.
۱۳. اصل تمرینی ذاتی (درونی)
در آخر اینکه تمامی بدنسازها به قابلیتی دست می‌یابند که بهترین رژیم غذائی، برنامه تمرینی، سیکل تمرینی شدت تمرینی، تکرارها و ست‌ها را برای خود برمی‌گزینند.

مجله دانش ورزش

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 14:1  توسط mortezafashi  | 

تغذیه پس از تمرین، تشدید رشد

زمانی که به پرورش اندام حرفه ای به معنی علمی و اصولی آن می رسیم اهمیت تغذیه را به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت! منظور ما از حرفه ای به این معنی نیست که فقط رونی کلمن و جی کاتلر و دیگر قهرمانان سطوح بین المللی هستند که نیازمند برنامه های غذایی هستند بلکه منظور ما این است که هر کسی که قصد دنبال کردن اصولی و علمی این رشته را داشته باشد حتی اگر در سطوح محلی و در مقاطع فصلی نیز تمرین می کند باید و باید بر اهمیت تغذیه در پرورش عضلات واقف بوده و از برنامه های غذایی حساب شده و منظم پیروی کند. تغذیه در پرورش اندام اهمیت به سزایی دارد و این مقوله از ارکان پرورش اندام نیز به شمار می رود ولی بر خلاف آنچه که تصور می شود تغذیه ورزشی در رشته پرورش اندام منحصرا در مصرف افراطی پروتئین و مکمل های پروتئینی که امروزه نمونه های یک و دوی آنها به فراوانی تولید و عرضه می شوند نیز خلاصه نمی شود! پیش از وارد شدن به مبحث تغذیه بازگو کردن بخش دیگر از حقایقی که در این عرصه وجود دارد اجازه دهید تا در مورد لاغری و رژیم های لاغری که امروزه تب آن در بین مردم فراگیر شده و سوالات زیادی در این زمینه مطرح شده است مختصر توضیحی داده باشم و بعد! چربی زدایی لاغر کردن بدن و زدودن چربی زاید و رسیدن به تناسب پایدار و از دست دادن وزن اضافی و زاید در هیچ فرهنگ و در هیچ مکتب علمی و عملی مردود نیست. ولی اینکه با رژیم های غذایی که گاه از آنها احساس رضایت عمیق کرده و آنها را به دیگران پیشنهاد و تجویز نیز می کنیم به لاغری هایی در حد و اندازه 20 کیلوگرم در ماه برسیم چیزی به جز ناراحتی های جسمی و روحی چیز دیگری عادمان نخواهد شد. حد مجاز کم کردن از بافت های چربی بدن در حدود 2 کیلوگرم در ماه است و افراط در این مورد...

تخم مرغ در تغذيه ورزشي

 

شايد تخم مرغ که روزگاري غذايي طبيعي و ارزان قيمت محسوب مي شد ولي امروزه قيمت اين محصول نيز گويا سير صعودي تصاعدي داشته باشد دقيقا همان پروتئيني باشد که شما به دنبال آن هستيد و شايد اين ماده غذايي طبيعي همان ماده اي باشد که بدن شما براي رشد دادن عضلات به آن نياز دارد. پروتئين در پرورش اندام معمولا جايگاه ويژه اي دارد و زماني که در بين منابع پروتئيني نيز جستجو کرده و مي گرديد شايد به جرات بتوان گفت که تخم مرغ و مخصوصا سفيده تخم مرغ از با ارزش ترين منابع طبيعي پروتئين باشد که در تمامي دنيا به فراواني يافت مي شود. خوردن و حتي پختن و حمل و استفاده کردن از آن نيز در قياس با ديگر منابع پروتئيني که معمولا فساد پذيري بالايي داشته و به سختي نيز تهيه و طبخ و آماده مصرف مي شوند آسان تر است. تخم مرغ نيز از جمله مواد غذاي طبيعي بوده است که افراط در مصرف آن ديده مي شود و داستان هاي ضد و نقيضي در مورد اين ماده غذايي نيز بر سر زبان هاست ولي با اين وجود از اهميت اين ماده غذايي در پرورش اندام و در تغذيه ورزشي نمي توان گذشت.تخم مرغ و مشکلات کبدي برخي از افراد به دليل اينکه مشکلات کبدي داشته و يا با هضم اين ماده غذايي مشکل دارند اين ماده را به کل از رژيم غذايي خود حذف مي کنند و اين دسته از افراد صد البته تا حدود زيادي حق دارند.ناسازگاري با مذاق! ولي در اين بين افرادي هستند که يا از اين ماده مغذي غافل هستند و يا به دليل اينکه طعم و مزه اين ماده غذايي به مذاق شان سازگار نيست از اين ماده غفلت مي کنند! به استحضار اين افراد بايد رساند که طعم و مزه و اين قبيل مسائل زماني که شما به قصد افزودن بر حجم عضلاني تغذيه مي کنند محل چنداني از اعراب ندارد و بايد تا حدودي طعم و مزه را فداي کيفيت و کارايي...

بالانس نيتروژن

امروزه هر کدام از نشريات تخصصي پرورش اندام اعم از فلکس و ... را که ورق بزنيد مقالات متعددي در رابطه با تمرين و در ارتباط با الگوي تمريني قهرمانان شناخته شده پرورش اندام را در آن خواهيد اما در اين نشريات و در بين انبوه مقالاتي که همه ماهه در اين نشريات چاپ مي شود کمتر مقاله اي را خواهيد يافت که در آن به تاثير تغذيه در پرورش اندام و به ديگر مسائل پايه اي ورزش هاي قدرتي پرداخته شده باشد. امروزه شيوه هاي تمريني قهرمانان و سيستم هاي تمريني اين افراد به کرات در اين نشريات تشريح شده و ورزشکاران نيز بدون اينکه تغييري در شيوه هاي سنتي تغذيه اي که از پدر و مادر به ارث برده اند اعمال کنند از اين قبيل برنامه هاي تمريني که در نشريات خارجي براي بالا رفتن فروش و به طور مداوم چاپ مي شود الگو گرفته و در نهايت نيز با عارضه تمرين زدگي مواجه شده و نه تنها روني کلمن نمي شوند بلکه حتي اندک حجم خدادادي عضلاني خود را نيز فداي سراب هايي که به آن دل مي بندند مي کنند. تمرين از اجزاي اصلي پرورش اندام محسوب مي شود اما برنامه هاي تمريني قهرمانان شناخته شده پرورش اندام جهان و ستاره هاي اين رشته تنها براي شرايط منحصر به فردي اين افراد دارند مناسب بوده و همانگونه که برنامه لي هني براي آرنولد و برنامه تمريني آرنولد نيز براي روني کلمن و ... مناسب نمي باشد برنامه تمريني اين قهرمانان براي ورزشکاران ديگر از جمله ورزشکاران سطوح مبتدي و حتي پيشرفته نيز مناسب نخواهد بود. مسئله ديگري که در اين ميان مطرح مي شود اين بوده است که بدون داشتن تغذيه اي ورزشي و بدون در نظر گرفتن مباحثي همانند تغذيه، استراحت، هورمون شناسي ورزشي، موازنه و بالانس مثبت نيتروژن در بدن و صدها مبحث ديگر که در اين نشريات ناديده گرفته مي شوند...

تغذيه اي هدفمند داشته باشيد!

اين عقيده و اين ايده باطل که اگر پس از هر وعده غذايي که مي خوريد احساس سنگيني و پر بودن در معده به انسان دست ندهد تغذيه ناقص است طرز فکر مردودي است که به نوعي شکم باره گي و پرخوري ورزشکاران و انسان هاي عادي را توجيه کرده و در ذهن برخي از ورزشکاران رشته هاي قدرتي نيز از دير باز جا افتاده است. تغذيه ورزشي الزاما به معني پرخوري و يا انباشته کردن شکم در هر وعده غذايي که مي خوريد نيست. هدف از تغذيه در ورزشي که شما انجام مي دهيد به جز سلامتي، افزودن بر حجم و سايز عضلات بوده و هدف از غذا خوردن در موارد عادي نيز شايد لذت بردن از طعم و مزه غذا باشد اما در هيچ جاي دنيا نمي توان کساني و يا اقوامي را پيدا کرد که عقلي سليم داشته و تنها و تنها براي پر کردن شکم خود نيز غذا بخورند. اين که در تغذيه ورزشي تنها و تنها پر کردن شکم و پرخوري را عامل اصلي موفقيت بدانيم اشتباه بزرگي بوده است که بسياري از ورزشکاران رشته هاي قدرتي و مخصوصا وزنه برداران سنگين وزن و وزنه برداران قدرتي بسياري را به نا کجا آباد چاقي روانه کرده است. کج فهمي در مورد مسائل تغذيه و يا تمرين در ايران به قدري عميق ريشه دوانده است که انسان با ديدن برخي موارد حتي تا به مزر شاخ در آوردن نيز پيش مي رود. چندي قبل با يک وزنه بردار قدرتي بر خورد کردم که متعاقب شنيدن اين موضوع که خوردن ميوه با پوست مفيد تر و سازنده تر است، انار را با پوست مي خورد و تازه پوست انار ديگران را نيز به روز هم که شده مي بلعيد! حتما شما نيز با ورزشکاراني روبرو شده ايد که همانند اسب آبي هر آنچه را که دم دست خود ببينند مي بلعند و انباشته شدن چربي را نيز به غلط افزايش حجم عضلاني تلقي کرده و از اضافه شدن وزن و از پيشرفتي هم که دارند احساس خشنودي و رضايت کرده...

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 14:0  توسط mortezafashi  | 

با فواید اعجاب آور «روغن زیتون» آشنا شویم

پژوهشگران ماده ای در روغن زیتون كشف كرده اند، كه تركیب آن از نظر شیمیایی مانند تركیب قرص های مسكن ایبوبروفن است. این ماده كه آن را «اوله آ كانتال» نام گذاری كرده اند تنها در روغن زیتون تازه یافت می شود و اثری مشابه اثر قرص های ضد درد ایبوبروفن دارد. اوله آ كانتال كاهنده درد است.

پژوهشگران ماده ای در روغن زیتون كشف كرده اند، كه تركیب آن از نظر شیمیایی مانند تركیب قرص های مسكن ایبوبروفن است. این ماده كه آن را «اوله آ كانتال» نام گذاری كرده اند تنها در روغن زیتون تازه یافت می شود و اثری مشابه اثر قرص های ضد درد ایبوبروفن دارد. اوله آ كانتال كاهنده درد است.

به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل پایگاه اینترنتی «دویچه وله آلمان» درخت زیتون قرن هاست كه جایگاه ویژه ای در فرهنگ یونان و روم باستان دارد. این درخت به درخت مقدس معروف است. یونانیان و رومیان برای گرامیداشت یاد مردگان درخت زیتون می كاشتند. نه تنها میوه زیتون، بلكه چوب و برگ این درخت نیز موارد مصرف فراوانی دارند. چوب زیتون از مستحكم ترین انواع چوب است. دم كرده برگ درخت زیتون تب بر است و مصرف روزانه این دم كرده به عنوان چای آرامش بخش و كاهنده استرس است. چای برگ زیتون فشار خون را هم پایین می آورد.

روغن زیتون كه عصاره میوه زیتون است یكی از محبوب ترین و شناخته شده ترین روغن های گیاهی است كه نه تنها طعم خوبی دارد بلكه سرشار از خاصیت است. از چهار هزار سال پیش مصریان باستان خواص جادویی روغن زیتون را می شناختند. این روغن نه تنها در وعده های غذایی بلكه در پزشكی باستان هم جایگاه خاصی داشته است. از قرن دوازدهم میلادی به بعد دنیای پزشكی غرب نیز به اهمیت روغن زیتون پی برد و این روغن جادویی هر روز محبوبتر و معروفتر شد.

بیش از سه چهارم چربی موجود در روغن زیتون را اسیدهای چرب اشباع نشده تشكیل می دهند. اسیدهای چرب اشباع نشده چربی های مفیدی هستند كه در روغن های گیاهی مانند روغن آفتابگردان نیز یافت می شوند. به همین علت متخصصان تغذیه مصرف روغن های گیاهی را توصیه می كنند.

چربی روغن زیتون یكی از چربی های تشكیل دهنده دیواره سلول های بدن است و خاصیت آنتی ا كسیدان طبیعی به سلول ها می دهد. یعنی مقاومت سلول ها را در برابر بیماری سرطان افزایش می دهد. زیتون یا روغن آن خون را هم رقیق می كند. به علت مصرف روزانه زیتون در كشورهای منطقه مدیترانه، انواع بیماری سرطان و سكته های قلبی آمار بسیار پایین تری را در این مناطق نسبت به سایر نقاط جهان نشان می دهند.

مصرف روغن زیتون به خصوص در سنین رشد سبب بهبود حافظه و بالا رفتن قدرت یادگیری در كودكان می شود. به خانم های باردار نیز توصیه می شود برای تأمین چربی مورد نیاز بدنشان روغن های گیاهی به خصوص روغن زیتون مصرف كنند. چربی روغن زیتون تنها چربی است كه موجب كاهش LDL یا «كلسترول بد» در خون می شود و ریسك ابتلا به سكته قلبی را پایین می آورد اما «كلسترول مفید» یا همان HDL را افزایش می دهد.

روغن زیتون همچنین حاوی ویتامین E است، ویتامینی كه برای حفظ سلامت و زیبایی پوست و مو ضروری است. مصرف مداوم روغن زیتون پوست را شاداب نگاه می دارد و كمك می كنند سلول های پوست فرم و انعطاف پذیری خود را حفظ كنند.بسیاری از مراكز تحقیقاتی دارویی در سراسر دنیا مشغول تحقیق بر روی خواص روغن زیتون هستند. محققان هر روز به نكات جالب و جدیدتری دست پیدا می كنند.

پژوهشگران مركز «Monell Chemical Senses» در آمریكا به تازگی مقاله ای منتشر كرده اند كه نتیجه آخرین تحقیقات این مركز بر روی خواص روغن زیتون است. این پژوهشگران ماده ای در روغن زیتون كشف كرده اند، كه تركیب آن از نظر شیمیایی مانند تركیب قرص های مسكن ایبوبروفن است.این ماده كه آن را «اوله آ كانتال» نامگذاری كرده اند، تنها در روغن زیتون تازه یافت می شود و اثری مشابه اثر قرص های ضد درد ایبوبروفن دارد. «اوله آ كانتال» كاهنده درد است.

آنزیم مخصوصی در بدن سبب آغاز درد می شود. «اوله آكانتال» مانند كلیدی است كه این آنزیم مخصوص را قفل می كند و از آغاز پروسه درد جلوگیری می كند. این پژوهشگران در ادامه این مقاله كه در مجله تخصصی طبیعت در آمریكا به چاپ رسیده است عنوان می كنند: با مصرف روزانه حدود پنجاه گرم روغن زیتون بدن نزدیك به ۹ میلی گرم «اوله آكانتال» دریافت می كند. این مقدار یك دهم میزان ایبوفرونی است كه برای كاهش درد در یك بزرگسال تجویز می شود. دانشمندان می گویند كه هر چند روغن زیتون مرغوب قیمت بالایی دارد، اما فواید آن اهمیت بیشترین نسبت به قیمت آن دارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 13:59  توسط mortezafashi  | 

زنگ خطر سکته قلبی برای جوانترها

 

بررسیها و تحقیقات در اقصی نقاط کشور نشان می‌دهد که سن سکته قلبی در جامعه رو به کاهش است. این در حالی است Aجمله پیامدها و عوارض زندگی شهری است که متاسفانه باعث شده آمار بیماریهای غیرواگیر همچون بیماریهای قلب و عروق در جامعه افزایش یابد.

گرایش نسل جوان به سمت مصرف فست فودها و مواد دخانی به خصوص قلیان که عوارض خطرناکتری نسبت به سیگار دارد، دست به دست هم داده است تا شاهد بروز بیماریهای قلبی در سنین پایین تر باشیم. این در حالی است که سن سکته در یکی دو دهه گذشته بین ۵۵ تا ۶۰ سال بود اما هم اکنون مواردی از بروز سکته قلبی در افراد جوان و کمتر از ۳۰ سال نیز مشاهده می شود.

دکتر محمدجواد زیبایی‌نژاد، رئیس ششمین کنگره قلب خاورمیانه ضمن اشاره به شیوع بالای بیماریهای قلبی در کشور، نسبت به کاهش سن سکته‌ های قلبی در ایران هشدار داده است.

وی معتقد است که با توجه به اینکه سن ابتلا به فاکتورهای خطرزا مثل قند خون، چربی خون، استعمال دخانیات و چاقی روز به روز پایین‌تر می‌آید، بنابراین سن سکته‌های قلبی هم در حال کاهش است.
دکتر فریدون نوحی، رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز ضمن اظهار نگرانی از شیوع بالای بیماریهای قلبی عروقی در کشور، عنوان داشته که آمار مرگهای ناشی از بیماریهای قلب و عروق در ایران بیشتر از آن چیزی است که در دنیا دیده می شود.

آمارها نشان می‌دهد که ۳۳ تا ۳۸ درصد مرگها در کشور به علت بیماریهای قلب و عروق اتفاق می‌افتد.

به گفته دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، ۱٫۸ درصد مردان و ۱٫۲ درصد زنان بالای ۳۰ سال در کشور دارای سابقه سکته قلبی هستند. همچنین ۱۲٫۱ درصد افراد بالای ۳۰ سال در کشور دچار درد جلوی قلب و آنژین صدری هستند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه ۴۳ درصد مردان و ۳۸ درصد زنان کشور دارای اضافه وزن هستند، گفته است اگر هر ایرانی بتواند روزانه ۳ گرم از ۱۰ گرم نمک مصرفی خود کم کند باعث خواهد شد که میزان فشارخون تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

دکتر کوروش اعتماد، رئیس مرکز مدیرت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت از آمار ۱۷ میلیون مرگ و میر در دنیا به علت بیماریهای قلبی و عروقی خبر می دهد و عنوان می کند که ۸۲ درصد از این مرگها در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق می افتد.

دکتر محمدجواد زیبایی نژاد، متخصص قلب و عروق با عنوان این مطلب که احتمال بروز سکته قلبی در افرادی که فشار خون و دیابت دارند ۶ برابر افراد عادی است، اظهارداشت: بروز سکته قلبی در افرادی که فشار خون دارند دو برابر بیشتر از جمعیت عادی کشور است. همچنین، افرادی که فشار خون و دیابت را با هم دارند، ۶ برابر بیشتر از کسانی که سالم هستند، در معرض ابتلا به سکته های قلبی قرار دارند. ضمن اینکه افرادی که فشارخون، دیابت و چربی خون را با هم دارند حدود ۱۸ برابر بیشتر از افراد عادی در معرض سکته های قلبی هستند.

وی با اشاره به افزایش چاقی و اضافه وزن، قندخون، فشار خون و… در بین مردم ایران، اظهارداشت: مصرف قند به شکل شیرینی های مصنوعی و نوشابه ها باید ممنوع شود.

آنچه مسلم است، متخصصین قلب و عروق بر این عقیده اند که وضعیت شیوع بیماریهای قلب و عروق در کشورمان نگران کننده است و می بایست هرچه سریعتر با تدوین و اجرای برنامه ای جامع، در مسیر پیشگیری از بروز این بیماریها گام برداشت. زیرا در حال حاضر حدود ۷۰ درصد هزینه های درمانی کشور صرف بیماریهای ناشی از قلب و عروق می شود. 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 13:57  توسط mortezafashi  | 

زنگ خطر سکته قلبی برای جوانترها

بررسیها و تحقیقات در اقصی نقاط کشور نشان می‌دهد که سن سکته قلبی در جامعه رو به کاهش است. این در حالی است Aجمله پیامدها و عوارض زندگی شهری است که متاسفانه باعث شده آمار بیماریهای غیرواگیر همچون بیماریهای قلب و عروق در جامعه افزایش یابد.

گرایش نسل جوان به سمت مصرف فست فودها و مواد دخانی به خصوص قلیان که عوارض خطرناکتری نسبت به سیگار دارد، دست به دست هم داده است تا شاهد بروز بیماریهای قلبی در سنین پایین تر باشیم. این در حالی است که سن سکته در یکی دو دهه گذشته بین ۵۵ تا ۶۰ سال بود اما هم اکنون مواردی از بروز سکته قلبی در افراد جوان و کمتر از ۳۰ سال نیز مشاهده می شود.

دکتر محمدجواد زیبایی‌نژاد، رئیس ششمین کنگره قلب خاورمیانه ضمن اشاره به شیوع بالای بیماریهای قلبی در کشور، نسبت به کاهش سن سکته‌ های قلبی در ایران هشدار داده است.

وی معتقد است که با توجه به اینکه سن ابتلا به فاکتورهای خطرزا مثل قند خون، چربی خون، استعمال دخانیات و چاقی روز به روز پایین‌تر می‌آید، بنابراین سن سکته‌های قلبی هم در حال کاهش است.
دکتر فریدون نوحی، رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز ضمن اظهار نگرانی از شیوع بالای بیماریهای قلبی عروقی در کشور، عنوان داشته که آمار مرگهای ناشی از بیماریهای قلب و عروق در ایران بیشتر از آن چیزی است که در دنیا دیده می شود.

آمارها نشان می‌دهد که ۳۳ تا ۳۸ درصد مرگها در کشور به علت بیماریهای قلب و عروق اتفاق می‌افتد.

به گفته دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، ۱٫۸ درصد مردان و ۱٫۲ درصد زنان بالای ۳۰ سال در کشور دارای سابقه سکته قلبی هستند. همچنین ۱۲٫۱ درصد افراد بالای ۳۰ سال در کشور دچار درد جلوی قلب و آنژین صدری هستند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه ۴۳ درصد مردان و ۳۸ درصد زنان کشور دارای اضافه وزن هستند، گفته است اگر هر ایرانی بتواند روزانه ۳ گرم از ۱۰ گرم نمک مصرفی خود کم کند باعث خواهد شد که میزان فشارخون تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

دکتر کوروش اعتماد، رئیس مرکز مدیرت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت از آمار ۱۷ میلیون مرگ و میر در دنیا به علت بیماریهای قلبی و عروقی خبر می دهد و عنوان می کند که ۸۲ درصد از این مرگها در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق می افتد.

دکتر محمدجواد زیبایی نژاد، متخصص قلب و عروق با عنوان این مطلب که احتمال بروز سکته قلبی در افرادی که فشار خون و دیابت دارند ۶ برابر افراد عادی است، اظهارداشت: بروز سکته قلبی در افرادی که فشار خون دارند دو برابر بیشتر از جمعیت عادی کشور است. همچنین، افرادی که فشار خون و دیابت را با هم دارند، ۶ برابر بیشتر از کسانی که سالم هستند، در معرض ابتلا به سکته های قلبی قرار دارند. ضمن اینکه افرادی که فشارخون، دیابت و چربی خون را با هم دارند حدود ۱۸ برابر بیشتر از افراد عادی در معرض سکته های قلبی هستند.

وی با اشاره به افزایش چاقی و اضافه وزن، قندخون، فشار خون و… در بین مردم ایران، اظهارداشت: مصرف قند به شکل شیرینی های مصنوعی و نوشابه ها باید ممنوع شود.

آنچه مسلم است، متخصصین قلب و عروق بر این عقیده اند که وضعیت شیوع بیماریهای قلب و عروق در کشورمان نگران کننده است و می بایست هرچه سریعتر با تدوین و اجرای برنامه ای جامع، در مسیر پیشگیری از بروز این بیماریها گام برداشت. زیرا در حال حاضر حدود ۷۰ درصد هزینه های درمانی کشور صرف بیماریهای ناشی از قلب و عروق می شود. 

 منبع :نازخاتون

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 13:55  توسط mortezafashi  | 

عضلات

عضلات

عضلات دسته هایی از بافت لیفی (فیبری) هستند که بدن را حرکت می دهند؛ وضعیت قرارگیری آن را حفظ می کنند و اعضای داخلی مثل قلب، روده ها و مثانه را به کار می اندازند. این کارکردها به وسیله 3 نوع عضله مختلف انجام می شود )چسب( که عضلات اسکلتی بزرگترین گروه آنها را تشکیل می دهند. عضلات به وسیله پیام های ارسالی از دستگاه عصبی کنترل می شوند. عضلات اسکلتی را می توان آگاهانه کنترل کرد، در حالی که دو نوع دیگر فعالیت خودکار دارند. بیشتر عضلات اسکلتی، ارتباط دو استخوان مجاور را برقرار می سازند. یک طناب قابل انعطاف از بافت لیفی به نام تاندون به یک انتهای عضله متصل می شود؛ به انتهای دیگر عضله یک تاندون یا صفحه ای از بافت همبند متصل می شود. عضلات اسکلتی نه تنها باعث حرکت قسمت های مختلف بدن می گردند بلکه به حفظ وضعیت بدن در حالت های ایستاده نشسته یا خوابیده نیز کمک می کنند. اسامی برخی از عضلات، بیانگر کار آنهاست. بازکننده ها، مفاصل را صاف می کنند؛ خم کنننده ها آنها را تا می کنند؛ نزدیک کننده ها، اندام را به سمت بدن نزدیک می کنند؛ دور کننده ها، آنها را از بدن دور می کنند و راست کننده ها قسمت هایی از بدن را بلند می کنند یا بالا نگه می دارند. برخی از عضلات اسکلتی اصلی در زیر به تصویر کشیده شده اند. عضلات عمقی تر در سمت چپ هر تصویر و عضلات سطحی تر در سمت راست نشان داده شده اند.

انواع عضلات

سه نوع عضله عبارتند از عضله اسکلتی که اسکلت را می پوشاند و به حرکت درمی آورد؛ عضله قلبی که دیواره های قلب را تشکیل می دهد و عضله صاف که در دیواره لوله گوارش، رگ های خونی و مجاری تناسلی و ادراری وجود دارد. هر نوع عضله کارکرد متفاوتی دارد و رشته های آن دارای شکل خاصی هستند. عضله اسکلتی که اندام ها و بدن را حرکت می دهد، از رشته های دراز، قوی و موازی تشکیل شده است. این نوع عضله، قادر به انقباض سریع و قوی است ولی تنها به مدت کمی می تواند با حداکثر قدرت کار کند. عضله قلبی خون را به سراسر بدن می راند. این عضله رشته هایی کوتاه، شاخه دار و متصل به هم دارد که شبکه ای را در داخل دیواره های قلب تشکیل می دهند. این نوع عضله می تواند بدون خستگی، مدام کار کند. عضله صاف، کارکردهایی چون حرکت دادن غذا در لوله گوارش را بر عهده دارد. این عضله از رشته هایی کوتاه و دوکی شکل تشکیل شده است که به هم متصل شده، صفحاتی را تشکیل می دهند و می توانند به مدت های طولانی کار کنند.

عضلات چگونه کار می کنند؟

حرکت زمانی ایجاد می شود که پیام های ارسالی از دستگاه عصبی باعث انقباض عضله شوند حرکت آگاهانه بدن به وسیله عمل متقابل عضلات اسکلتی، استخوان ها و مفاصل صورت می پذیرد. بیشتر عضلات یک استخوان را به استخوان دیگر مرتبط می کنندو از یک مفص عبور می کنند. وقتی یک عضله منقبض می شود، استخوان ها را می کشد و به حرکت درمی آورد. بیاری از عضلات، به صورت جفتی هستند، به طوری که در هر سمت یک مفصل یک عضله قرار می گیرد و حرکات مخالف را ایجاد می کند. برای مثال، در بازو، عضله سه سر با انقباض خود بازو را صاف می کند و عضله دو سر با انقباض خود باعث تا شدن بازو می شود.

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 9:20  توسط mortezafashi  | 

:::::::: خواص جینسینگ :::::::

 


انواع جینسینگ :

این گیاه در زمره گیاهان بومی مناطق شرقی آسیا و شمال آمریکا به شمار می آید و  ریشه آن به عنوان دارویی اساطیری، بیش از هزاران سال است که در میان مردم کشورهای چین، کره، تایلند، ویتنام، منچوری و نیز در بین سرخپوستان امریکایی مورد مصرف قرار می گیرد.


جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی و هماهنگی فعالیت های اساسی و حیاتی بدن نقش به سزایی دارد.


این گیاه    قرن هاست که به منظور بهبود عملکرد حافظه، کاهش استرس، درمان ناتوانی، سستی و سایر علائم ناشی از فرسودگی و افزایش سن و همچنین برای افزایش طول عمر افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

این گیاه در دوران گذشته از چنان ارزش والایی در شرق برخوردار بود که به عنوان مثال در چین تنها امپراطوران حق جمع آوری و نگهداری ریشه های آن را داشتند و در دوران های بعد نیز به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از وعده غذایی پادشاهان و امپراطوران به منظور افزایش قوای جسمانی، ذهنی، و به عنوان اکسیر جوانی و شادابی جایگاه خود را همچنان حفظ نمود.

جینسینگ را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده و نیز ” اعاده کننده و کارا“ به منظور افزایش ظرفیت جسمانی و ذهنی و روانی  تأئید کرده و نقش به سزای آن را به منظور کمک در بهبود عوارضی چون ضعف، ناتوانی، از دست دادن تمرکز در طول دوره نقاهت مورد توجه قرار داده است.
WHO) 1999)


از سایر خواص جینسینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- گشایش ذهن

2- افزایش قدرت جسمانی ( نیرومند تر ساختن بدن)

3- بهبود فعالیت حافظه

4- افزایش شادابی و نشاط (‌ به عنوان محرک)

5- افزایش قدرت تحمل و پایداری

6- از بین بردن استرس ها

7- مقابله با پیری و فرسودگی ( عوارض ناشی از افزایش سن)

8- بالا بردن قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری ها ( امراض)

9- تقویت سیستم ایمنی بدن

10- تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم بدن

11- جلوگیری از سردرد

12- درمان بیخوابی و بد خوابی

13- کاهش اثرات منفی ناشی از یائسگی (  تأثیرات تعدیل کننده بر عوارض ناشی از یائسگی در خانم ها)

14- بر طرف ساختن یا بهبود مشکلات جنسی در هر دو جنس

15- رفع خستگی، ضعف و بی حالی

16- افزایش قدرت و توان سیستم قلبی و عروقی

17- تنظیم فشار خون ( کاهش دهنده فشار خون در صورت بالا بودن آن و افزایش دهنده فشار خون در صورت پایین بودن آن)

18- تنظیم سطح قند خون بدن ( مشابه بالا)

لازم به ذکر است که خواص بر شمرده شده قطعاً در ریشه این گیاه وجود دارد و دلیل آن به وجود ترکیباتی خاص که از مهمترین آن ها می توان به دسته ای از ترکیبات به نام
ginsenoside می توان اشاره کرد که بعداً مفصلاً به توضیح آن خواهیم پرداخت. باز می گردد هر چه ریشه این گیاه مسن تر شود تجمعginsnoside  ها نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب با افزایش تدریجی سن گیاه خواص درمانی و دارویی ریشه آن نیز افزایش می یابد. ریشه جینسینگ می تواند بیشتر از صد ها سال زندگی کند. ولی بتدریج تغییراتی در ساختار آن حاصل می گردد.

این گیاه در حدود سال چهارم از زندگی خود شروع به گل دادن می کند و پس از سپری کردن حدواً 4 تا 6 سال از عمر خود، ریشه اش، به بلوغ می رسد جالب  این که اهمیت این گیاهان در چین تا به حدی است که صادرات بذر این گیاه ممنوع است و از گیاهان تحت حفاظت در این سرزمین به شمار می آیند. همچنین در کشور روسیه کندن گونه هایی وحشی این گیاهان غیر قانونی ست و در صورت تخلف شرایط خاص خود را دارا می باشد.

ریشه این گیاهان از چنان جایگاهی در میان بومیان چینی و درطب سنتی آن دوران بر خوردار بوده اند که اطبای کهن، از آن به عنوان جزیی لاینفک در همه نسخه های تجویزی خود استفاده می کردند و آن را در درمان هر نوع بیماری مفید می دانستند،این چنین بود که ریشه های آماده شده این گیاه ( پس از طی مراحل تکمیلی) توسط خود بیمار به منظور بازیابی سلامت گذشته و از دست رفته و یا توسط افراد سالم برای دستیابی و بهره مندی از خواص بی نظیر و شگفت آور این گیاه جویده می شدند.

شواهد بدست آمده حاکی از آن است که این گیاهان برای از میان بردن آثار ناشی از خستگی و ضعفِ قوای ذهنی و جسمی موارد استفاده فراوانی دارند و نیز برای درمان بیمارانی که از دردهایی در ناحیه سینه شکایت داشتند ( بیماری های ریوی) نیز پیشنهاد می شوند همچنین  این گیاه قادر به از بین بردن تومورها و افزایش طول مدت زندگی افراد می گردد. مطلب قابل ذکر اینکه با وجود تمام آن چه در مورد خواص درمانی این گیاه گفته شد، این دارو عمدتاً نقش حفاظتی و پیشگیری کننده داشته و کمتر به عنوان علاج قطعی و سریع  ( فوری) در درمان بیماری ها به کار گرفته می شود و در صورت استفاده مرتب ونسبتاً طولانی مدت قادر به افزایش قوای جسمانی و ذهنی، شادابی و طول عمر می گردد.

جینسینگ در دسته گیاهان همه ساله و دائمی قرار می گیرد. بسیار کند رشد بوده و به سال ها وقت برای بلوغ خود نیازمند است. ریشه ای بزرگ و گوشتی داشته و طول آن بهcm 7-5 می رسد. ضخامت ریشه در حدود  cm5/2-1 می باشد و بخش اصلی آن حالتی دوکی شکل و معمولاً 2 شاخه در انتها را به خود می گیرد. معمولاً ریشه چه های کوچکی نیز از اطراف آن به سمت خارج رشد       می کنند. ریشه این گیاهان در بین دوران 3 تا10 سالگی گیاه قابل برداشت است و در صورت گذشت سالیان بسیار دراز به تدریج فرسوده شده و تغییر شکل می دهد و  می تواند منفذدار و چوبی شود.

محدوده رنگی در بین ریشه این گیاه از زرد بسیار کم رنگ مایل به سفید تا خرمایی و قهوه ای در انواع آمریکایی آن است. این گیاه به نوبه خود بسیار زیبا و جذاب بوده دارای ساقه ای بر افراشته با ارتفاعی که می تواند به یک فوت نیز برسد و برگ های سبز رنگ با کناره های مضرس، میوه ای مشابه به تمشک یا شاتوت با تجمع خوشه ای مشابه، به رنگ قرمز روشن در لابلای برگ های نسبتاً پهن و زیبای آن خود نمایی می کند که همه این ها ظاهری بسیار دوست داشتنی به این گیاه سودمند بخشیده اند. البته تا کنون استفاده عمده تنها از ریشه این گیاه صورت گرفته است و سایر بخش های آن مصارف دارویی ندارند.

اگر چه جینسینگ بیش از 4000 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و نام آن به عنوان ارزنده ترین و محبوب ترین گیاه در میان نوشته های بدست آمده از 2000 سال پیش در چین قابل رویت می باشد، اولین بار توسط یک گیاه شناس به نام Collinson در سال 1740به جامعه علمی انگلیس شناسانده شد.

گذشته از آن استفاده جینسینگ به صورت مدرن تر از قرن 19 همزمان با ارائه مقاله ای از جانب یک کشیش آغاز شد. او که به عنوان مبلغی مذهبی پا به سرزمین چین نهاده بود پس از آشنایی با فواید این گیاه اعجاب آور مقاله ای در مورد خواص درمانی آن با عنوان ” شرحی در باره گیاهی تاتاری با عنوان جینسینگ “ منتشر ساخت که نقش بسزایی را در شناساندن این گیاه به مردمان دیگر کشورها ایفا کرد.

نام جینسینگ به طیف وسیع و نسبتا ًمتمایزی از گونه هایی با ظاهری متفاوت و خواص درمانی نسبتاً گوناگون که چگونگی پرورش واقلیم زیست آن ها نیز تا حدی با یکدیگر فرق می کند، اطلاق می شود ولی به طور کلی همه این گیاهان در خانواده ای با نام Araliaceae) ) جا می گیرند. حال در اینجا برای آن که در یابیم کدامیک از این گیاهان را می توان به عنوان جینسینگ حقیقی بر شمرد به ذکر پاره ای از خواص تعدادی از معروفترین انواع این گیاهان می پردازیم. - جینسینگ آسیایی (panax ginsing): که معمولاً با نام جینسینگ چینی یا کره ای معروف است. این جینسینگ به عنوان نمونه حقیقی جینسینگ با دارا بودن بیشترین خواص دارویی معرفی شده است. جالب است  بدانیم که نام این جنس به معنای علاج کننده عام یا شفای همه بیماری می باشد. خود این نام به تنهایی در بر گیرنده بسیاری از توضیحات در مورد خواص فراوان و شگفت آور این گیاه است. در واقع هیچ گیاهی را نمی توان یافت که تا بدین  حد به نامش نزدیک شده باشد. این نوع از جینسینگ مرغوبترین و بهترین نوع جینسینگ محسوب شده و کشت آن به صورت سنتی در کره صورت می گیرد. این گیاه به علت خواص و توان درمانی بالایی که دارد بسیار مورد توجه است و علاوه بر کره در کشورهای دیگری از جمله چین، ژاپن، و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی قابل پرورش و کشت می باشد.

مطلب دیگر اینکه ریشه این گیاه با نام جین – چن (jin-chen) در میان بومیان چینی معروف است که این واژه به معنای آدم نما ( شبیه آدم) بوده و وجه تسمیه آن به علت شباهت خاص شکل ظاهری ریشه این گیاهان با هیأت یک انسان است.

- جینسینگ آمریکایی (panax quinquefolius) : این گیاه نسبت به مشابه چینی خود کوچکتر است و در بخش های شمالی آمریکا رشد می کند. جینسینگ آمریکایی توسط سرخپوستان ( مردمان بومی آن مناطق) به منظور درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه دارای لعاب ( شیره ای ) مشابه شیره گیاه شیرین بیان می باشد که علاوه بر مواد شیرین موجود در آن برخی مواقع با مقادیری مواد تلخ و نیز انواعی از ترکیبات معطر همراه می باشد.  این شیره می تواند بوی ملایمی داشته باشد یا اصلاً بویی نداشته یاشد. موضوع قابل ذکر دیگر در مورد این گیاه آن است که این گیاه با استقبال بسیار خوبی در آسیا مواجه شده به طوریکه امروزه بیش از 85% جینسینگ کشت داده شده در آمریکا به بازارهای آسیایی صادر می گردند. جالب است بدانیدکه هر بوته از این ریشه ها در سال 1748 به ازای ا دلار در آمریکا و 5 دلار در چین بفروش می رسیده ، که این خود بیان کننده ارزش بسیار زیادی است که بازرگانان چینی برای این گیاه قایل می شدند. اخیراًً کشت این گیاه به صورت انبوه در کانادا نیز رواج یافته است. -  جینسینگ ژاپنی ( panax japonicus) : این نوع جینسینگ از نظر محتویات فعال مشابه جینسینگ چینی بوده و لی با میزانی بسیار کمتر. - جینسینگ  سیبری  (Eleutherococcus senticosus) *: این نوع جینسینگ را نمی توان در رده جینسینگ حقیقی به حساب آورد. این نوع از جینسینگ به عنوان جینسینگ ارزان قیمت و با کیفیت دارویی پایین به فروش می رسد. - سَنچی جینسینگ(1)(panax notoginseng)   یا (panax pseudo ginseng) : این نوع جینسینگ، کاذب نیز خوانده        می شود و کاملاً با (panax ginseng) که همان جینسینگ چینی است از نظر قدرت عمل فواید دارویی و درمانی و از نظر موارد استفاده متفاوت است. از جمله موارد درمانی که از این گیاه استفاده می شود، می توان به موقف کردن خونریزی و تسکین درد اشاره کرد.
- جینسینگ هیمالیایی (panax pseudoginseng subspecies himalaicus) : خواص درمانی و دارویی این نوع جینسینگ در مقایسه با (panax ginseng) بسیار کمتر بوده و هیمالیایی ها از آن در درمان کم اشتهایی و موارد سؤهاضمه بهره می گیرند. - دارف جینسینگ(2) (panax trifolius) : از انواع نادر جینسینگ آمریکایی به شمار می آید و سرخپوستان آمریکایی معمولاً از آن در درمان سردرد، سرفه، سوء هاضمه و ... بهره می گیرند.

بررسی های شیمیایی و داروشناسی بر روی این گیاه نشان داده است که جزء اصلی و ماده شیمیایی فعال در Panax ginseng  ، ماده ای با عنوان جینسینو ساید است.

ریشه این گیاهان حاوی 2 تا 3 درصد از این مواد می باشد و تا کنون حدود 30 نوع مختلف آن از ریشه این گیاهان تخلیص شده و مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر آن که فعالیت دارویی هریک از این جینسینوسایدها می تواند به تنهایی در تفبل با جینسینوساید دیگر قرار بگیرد.( به صورت مخالف هم عمل کنند)

برای مثال، دو جینسینوساید  Rb1 و Rg1 را می توان مورد بررسی قرار داد: یکی از آن ها به عنوان عامل بازدارنده و دیگری در نقش عاملی فعال ساز بر سیستم عصبی تاثیرگذار می باشند. چنین تاثیرات متمایز و متقابلی می تواند موجب فراهم آوردن خواص خارق العاده و گوناگون دارویی و درمانی در گیاه جینسینگ باشد؛ خواصی که در تنظیم و ایجاد هماهنگی در ارگان های مختلف بدن می توانند نقش موثری داشته باشند.

” پنسین “ نیز ترکیب دیگری است که در جینسینگ یافت شده و موجب کاهش قند خون می شود و ترکیبی مشابه انسولین دارد.

سالیسیلات اسید و انیلیک اسید موجود در جینسینگ عامل خواص آنتی اکسیدان در این گیاه بوده و می توان از آن برای مقابله با فرسودگی سود جست.

علاوه بر آن چه ذکر شد، جینسینگ دارای ترکیباتی مشابه هورمون ها و پایین آورنده های کلسترول خون است. ریشه این گیاه می تواند موجب اتساع عروق گشته و خواصی چون ضد افسردگی و ضد اضطراب را به دنبال داشته باشد.

عصاره جینسینگ و جینسینوساید های موجود در آن موجب افزایش قدرت حافظه و یادگیری شده و نیروی جسمانی را بالا می برد. مصرف این گیاه، باعث مقاومت در برابر بیماری ها و عفونت ها شده و افزایش متابولیسم و کاهش تری گلیسریدها را در صورت بالا بودن HDL خون به دنبال دارد.

ترکیبات استروییدی موجود در جینسینگ همچون (Panaxtriol) شباهت زیادی با استرویید های آنابولیک طبیعی بدن داشته و از این رو مصرف این گیاه را برای قهرمانان و ورزشکاران ( بدنسازی) ایده آل می سازد. بهتر است مصرف این گیاه در طول دوران بارداری متوقف شود.

اخیرا کشف شده است که ژرمانیوم موجود در ریشه جینسینگ دارای اثرات قوی دی هیدروژنی است و از این روبرای فعالیت های اصلی بدن و ارگان های آن مثل کبد، مفید می باشد.
میزان مورد استفاده : 1 الی 5 گرم از ریشه جینسینگ به صورت روزانه برای بیش از  ماه توصیه می شود.

تا کنون عوارض جانبی شناخته شده ای برای مصرف این چنینی این گیاه گزارش نشده است.

طریقه مصرف جینسینگ :

ریشه خشک شده این گیاه سال هاست که مورد استفاده خوراکی افراد قرار می گیرد. این ریشه خشک شده

می تواند به تنهایی به صورت دم کرده ( جوشانده و چای ) یا به عنوان بخشی از یک نوشیدنی دم شده گیاهی همراه با سایر گیاهان و یا حتی به صورت افزودنی به سوپ یا به شکل قرص مورد مصرف قرار بگیرد. اما    رایج ترین شکل استفاده از آن، به صورت دم کرده و چای یا به صورت عصاره ( شیره ) می باشد.

هم چنین ریشه خشک شده این گیاه می تواند به تنهایی یا همراه با سایر مواد غذایی چون عسل، مورد استفاده

قرار گیرد. پودر ریشه این گیاه را می توان به سایر غذاها اضافه کرده یا به صورت کپسول هایی درآورد و در طول روز از آن ها استفاده کرد. تهیه چای جینسینگ:

برای تهیه چای جینسینگ، میزان مناسبی  آب را بجوشانید و ترجیحا این کار را در ظروف غیر فلزی همچون قوری های لعابی یا چینی انجام دهید. مقداری از ریشه خشک شده را به آن اضافه کنید ( در حدود 3-1 گرم ) سپس شعله را کم کرده و اجازه دهید تا به مدت 20 تا 30 دقیقه بجوشد. در صورت تمایل می توانید بیشتر از این مدت نیز آن را بجوشانید تا جایی که آب به نصف مقدار اولیه اش برسد.

حال صبر کنید تا چای کمی سرد شده و دمای آن به دمای اتاق برسد. ( این توصیه ای است که در طب سنتی چین به آن اشاره شده و پیشنهاد شده است که چای با حرارت ولرم و ملایم نوشیده شود) بهتر است که در روز، 1 یا 2 فنجان از این چای بنوشید. چای را می توان برای هفته ها در یخچال نگهداری کرد و برای استفاده مجدد، بر روی گاز یا ماکروویو به حرارت مطلوب رساند.

ریشه ها را می توان به صورت قطعه قطعه استفاده کرد. توجه شود که ریشه ها در هنگام تهیه چای و نیز تا پایان مرحله خنک شدن باید در داخل قوری باقی بمانند.

روش دم کردن ریشه کمک می کند تا ریشه نرم و قابل استفاده شود. علاوه بر این می توان با قرار دادن تعدادی از آن ها در ماکروویو نرم و قابل برش شان کرد. دقت کنید که ریشه ها هنگام گرم کردن، نسوزند. می توانید آن ها را به تنهایی یا همراه عسل میل کنید.

میزان 1 تا 2 گرم پودر جینسینگ خالص و مرغوب ( با کیفیت عالی ) در روز توصیه شده است. یا این که    قطعه ای از ریشه آن را به اندازه یک سکه، مورد استفاده قرار دهید.

سرخپوستان در هنگام طی مسافت های طولانی، این ریشه ها را برای رفع گرسنگی می جوند و به این ترتیب از خواص سرشار آن نیز بهره مند می شوند.

معمولا توصیه می شود که از خود ریشه جینسینگ یا شیره آن به جای خریداری کپسول یا چای های بسته بندی شده آن استفاده شود چرا که خریداری ریشه تضمین بر کیفیت چیزی است که در اختیار دارید در صورتی که بسیاری از کپسول های جینسینگی که اکنون در بازار یافت می شوند حاوی جینسینگ خالص نبوده و حتی ممکن است مقادیر بسیار نا چیزی جینسینگ داشته باشند. همچنین آن دسته از کپسول هایی هم که با اطمینان حاوی جینسینگ هستند معمولادر دسته ای جای می گیرند که در تهیه آن ها از ریشه چه ها و ریشه های جوان استفاده شده است و بنابراین خواص چندانی نخواهند داشت. همچنین عصاره جینسینگ نیز از موارد بسیار متداول کاربردی آن در چین می باشد که در تهیه آن از کل ریشه به جای جداسازی بخش ها ویا ترکیبات خاصی ازآن مورد استفاده قرار می گیرد ( در واقع همه ترکیبات کل ریشه در عصاره آن نیز یافت می شود).

این عصاره بصورت چکیده ای کامل در مقابل آن چیزی است که غربیان معمولاً از تقطیر و عرق گیری گیاهان دارویی به دست می آورند و  بسیار کاراتر می باشد، چرا که با عملیات تقطیر و به نحوی خالص سازی و حذف برخی ترکیبات که ممکن است ناشناخته بوده و در نحوه عمل سایر ترکیبات نقش داشته باشند تا حدی از خواص اصلی گیاه کاسته خواهد شد در صورتی که در این جا این شیره و عصاره حاوی همه ترکیبات موجود در ریشه اصلی بوده و بنابراین قادر است تا با بهترین توان، عمکردهای خود را به انجام برساند.
تفاوت جینسینگ قرمز و سفید:

در هنگام برداشت جینسینگ به طور طبیعی سفید رنگ بوده و بر اساس اعمال روش های بعدی که در طی آن جینسینگ خشک می شود، رنگ بعدی آن حاصل می گردد.

در دوران باستان جینسینگ قرمز به جینسینگی اطلاق می شد که پس از عملیات خشک شدن در برابر نور آفتاب به دست می آمد. ولی در دوران مدرن جینسینگ قرمز معمولاً طی پروسه بخار دادن که تأثیر مشابه ای را بر روی رنگ آن می گذارد حاصل می شود. در هر دو صورت این تغییر رنگ در نتیجه کاراملیزه شدن قندهای موجود  در ریشه این گیاه اتفاق می افتد. به نظر می آید که تفاوت چندانی میان ریشه خشک شده در آفتاب یا بخار داده شده جینسینگ ( جینسینگ قرمز) با ریشه معمولی جوشانده شده آن ( جینسینگ سفید) در خواص، وجود نداشته باشد.
چند نکته:

جینسینو ساید با نام علمی  Saponins  Tri pterpenoid و در برخی مواقع نیز با نام panaxoside در ریشه جینسینگ شناخته می شود.

- Saponin ها دارای خواص دیگری چون تب بر بودن، ضد تشنج بودن و تنظیم قند و کلسترول خون را نیز دارا می باشند.

- ریشه های جینسینگ فقط در فصل پاییز جمع آوری می شوند چرا که فقط دراین حالت است که می توانند حالت گوشتی و ظاهر مناسب و مطبوع خود را حتی پس از خشک شدن نیز حفظ کنند.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 9:19  توسط mortezafashi  | 


در کنار مصرف استروئيدها مصرف غذاي کافي و به کار بستن رژيم غذايي مناسب نيز الزامي خواهد بود. رژيم غذايي مختص دوران حجم را مي توان از مهم ترين اجزاي فراموش شده دوره هاي استفاده از استروئيدها دانست که کمتر کسي نيز تاکنون در ايران به آن توجه کرده است و معدود کساني هم که به اين مهم توجه کرده اند در بسياري از موارد نتايج خيره کننده اي گرفته اند و همواره نيز يک سر و گردن از کساني از دزهاي افراطي استروئيدها استفاده کرده و از ارزش و از اهميت رژيم هاي غذايي غفلت کرده اند بالاتر بوده اند.
در صورتي که رژيم روزانه غذاي مناسب و متناسب را براي خود تنظيم نکرده و خود را مقيد به استفاده از آن نکرده باشيد حتي تمرين و حتي مصرف استروئيد نيز کمک چنداني به شما در رسيدن به پيشرفت هاي ورزشي نخواهد کرد.
رژيم روزانه غذايي از ارکان اصلي رسيدن به موفقيت هاي ورزشي بوده است و از ياد بردن اين رکن اساسي به اين معني است که تمرين با وزنه براي شما حکم اتلاف وقت را داشته و مصرف استروئيد نيز براي شما به معني به جان خريدن مفت و بي حاصل عوارض جانبي رنگارنگ خواهد بود.
موضوع بسيار ساده است. غذا نقش مهمي در ساخت و ساز عضلات بازي مي کند. اولين گام در مبحث تغذيه در دوره هاي حجم عضلاني اشاره به اين مهم بوده است که اهميت اين مبحث را جدي گرفته و از آن غفلت نکنيم. فردي که به تمرين با وزنه پرداخته و احياناً در کنار تمرينات شديدي که در طول روز دارد از استروئيدها و از داروهاي ممنوعه در ورزش نيز استفاده مي کند بايد به اين مهم توجه داشته باشد که تغذيه وي نيز بايد متفاوت از ديگر افراد و حتي متفاوت از ديگر ورزشکاراني باشد که از استروئيدها و از ديگر داروهاي ممنوعه در ورزش استفاده نمي کنند.
در طول دوره هاي حجم بايد در حدود 4500 کالري انرژي در طول روز مصرف کنيد البته به اين مهم نيز توجه داشته باشيد که نياز افراد مختلف به انرژي با توجه به تنوع تيپ هاي بدني و تنوع تمرينات و ديگر فاکتورهاي منحصر به فرد هر انسان با يکديگر تفاوت هاي داشته است.
4500 کالري در روز را مي توان بسته به شرايط بدني هر فرد بالا و پايين کرد. گفته مي شود که ورزشکاران در دوره هاي حجم و در دوره هايي که از استروئيدها استفاده مي کنند بايد در حدود 60 درصد از کل کالري روزانه خود را از قندها، 20 درصد از کل کالري مصرف خود را از پروتئين ها و 20 درصد مابقي را نيز از چربي هاي مفيد کسب کنند.
افراد بايد روزانه در حدود 10 ليوان آب را نيز ترجيحاً در بين وعده هاي غذايي مصرف کنند. در اين دوره ها مصرف مکمل هاي ويتاميني نيز براي بعد از وعده غذايي صبحانه مفيد تشخيص داده شده است.
در صورتي که اين توصيه هاي ساده و به ظاهر کم اهميت را به کار ببنديد به جرات مي توان گفت که از نتيجه حاصل شده نيز حيرت زده خواهيد شد. در صورتي که متابوليسم بدن خود را بالا نگه داريد از تجمع چربي در بدن نيز تا حدودي زيادي در امان خواهيد بود.
من به شخصه براي بالا نگه داشتن متابوليسم بدن و براي جلوگيري از تجمع چربي در دوره هاي حجم از برنامه هاي سبک تمرينات هوازي استفاده مي کنم. در کنار تمرين با وزنه، تمرين هوازي سبک به صورت 3 بار در هفته براي اين کار مناسب خواهد بود.
در صورتي که تعادل ياد شده بالا در تغذيه دوران حجم را رعايت نکرده و همانند اغلب ورزشکاراني که امروزه چنين مي کنند در دوره هاي حجم و در دوره هاي مصرف استروئيدها از کالري فراوان و يا از قند فراوان در رژيم روزانه غذايي خود استفاده کرده به غلط نيز تصور کنيد که چربي زايد اضافه شده در بدن حجم واقعي عضلاني است در پايان کار به جاي حجم واقعي عضلاني و يا در کنار حجم عضلاني، انبوهي از چربي را نيز در بدن خود انباشته خواهيد کرد که آب کردن آن در برخي موارد بسيار بسيار مشکل خواهد بود.
در دوره هاي حجم به جاي استفاده از غذاهاي آبکي و بي کيفيت از غذاهايي که چگالي بيشتري داشته و به اصطلاح خشک تر هستند استفاده کنيد.

مشخصات و ويژگي هاي رژيم رزوانه غذايي دوران حجم

•مواد غذايي کافي بايد در رژيم روزانه غذايي مختص دوران حجم و دوران مصرف استروئيدها گنجانده شود.
•اصل تعادل در رژيم هاي غذايي اين دوره ها نيز بايد رعايت شود. از مصرف افراطي مواد غذايي در اين دوره هاي خودداري کنيد و همواره نيز به اين مهم توجه داشته باشيد که نياز بدن به هر سه گروه درشت مغذي و همچنين نياز بدن به ويتامين ها در اين دوره ها بايد به خوبي و به درستي برطرف شود.
•قند مصرفي در اين دوره ها بايد در حد تعادل باشد. از افراط و تفريط در مصرف قندها در اين دوره ها خودداري کنيد. افراط در مصرف قند تجمع چربي زايد در بدن را به دنبال خواهد داشت و تفريط در مصرف اين درشت مغذي نيز با کند شدن آهنگ پيشرفت هاي ورزشي همراه خواهد بود.
•در اين دوره هاي حتماً بايد از چربي هاي مفيد و از نمک نيز استفاده بهينه داشته باشيد. برخي از افراد در دوره هاي حجم مصرف نمک را براي جلوگيري از پف کردن عضلات قطع کرده و مصرف چربي را نيز براي پيشگيري از تجمع چربي زايد در بدن به حداقل ممکن رسانده و يا قطع مي کنند! امروزه اين هر دو کار از نظر متخصصين تغذيه رد مي شود اما ممد کول و جعفر بازو کماکان بر آن تاکيد دارند!
•در اين دوره ها نيز از منابع متنوع و مختلف پروتئيني و ... استفاده کنيد. بسياري از ورزشکاران در اين دوره ها رژيم روزانه غذايي خود را منحصر و محدود به سينه مرغ و کنسرو ماهي و پودرهاي مکمل مي کنند و از مصرف ديگر منابع پروتئيني غفلت مي کنند. اصل تنوع را همواره به ياد داشته باشيد!
تحقيقات به روشني نشان داده است که بدون داشتن وعده هاي غذايي متعدد و بدون رعايت اصول ياد شده در دوران تغذيه امکان افزايش حجم عضلاني نيز کمتر و کمتر خواهد شد.

تمرين

همانگونه که تغذيه مختص دوران حجم با تغذيه فصول استراحت و فصول رقابت ها تفاوت هاي اساسي دارد تمرين در دوره هاي حجم نيز با تمرين در ديگر فصول تفاوت هايي داشته است.
گفته مي شود که مناسب ترين تکرار براي افزودن بر حجم عضلاني و براي تشديد فرايند عضله سازي تکرارهاي 4 الي 8 تايي خواهد بود. در دوران حجم بايد عضلات را به سختي تحت فشار قرار داد و آنها را براي رشد تحريک کرد. براي تحريک کردن عضلات، شما بايد فيبرهاي تند انقباض را تحت فشار قرار دهيد و گفته مي شود که بهترين تکرار براي تحت فشار قرار دادن اين فيبرها تکرارهاي 6 تايي خواهد بود.
براي تحت فشار قرار دادن عضلات پا بايد در حدود 20 ست تمرين بر روي آنها داشته باشيد. گفته مي شود که 12 ست تمرين بر روي عضلات سرشانه کفايت مي کند. بسته به بزرگي و کوچي عضلات مي توان تعداد ست هاي مورد نياز براي تحريک کردن اين عضلات را تعيين کرد.
توصيه شده است که در بين هر ست از تمرين شديد که در برنامه هاي تمريني دوره هاي حجم داريد بايد در حدود 3 الي 5 دقيقه استراحت کامل داشته باشيد. هدف از تمرين در اين دوره وارد کردن حداکثر فشار سازنده بر روي عضلات خواهد بود.
در نگاه اول چنين به نظر مي رسد که 3 الي 5 دقيقه استراحت بين ست هاي تمريني اندکي افراطي باشد اما به اين مهم توجه داشته باشيد که براي وارد کردن حداکثر فشار بر روي عضله اي که بر روي آن عضله تمرين مي کنيد اين مقدار استراحت در بين ست هاي تمريني لازم و ضروري است.
شما نمي توانيد در حالي که هنوز عضلات شما در اثر فشار سنگيني که بر وزنه وارد کرده اند و در اثر فشار سنگيني که وزنه بر آنها وارد کرده است مي سوزند آنها را با تمام توان با فشار تمريني ست هاي بعدي درگير کنيد.
با توجه به اينکه تمرين در دوره هاي حجم و دوره هاي مصرف استروئيدها بايد با فشار و با شدت تمام دنبال شود و با در نظر گرفتن اين مهم که مصرف استروئيدها به خودي خود قدرت بدني و فشار تمريني شما را بالا خواهد برد بنابراين استفاده از پيش ست ها براي گرم کردن کامل بدن و براي آماده کردن مفاصل و عضلات براي تحمل فشار سنگين تمرين نيز ضروري خواهد بود.
در حين تمرين بر روي عضله اي که بر روي آن تمرين مي کنيد نيز تمرکز کنيد. تمرکز کردن بر روي عضلات از مهارت هاي بسيار پيشرفته اي است که هر کسي نمي تواند آن را در عمل اجرا کند. ورزشکاراني که تمرين را به صورتي اصولي دنبال مي کنند پس از سال ها تمرين و ممارست به اين هنر دست پيدا مي کنند.
ورزشکاران رشته پرورش اندام که قدرت تمرکز واقعي بر روي عضلات و بر روي تمريني که انجام مي دهند را دارند به راحتي و تنها با 6 تکرار مي توانند عضلات را به مرحله دم برسانند و اين در حالي است که ورزشکاران ديمي کار که پرورش اندام را از ممد کول و از جعفر بازو آموخته اند و الگوي داخلي و خارجي خود را نيز ممد کول و جعفر بازو مي دانند، حتي با تکرارهاي 40 تايي که فقط در ايران و در بين شاگردان اين اساتيد رواج پيدا کرده است نيز نمي توانند به دم عضلاني مناسب برسند.
در ابتداي هر جلسه تمريني نيز از ست هاي گرم کردني و از تمرينات کششي مناسب براي گرم کردن عضلات خود استفاده کنيد. در ابتداي برنامه تمريني مي توانيد از تکرارهاي بالايي که با وزنه هاي بسيار کم انجام مي شود استفاده کرده و بدن خود را گرم نموده و خون رساني به اعضا و اندام ها را نيز تقويت و تشديد کنيد.
با به کار بستن اين ترفند به راحتي مي توانيد کارايي عضلات خود در حين تمرين را بالا ببريد و حتي بر رکوردهايي که داريد نيز بيافزاييد. به خاطر داشته باشيد زماني که فرد با حداکثر شدت تمرين مي کند و يا در تمرينات خود از وزنه هاي سنگين نيز استفاده مي کند احتمال و امکان بروز مصدوميت ها نيز بالاتر و بالاتر خواهد رفت. اهميت گرم کردن در اين نکته بيش از پيش روشن مي شود. در صورتي که در برنامه تمريني خود از وزنه هاي سنگني استفاده مي کنيد حتما بايد به گرم کردن بدن بيش از آنچه که تاکنون اهميت مي داديد اهميت بدهيد.
نکته حائز اهميتي که در اين مبحث مي توان به آن اشاره کرد اين است که در پرداختن به ليفت هاي سنگين و فوق سنگين، گرم کردن مقطعي بدن آنچنان که در بين برخي از ورزشکاران ايراني رايج شده است کاري از پيش نخواهد برد و گرم کردن کل بدن و کل مفاصل در اين حالت الزامي خواهد بود.
من به عينه ورزشکاراني را ديده ام که بدون گرم کردن کل بدن و با انجام چند حرکت کششي مختصر و پس از چند دوجين بشين و پاشويي که انجام مي دهند بدن، عضلات و مفاصل خود را با فشار خرد کننده ليفت هاي سنگين درگير مي کنند و در نهايت نيز با مصدوميت هاي شديد روبرو مي شوند. شما چنين نکنيد!

برنامه تمريني پيشنهادي براي دوره هاي حجم

شنبه

سينه ها و کول

يک شنبه

جلو بازو و پشت بازو

دو شنبه

عضلات پا

سه شنبه

عضلات پشت و زير بغل

چهار شنبه

سر شانه

پنج شنبه

استراحت

جمعه

استراحت


همچنانکه مي بينيد در اين برنامه کليه قسمت هاي بدن مورد فشار تمرين قرار گرفته و سپي دو روز استراحت پي در پي نيز براي ريکاوري دادن به عضلات گنجانده شده است. اين برنامه براي کساني که از استروئيدها استفاده نمي کنند مناسب نخواهد بود و کساني که با استفاده از نمونه هاي اصلي اين داروها قدرت بدني و همچنين تمرين پذيري عضلات را تقويت نمي کنند نبايد از چنين برنامه هايي استفاده کنند. استفاده از اين برنامه ها براي اين افراد به معني استقبال از خطر تمرين زدگي و استقبال از مصدوميت خواهد بود.
در کنار اين برنامه تمريني مي توان از سه جلسه تمرين هوازي سبک و کوتاه مدت در طول هفته نيز استفاده کرد. زماني که فرد وارد دوره هاي مصرف استروئيدها مي شود ريکاوري عضلات نيز در بدن وي تسريع مي شود. با مصرف استروئيدها گليکوژن بيشتري در عضلات و در بدن ذخيره شده و بدن نيز انرژي بيشتري را در خود احساس خواهد کرد. تمام اين گفته ها به اين معني خواهد بود که فرد بدون اينکه ترسي از بروز تمرين زدگي داشته باشد مي تواند عضلات خود را در جلسات تمريني طولاني تر تمرين دهد. ورزشکاران با مصرف استروئيدها توان تمرين با وزنه هاي سنگين تر را نيز پيدا خواهند کرد.
فراموش نکنيد که فشار تمريني شديدتر و استفاده از وزنه هاي سنگين تر عضلات بزرگ تري را نيز خواهد ساخت اما خطر نيز همواره در کمين بوده است. با تدبيري که در تغذيه و در تمرين مي انديشيد به راحتي مي توانيد از عارضه تمرين زدگي و از بروز خطر مصدوميت جلوگيري کنيد
ELBER

 

 

elber

م

elber

 

پروهورمونها، استروئيدهايي مشروع و قانوني


ايده مصرف فرآورده اي که به خودي خود و از نظر بيولوژيکي فعال نبوده و بتواند تحت تاثير آنزيمهاي موجود در بدن قرار گرفته و تبديل به فرآورده فعال جديد شده و منشا آثاري در بدن گردد، ايده جديدي نيست. اين ايده که اساس و پايه کار پروهورمونها را تشکيل مي دهد، از سالها قبل مورد توجه کمپاني هاي مکمل سازي صاحب نام و معروف جهاني بوده است و اکنون نيز به توليد فرآورده هاي موثر و مناسبي منجر شده است.
از اولين نمونه هاي پروهورمونها که در صنعت مکمل سازي عرضه شد، مي توان به «androstenedione» اشاره کرد. اين ماده نوعي ترکيب خوراکي و در عين حال منحصر به فرد بود. اما اشاره به اين نکته نيز ضروري است که اين ماده به راحتي و به سهولت به هورمون تستوسترون تبديل نمي شد و در عوض به نظر مي رسيد که اين ماده به راحتي قابليت تبديل شدن به هورمون استروژن را دارا بود. از ديگر مضرات اين ترکيب اين بود که براي رسيدن به افزايش حجم و قدرت از مصرف آن، ناگزير بايد روزانه در حدود 1000 ميلي گرم از آن را مي خورديد. در اين صورت نيز ميزان استروژن توليد شده در اثر مصرف اين دز از اين دارو، دردسر ساز مي شد. دانشمندان به زودي به اين حقيقت پي بردند که کشف اين ماده تازه براي آغاز راه بوده است و اين ماده کارايي چندان قابل قبولي ندارد. تحقيقات انجام شده بعدي، آنها را به ترکيب «4-androstenediol»رساند.
اين ماده که به اختصار «4-AD» نيز خوانده مي شود، در قياس با پروهورمون قبلي تاثيرات و ويژگيهاي بهتري داشت. خواص آنابوليکي اين ترکيب بسيار قوي تر از خواص آندروژنيکي آن بود. علاوه بر اين، اين ماده جديد به راحتي به هورمون نرينه ساز و آنابوليک و آندروژن تستوسترون تبديل مي شد و به نظر مي رسيد که به راحتي نيز به هورمون زنانه استروژن تبديل نمي شود.
نکته حائز اهميت درباره اين ماده اين بود که اين ترکيب بي آنکه عارضه نوک سينه در مردان را به دنبال داشته باشد، 60 الي 80 درصد از آثار مثبت تستوسترون را در خود داشت و احتباس آبي هم که مصرف تستوسترون در پي دارد با مصرف اين ماده ديده نمي شد. اين ماده در آن زمان به عنوان يک گام موفقيت آميز در توليد و ساخت استروئيدهاي مجاز به شمار مي رفت.
پس از اين دو ماده که در اصل پيش ماده هاي تستوسترون بودند، نوبت به «19-norandrostenedione» که پيش هورمون و پيش ماده ناندرولون به شمار مي رفت، رسيده بود. اين ماده بر خلاف آنچه که انتظار مي رفت، خوب عمل نمي کرد. دز مصرف اين ماده نيز بالا بود و تاثيرات آنابوليکي آن نيز در قياس با عوارض جانبي فراواني که داشت، چندان چنگي به دل نمي زد. پس از اين ماده، دو ترکيب ديگر نيز به نامهاي «19-nor-4-androstenediol» و «5-androstenediol » به دنياي پرورش اندام معرفي شدند.
«19-nor-4-androstenediol» نه تنها پيش ماده اي براي ناندورلون به شمار مي رفت بلکه اين ماده به طور طبيعي نيز ماده اي فعال بود و حدودا 80 درصد از خواص آنابوليکي و آندروژنيکي ناندرولون را دارا بود. و به همين علت نيز برخي کمپاني هاي مکمل سازي آن زمان اين ماده را گاه به صورت استروئيد و به نام تجارتي «Bolandiol» نيز به فروش مي رساندند. «19-nor-4-androstenediol» يکي از سه پيش هورمون برتر آن زمان و حتي عصر حاضر ماست که جزو استروئيدهاي مجاز و مشروع نيز طبقه بندي شده و آزادانه نيز در سطح جهاني به فروش مي رسد.
«5-androstenediol» که به اختصار «5-AD» نيز خوانده مي شود، در حقيقت نمونه کاملتري بود که به دنياي ورزشهاي قدرتي هديه شده بود. اما به عقيده برخي کارشناسان و متخصصين، اين ماده يکي از استروژن زا ترين ترکيباتي بود که صنعت مکمل سازي در زمينه ساخت پروهورمونها تاکنون به خود ديده بود. «methandriol» که نامي آشنا در بين استروئيدها نيز هست، دارويي بود که با افزوده شدن «17-alphamethyl» به اين پيش هورمون تهيه مي شد! اين استروئيد دارويي بسيار محبوب در بين ورزشکاران و مخصوصا ورزشکاران استراليايي بود. اين دارو خواص آنابوليکي در خور توجهي داشت اما در سطح گسترده اي نيز به هورمون هاي زنانه و استروژن تبديل مي شد. اين دارو مننحصرا براي مصارف دامپزشکي و براي درمان و يا پروار کردن گاوها ساخته شده بود و از داروخانه هاي دامپزشکي وارد عرصه رقابتهاي پرورش اندام شده بود. اضافه نمودن يک استروژن به يک آندروژن در پروارتر شدن گاوها تاثير مطلوبي بر جا مي گذاشت. علي الخصوص که دامپزشکان نگران بروز عارضه نوک سينه در گاوها نيز نبودند! اما زماني که اين دارو در مورد انسان به کار گرفته مي شد، عليرغم افزايش مطلوب حجم و قدرت بدني، عارضه ناگوار ژينکوماستي را نيز براي انسان به ارمغان مي آورد.
پس از اين مواد نوبت به «1,4 androstadienedione » که پيش هورمون و پيش ماده «بولدنون» بود. اين پيش ماده به محض وارد شدن به بدن به ترکيب فعال و قدرتمند «بولدنون» تبديل مي شد اما اين امر دليل برتري داشتن اين پيش ماده به نمونه هاي قبل نيست. چرا که اين پيش ماده ذاتا ماده اي آنابوليک نبود. امروزه ترکيب ديگري از اين ماده موسوم به «1,4, androstadiene-3-diol» به بازار عرضه مي شود که ادعا مي شود اين ترکيب نيز در بدن به «بولدنون» تبديل مي شود. اين پيش ماده از نظر ساختمان شيميايي شباهتهاي زيادي به داروي «بولدنون» دارد. من اطلاع درستي از اين ندارم که آيا اين ماده اصالتا نوعي بولدنون است و يا همانگونه که کمپاني سازنده ادعا کرده است پس از وارد شدن به بدن به اين ماده تبديل مي شود اما از يک چيز مطمئن هستم و آن اين که مصرف اين پيش ماده، کم عارضه تر و سالم تر از مصرف نمونه هاي اصلي داروي «بولدنون» خواهد بود. البته اين نکته را نيز از ياد نبريم که دسترسي به نمونه هاي اصلي «بولدنون» در ايران و در کشورهايي که با کمپاني هاي سازنده اين قبيل داروها کيلومترها فاصله دارند، به سختي امکان پذير است.
پس از اين 7 پيش هورموني که به طور مختصر به آنها اشاره کرديم، نوبت به «5-alpha-androstanediol » مي رسد. اين ماده نيز که به اختصار «5-AA» نيز خوانده مي شود، در اصل پيش ماده و پيش هورمون «dihydrotestosterone» محسوب مي شود. اين ماده که تاثير چنداني در افزايش حجم از خود نشان نداده بود، تاثير بسيار مطلوبي در خشک کردن و در افزودن بر سفتي عضلات داشت و به عقيده برخي از متخصصان، تاثير مثبتي بر سلسله اعصاب و روان آدمي نيز از خود نشان مي داد. از مهمترين نقاط ضعف اين پيش ماده و حتي خود داروي «dihydrotestosterone» مي توان به ريزش مو در انسان اشاره کرد که به اين راحتي نيز قابل درمان نيست. به همين خاطر نيز اين دو ماده را از بدترين پيش ماده ها و داروهايي که در پرورش اندام مورد مصرف قرار مي گيرد، ارزيابي کرده اند.
چند سال قبل کشف جديدي در زمينه پيش هورمون ها به وقوع پيوست و ترکيب «1-androstenedione» به دنياي ورزشهاي قدرتي عرضه گرديد. اين ماده با ورود به بدن به ماده «1-testosterone» تبديل مي گردد. «1-testosterone» ماده اي است که خواص آنابوليکي آن 700 درصد برابر بيشتر از تستوسترون طبيعي و معمولي است. اما با اين وجود «1-androstenedione » عوارض جانبي ناراحت کننده اي را نيز در پي داشته است. درد معده و سوزش ادرار از شايع ترين عوارض مصرف اين ماده بود که مصرف کنندگان آن را به سختي آزار مي داد. همين عوامل باعث شد که متخصصين «1-androstenediole »را که متعادل تر از نمونه اوليه بود، تهيه و عرضه کنند. اين ماده 40 الي 60 درصد آنابوليک تر از تستوسترون طبيعي بود.
«1-testosterone» ترکيب جالب توجه اي است که تاثيراتي مابين «trenbolone» و «methenolone» در بدن بر جاي مي گذارد. اين ماده اگر چه جزو پيش ماده ها تقسيم بندي شده و در دسته استروئيدها قرار ندارد، اما تاثيراتي به مراتب قوي تر و در عين حال نيز خطرناک تر از استروئيدها دارد که بايد در مورد آن تجديد نظر کرد.
اين تحقيقات همچنان ادامه داشته و در آينده اي نزديک نيز توليد نمونه هاي جديد تر و کارامد تر خواهد شد اما اين نکته را نيز يقين بدانيد که مصرف اين ترکيبات عليرغم اينکه امروزه مجاز شمرده مي شود اما به استناد اين مهم نمي توان مصرف آن را تاييد و يا تجويز کرد. زندگي فرصت کوتاهي و تکرار ناشدني است که خداوند بزرگ آن را بي منت و رايگان به همه ما انسانها بخشيده است. به خاطر چند تکه حلبي بي ارزش و به خاطر نيمچه شهرتي که در کشورهاي جهان سومي که دغدغه اصلي مردم نان شب است، جز درد سر چيز ديگري را در پي ندارد، اين هديه با ارزش خداوند را آسان از کف ندهيد. کمپاني هاي مکمل سازي و دارو سازي براي کسب درآمد بيشتر هر روز فرآورده ها و داروهاي جديدي را تهيه کرده و بر روي ورزشکاراني که ناخواسته نقش موش آزمايشگاهي را براي آنان بازي مي کنند، امتحان کرده و در مسيري که دارند، به پيش خواهند رفت. اما در اين بين بسيار منطقي و معقول خواهد بود اگر عليرغم اينکه در مورد اين مواد و ترکيبات مطالعه و تحقيق مي کنيد، از آنها دوري و پرهيز کنيد.
ELBER

 

 

elber

 

 

elber

27-09-2007, 08:16 PM

  #84

elber

کلوميفن سيترات


اين دارو نيز دارويي استروئيد و يا آنابوليک نيست اما به دليل خواص آنتي استروژني قدرتمندي که دارد و به دليل اينکه تاثير مثبت در خورتوجهي در تحريک ترشح طبيعي هورمون تستوسترون در بدن دارد، در بين ورزشکاران رشته هاي قدرتي که از استروئيدها نيز استفاده مي کنند، به شدت محبوبيت يافته است. از اين دارو براي بازگرداندن ميزان ترشح طبيعي هورمون تستوسترون به اندازه هاي طبيعي خود استفاده مي شود. اين دارو در صورتي که به همراه ديگر داروهاي تقويت کننده ترشح طبيعي هورمون تستوسترون نظير HCG مصرف شود، بيضه ها را از خطر به تحليل رفتن محافظت کرده و فرد را از عقيم شدن در امان نگه مي دارد.
اين دارو در برخي کشورها به نام «کلوميفن سيترات» نيز شناخته مي شود. استفاده از اين دارو در حين دوره و يا پس از اتمام دوره نه تنها منجر به افزايش ميزان ترشح طبيعي مهار شده تستوسترون در بدن مي گردد بلکه در حفظ حجم حاصل شده در دوره نيز بسيار موثر واقع مي شود.
متاسفانه ورزشکاران و مربيان ايراني همانگونه که بارها نيز اشاره کرديم، از اهميت حفظ حجم حاصل شده در دوره ها معمولا غفلت کرده و سهم عمده اي از حجم ناشي از مصرف پر مخاطره و خطرناک داروهاي استروئيدي را پس از اتمام دوره و پس از قطع مصرف داروها، به راحتي از دست مي دهند. در صورتي که در کنار مصرف داروهاي استروئيدي و در دوره هاي قطع مصرف استروئيدها از داروهاي کم کننده عوارض مناسب و داروهاي افزاينده واقعي ترشح طبيعي هورمون تستوسترون به خوبي استفاده شود، مي توان سهم عمده اي از حجم عضلاني کسب شده در دوره هاي حجم را براي هميشه حفظ کرده و آن را نگه داشت.
اغلب ورزشکاران ايراني با ديدن افت محسوس شرايط غرور آفريني که با مصرف استروئيد در دوره هاي حجم به آن رسيده بودند، زماني که در حفظ بي عارضه و بي ضرر حجم به دست آمده ناتوان مانده و کاري از دستشان بر نمي آيد، به ناچار، چاره کار را در مصرف دوباره دوره ها ديده و خطرات مصرف طولاني مدت و دوباره استروئيدها را به جان مي خرند.
اين دسته از افراد در صورتي که از هنر استفاده علمي و بهينه از اين قبيل داروها اطلاعات و آگاهي هاي کافي مي داشتند، امروزه در چنين سطح وسيعي به عوارض ناگوار و گاه غير قابل جبران استروئيدها گرفتار نمي شدند و نيازي به مصرف حجم عظيمي از استروئيدها که عوارض و عواقي خطرناکي را نيز در پي دارد، نيز نداشتند.
به جرات مي توان ادعا کرد که ورزشکاران آمريکايي و اروپايي بسيار بيشتر از ايرانيان از داروهاي استروئيدي و ممنوعه استفاده مي کنند اما به همين دليل ساده که اغلب مربيان و ورزشکاران ما در ايران، از دستورات ديمي و غير علمي و ناکارامدي که در ايران تجويز و توصيه مي شود، استفاده مي کنند، انبوهي از عوارض رنگارنگ را تجربه کرده و در نهايت نيز از اين همه خطر جز باد درو نمي کنند!
مصرف داروي «کلومايد» معمولا عارضه جانبي خاصي را براي مصرف کنندگان در پي ندارد. اين دارو در عين حال که دارويي سالم و موثر است، در بازارهاي جهاني به قيمت خوبي نيز به فروش رسيده و جزو داروهاي گران قيمت نيز محسوب مي شود.
اين دارو همانطور که اشاره شد، نام تجارتي داروي «کلوميفن سيترات» است. در علم پزشکي از اين دارو براي درمان زناني که از بيماري نازايي و اختلالات جنسي رنج مي برند، استفاده مي شود. تاثير بارز اين دارو در مردان به صورت افزايش ترشح طبيعي هورمون تستوسترون ديده مي شود. ورزشکاراني که با مصرف دوره هاي استروئيدها، دچار کم کاري و به تحليل رفتن بيضه ها مي شوند، مي توانند با مصرف اين دارو، ترشح محدود شده و مهار شده تستوسترون در بدن خود را به حد طبيعي و نرمال اوليه برسانند.
زماني که پس از يک دوره مصرف استروئيدها، مصرف آنها را قطع کرده و در اصطلاح ورزشکاران، به خود استراحت مي دهيم، سطح سرمي هورمون مردانه و عضله ساز تستوسترون نيز در بدن به طرز نگران کننده اي افت پيدا مي کند که نتيجه اين عمل را به صورت افت محسوس حجم و قواي عضلاني در ورزشکاران مي بينيم. مصرف اين دارو يا ديگر داروهاي افزاينده ترشح طبيعي هورمون تستوسترون در اين مرحله، براي ورزشکاراني که همه حجم و قدرت بدني حاصل شده را در معرض خطر نابودي و تاراج مي بينند، از اهميت فوق العاده زيادي برخوردار است.
افت حجم و قدرت عضلاني پس از قطع مصرف استروئيدها امري بديهي و قابل پيش بيني است. اما راز اصلي حفظ حجم در اين دوره بحراني، در بازگرداندن سطح ترشح هورمون تستوسترون بدن به حد اوليه و نرمال آن نهفته است. شما با استفاده صحيح و اصولي از داروهاي افزاينده ترشح طبيعي هورمون تستوسترون که عوارض چنداني را نيز در پي ندارند، به راحتي مي توانيد با بازگرداندن ميزان ترشح طبيعي هورمون تستوسترون به حد اوليه خود، از بروز اين حالت در بدن خود پيشگيري کرده و ميزان نياز بدن به استفاده از استروئيدهاي مضر و خطرناک را به پائين ترين حد خود رسانده و از کمترين مقدار مصرف استروئيدها بيشترين نتيجه مثبت را کسب کنيد.
با مصرف روزانه 50 الي 100 ميلي گرم از اين دارو و ادامه دادن مصرف تا 2 هفته متوالي، مي توانيد ترشح هورمون تستوسترون در بدن را به حد طبيعي و نرمال خود بازگردانيد. بازگرداندن سريع ميزان ترشح تستوسترون به حد طبيعي معمولا مطلوب و مناسب تشخيص داده مي شود و براي همين منظور نيز ورزشکاران معمولا دو هفته اول پس از قطع مصرف را با داروي HCG که دارويي تزريقي بوده و سريعتر از «کلومايد» نيز اثر مي کند، بدن را تحت تاثير قرار داده و دو هفته بعدي درمان را نيز با داروي «کلومايد» ادامه مي دهند.
«کلومايد» اصولا دارويي سالم و بي ضرر بوده و ورزشکاران به ندرت با مصرف اين دارو عارضه خاصي را تجربه مي کنند. اين دارو در بسته هاي 10 تايي و به صورت قرصهاي 50 ميلي گرمي تهيه و به بازار عرضه مي شود. دز مصرف معمولي اين دارو در حدود 1 قرص در روز است اما دزهاي 50 الي 300 ميلي گرم در روز نيز در شرايط حادتر توصيه شده است.

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 8:25  توسط mortezafashi  | 

 766

زندگی مدرن امروزی سبب شده است که خستگي بين روز امری اجتناب پذیر از حال ما باشد. همیشه بی حوصله هستیم و ما را از تحرك باز مي‌دارد. حتما در اداره و ساعات كار متوجه همكاران خود شده‌ايد كه پشت سر هم قهوه و يا چاي مي‌نوشند تا از اين سستي و خواب آلودگي خلاصي يابند.  در این مقاله‌اي دلايل اين خستگي و خواب آلودگي را به اختصار بيان كرده كه عبارتند از:
1-‌ نداشتن خواب يك فرصت اندك نيز استفاده كنيد و خود را از يك نرمش ساده، پياده‌روي كوتاه يا دويدن مختصر روي تردميل محروم نكنيد.
كافي و مطلوب در هنگام شب
اكثر ما كار را به خانه مي‌بريم. همين طور حرف زدن با تلفن و كار با لپ‌تاپ و رايانه را در منزل هم ادامه مي‌دهيم و بدون توقف تا نيمه شب تلويزيون تماشا مي‌كنيم. با اين كار خود را از ساعات اوليه خواب شبانه كه تاثير بسزايي در آرام كردن و ترميم اعصاب خسته و سرحال كردن بدن دارد محروم مي‌كنيم. اگر به طور منظم دير بخوابيم و صبح زود بيدار شويم تا به سركار برسيم، باعث مي‌شود كه خيلي زودتر در طول روز خسته شويم. بنابراين توصيه مي‌شود حداقل 7 تا 8 ساعت خواب شبانه آرام و بدون آشفتگي داشته باشيد و سعي كنيد تلفن همراه خود را نيز خاموش كنيد.
2- نداشتن زماني براي ورزش و بازي كردن
بدون شك بدن شما بدون ورزش زودتر خسته و فرسوده مي‌شود. درست است كه ساعات اوليه صبح پرترافيك‌ترين ساعات كاريست اما حتي از همچنين اين تفكر اشتباه را از خود دور كنيد كه تاثير ورزش و تحرك در ساعات بعدازظهر نصف تاثير ورزش صبحگاهي است چون بايد هر زماني را براي ورزش كردن غنيمت بشماريد در غير اين صورت هيچگاه از مزيت هورمون‌هاي شادي كه بدن را سرزنده و شاداب مي‌كنند بهره‌مند نخواهيد شد.
3- اضطراب و نگران دائمي را از خود دور كنيد
 استرس بيش از حد و طولاني مدت نه تنها فشارخون را بالا مي‌برد بلكه باعث كاهش تمركز مي‌شود. سعي كنيد با تكنيك‌هاي مختلف خود را شاد و عاري از تنش نگه داريد. به شغل خود، خانواده و اطرافيان خود افتخار كنيد. با اين كار نگراني‌هاي خود را پايان خواهيد داد.
4- نداشتن زماني براي خوردن يك صبحانه كامل و متعادل
بيشتر كساني كه هنگام بعدازظهر احساس خستگي مي‌كنند افرادي هستند كه به اميد يك ناهار مفصل از صبحانه صرف‌نظر مي‌كنند. نخوردن صبحانه موجب پرخوري در وعده ناهاري مي‌شود و در نتيجه خستگي شما را تشديد مي‌كند.
توصيه‌هايي براي سرزنده و با نشاط ماندن در طول روز:
- از نوشيدن زياد قهوه يا چاي بعد از صبحانه يا قبل از ناهار پرهيز كنيد. چون اين كار نه تنها اشتهاي شما را به هم مي‌ريزد بلكه شما را مضطرب مي‌كند.
- حداقل 8 تا 10 ليوان در طول روز آب بنوشيد.
- شب به اندازه كافي بخوابيد.
- برنامه ورزشي داشته باشيد.
-‌ حتما به موقع از يك صبحانه متعادل استفاده كنيد كه حاوي انواع غلات، لبنيات و ميوه‌هاي مورد علاقه شما باشد.
- بين صبحانه و ناهار تنقلات مصرف نكنيد.
- در وعده ناهار غذاي زياد نخوريد چون باعث مي‌شود باقي روز احساس خستگي كنيد. اما همين غذاي مختصر بايد حاوي مقادير متعادلي از كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها و چربي‌ها باشد.

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 21:8  توسط mortezafashi  | 

آموزش عکاسی بادوربین های دیجیتال

سیر تکاملی دوربین های دیجیتال با سرعت باورنکردنی در حال طی شدن است و با وجود انواع متنوع دوربین ها در قیمت های متفاوت به همراه قابلیت های فوق العاده انتخاب سخت خواهد شد.

سیر تکاملی دوربین های دیجیتال با سرعت باورنکردنی در حال طی شدن است و با وجود انواع متنوع دوربین ها در قیمت های متفاوت به همراه قابلیت های فوق العاده انتخاب سخت خواهد شد. اولین مرحله در انتخاب یک دوربین مناسب آشنایی با انواع دوربین های دیجیتال و ویژگی های مهم آنها است. چگونه می توانیم یک دوربین دیجیتال خوب خریداری کنیم در صورتی که با اصطلاحات و ویژگی های این دوربین ها آشنایی نداشته باشیم؟ ‏

 

در اینجا سعی خواهیم کرد به طور خلاصه به برخی از این اصطلاحات و ویژگی ها اشاره ای داشته باشیم. در ابتدا به مقایسه دوربینهای DSLR ، Compact و Prosumer می پردازیم و سپس برخی از اصطلاحات رایج را شرح خواهیم داد. پس ادامه مطلب را از دست ندهید. ‏ 

‏ 

‏‏DSLR و Compact و Prosumer

یکی از عوامل مهمی که در خرید دوربین دیجیتال می بایست مد نظر قرار گیرد پیکربندی فیزیکی آن است. عمده ترین تفاوت این سه نوع دوربین نحوه تابش نور بر روی سنسور در آنهاست. در زیر به برخی خصوصیات آنها می پردازیم. ‏

 

 

‏دوربین های Digital Single Lens Reflex) DSLR): از لحاظ شکل ظاهری بزرگ تر از دوربین های دیگر و دارای لنزهای قابل انفصال هستند. سازندگان دوربینهای گران قیمت بهترین لنزها و سنسورهای خود را در این نوع دوربین به کار می برند. دوربین DSLR به خاطر خصوصیاتی که دارد معمولاً‌ انتخاب حرفه ای هاست. در این نوع دوربین بازتاب تصاویر مستقیماً بر روی سنسور تابیده نمی شود. نور وارد شده از لنز پس از بازتاب توسط یک آینه و منشور ۵ وجهی به منظره یاب پشت دوربین وارد می شود. این نوع دوربین اجازه پیش نمایش دقیقی از تصاویر و عمق میدان را در زمان نور دهی به کاربر می دهد. ولی آیا همه دوربین های DSLR از لحاظ کیفیت در یک سطح هستند؟ مسلماً خیر! ‏ 

‏ 

تفاوتهای این نوع دوربین ها: ‏ 

- کیفیت تصویر: کیفیت این دوربین ها به تناسب بزرگتر شدن سنسور بهتر خواهد شد. بنابراین در ISO بالا و سرعت شاتر بالا نویز کمتری را به نسبت معمول شاهد خواهیم بود. ‏ 

‏ 

- سازگاری: قابلیت تعویض لنز و امکان اضافه کردن لوازم جانبی همانند فلش و فیلتر و … به اینگونه دوربین ها، جهانی از امکانات جدید را پیش روی کاربران قرار می دهد. در اینجا این کیفیت لنزهاست که کیفیت تصاویر دوربین های DSLR را متفاوت می سازد. ‏ 

‏ 

- سرعت: سرعت راه اندازی دوربین، فوکوس و میزان تاخیر شاتر نیز تفاوت دیگر این دوربین هاست. ‏ 

‏ 

- منظره یاب اپتیکال: نوع و کیفیت آینه به کار رفته در این نوع دوربین نقش مهمی در ایجاد تصویری شبیه تر به واقعیت اجرا می کند. محدوده ISO : گستره تنظیمات ISO، انعطاف پذیری بیشتری برای گرفتن عکس در شرایط متفاوت ایجاد خواهد کرد. ‏ 

‏ 

- تنظیمات دستی: اساس کار دوربین های DSLR بر منبای کنترل دستی است. طراحان اینگونه دوربین ها فرض را بر این گذاشته اند که تمامی کاربران علاقمندند تنظیمات مخصوص به خود را داشته باشند و هنر عکاسی را با ترفندها و سرانگشتان خود نشان دهند. پس خلاقیت طراحی اینگونه دوربین ها بر این اساس نیز یکی دیگر از تفاوتهای میان آنهاست. ‏ 

‏ 

- صفحه نمایش: در بسیاری از دوربین های DSLR تنها راه مشاهده قالب تصویر، منظره یاب اپتیکال است اما برخی کاربران LCD را ترجیح می دهند. بنابراین دیگر تفاوت موجود در این دوربین ها قابلیت استفاده از LCD به منظور نمایش زنده قاب تصویر است. ‏ 

‏ 

از دیگر تفاوتهای این دوربینها می توان به قیمت گران و سایز بزرگتر و وزن بیشتر آنها اشاره کرد که گزینه های قابل توجهی می باشند. ‏

 

 

‏دوربین های Compact: این دوربین ها که به آنها ببین و بگیر (Point-and-shoot) نیز گفته می شود در یک نگاه کلی معمولاً کوچک و سبک هستند و لنز آنها به بدنه دوربین متصل بوده و قابل جدا شدن نیست، در درجه اول برای عملیات عکاسی ساده طراحی شده اند و معمولاً دارای سیستم های اتوماتیک برای تنظیم گزینه های نوردهی، فلش و دیگر عوامل عکس برداری هستند. این نوع دوربین معمولاً در میان افرادی که هدفشان عکاسی حرفه ای نیست و به دنبال ساده ترین روش برای ثبت لحظات و خاطرات خود هستند گزینه مناسبی است. بد نیست کمی در مورد مزایا و معایب این نوع دوربین ها نیز صحبت کنیم. ‏ 

‏ 

- سایز و وزن: قرار دادن دوربین در جیب هنگامی که قصد بیرون رفتن دارید بدون اینکه به وزن یا سایز آن فکر کنید چه حسی به شما می دهد؟ وزن سبک و سایز کوچک این دوربین ها واقعاً ویژگی فوق العاده ایست و به کاربر این امکان را می دهد که لحظات را از دست ندهد و به قولی در شکار لحظه ها همیشه پیروز باشد. ‏ 

‏ 

- حالت خودکار: تصاویر گرفته شده توسط این دوربین ها اصلا به پای دوربین های DSLR نمیرسد. اما در کل تصاویری که در حالت اتوماتیک (یا دیگر حالتهای پیش فرض) گرفته می شوند از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. احتمالاً تولید کنندگان این نوع دوربین ها بر این باورند که این حالت خودکار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین تمرکز بیشتری بر روی آن داشته اند. ‏ 

‏ 

- قیمت: عموماً این دوربین ها قیمت ارزان تری نسبت به دوربین های دیگر دارند. گرانقیمت ترین آنها باز هم قیمتی پایین تر از یک دوربین DSLR دارد. ‏ 

‏ 

- قاب LCD : همانطور که در بالا ذکر شد بسیاری از کاربران دوربین های دیجیتال استفاده از نمایشگر LCD را ترجیح می دهند. دوربین های ببین و بگیر معمولاً با این قابلیت عرضه می شوند. برخی از این نمایشگرها متحرک هستند و این امکان را به کاربر می دهند که از زوایای مختلف و حتی از خودش عکس بگیرد. ‏ 

‏ 

بعضی معایب اینگونه دوربین ها به شرح ذیل است: ‏ 

- کیفیت تصویر: دوربین های Point-and-shoot معمولاً سنسورهای کوچکی دارند. این بدین معنی است که از کیفیت تصویر خوبی برخوردار نمی باشند. البته تولید کنندگان این دوربین ها در تلاش برای ایجاد تغییراتی در این خصوص می باشند ولی همچنان راه درازی تا رسیدن به دوربین های DSLR در پیش دارند. ‏ 

‏ 

- محدوده ISO کوچک: رنج ISO در موقعیتهای مختلف عکاسی محدودیت ایجاد می کند و متاسفانه این محدودیت در این نوع دوربین ها وجود دارد. ‏ 

‏ 

- سرعت پایین: کند بودن اینگونه دوربین ها علی الخصوص تاخیر شاتر آنها(فاصله میان فشردن شاتر و گرفته شدن عکس) زبانزد است. البته بهتر است در این مورد هیچگاه با دوربین های DSLR مقایسه نشوند. ‏ 

‏ 

- اتکا به LCD : بسیاری از دوربین های Ponit-and-Shoot کاملاً به LCD خود وابسته هستند. هرچند بعضی افراد از استفاده از LCD دوربین لذت می برند برخی نیز استفاده از منظره یاب را ترجیح می دهند. برخی از ببین و بگیرها حاوی منظره یاب می باشند ولی زاویه دید آن آنقدر کوچک است که عملاً استفاده از آن غیر ممکن است. برخی دیگر نیز که کلاً فاقد این امکان می باشند. ‏ 

‏ 

- عدم امکان ارتقاء: در حالی که این دوربین ها به علت قابل حمل بودنشان بسیار مورد استقبال هستند اما عدم تطبیق پذیری آنها با تکنولوژی های جدید از نقاط ضعف بسیار بارزشان است. امکان استفاده از لنزها و لوازم جانبی مختلف بر روی این دوربین ها امکان پذیر نیست. ‏

 

‏دوربین های Prosumer: این دوربین ها در دسته بندی بین دوربین های DSLR و Point-and-Shoot قرار می گیرند. از لحاظ سایز تقریباً هم قد و قواره دوربین های DSLR هستند. در کیفیت نسبت به دوربین های Compact از کیفیت بالاتری برخوردارند ولی در استفاده، به راحتی آنها نیستند. در واقع به دوربین هایی که از نظر امکانات نسبت به دوربین های ببین بگیر بهتر هستند Prosumer گفته می شود. در مورد این موضوع که چه مدلی را می توان جزو این گروه انتخاب کرد نظرات متفاوتی وجود دارد و معمولا افراد مختلف نظرات متفاوتی دارند. ‏ 

‏ 

 

‏برخی اصطلاحات رایج: ‏ 

حالا که با انواع دوربین های دیجیتال آشنا شدید، وقت اش است با چند اصطلاح مهم دروبین های دیجیتال هم آشنا شوید. تا اگر خواستید دوربین تان را انتخاب کنید با اطلاعات کامل تری جلو بروید. ‏ 

‏ 

‏مگاپیکسل: سازندگان دوربین های دیجیتال معمولاً محصولات خود را بر اساس مگاپیکسل درجه بندی می کنند زیرا این معیار ساده ترین معیاری است که حتی برای افراد مبتدی نیز قابل درک است. معمولاً عموم مردم بر این باورند که مگاپیکسل بالاتر یعنی کیفیت بالاتر. مگاپیکسل نه تنها معیار خوبی برای انتخاب دوربین ها نیست بلکه تا حدودی بی ربط هم هست. البته پیش تر نارنجی در مطلب ‏ چرا همیشه مگاپيکسل بیشتر، بهتر نیست؟ ‏ مفصلاً به این موضوع پرداخته است. ‏ 

‏ 

ISO :‏ این اصطلاح که مخفف عبارت International Standards Organization می باشد در دوربین های آنالوگ نشان دهنده حساسیت فیلم در برابر نور بوده و با ارقام خاصی اندازه گیری می شد (احتمالاً آنها را بر روی فیلم ها دیده اید-۱۰۰،۲۰۰،۴۰۰،۸۰۰ و …). ایزوی کمتر نشان دهنده حساسیت کمتر فیلم و کاهش نویز در تصویر بود. ‏ 

‏ 

در عکاسی دیجیتال ISO ، حساسیت سنسور را نشان می دهد و همان اصول اعمال شده بر روی فیلم عکاسی در دوربین های آنالوگ در سنسورها نیز صادق است. ISO بالا معمولاً در نقاط تاریک استفاده می شود و با سرعت بالاتر شاتر و نویز بیشتری همراه است. دو عکس زیر را با هم مقایسه کنید. عکس سمت چپ با ایزوی ۱۰۰ و عکس سمت راست با ایزوی ۳۲۰۰ گرفته شده.

 

 

اکثر مردم تمایل دارند ایزوی دوربین را در حالت خودکار قرار دهند که در این حالت معمولاً دوربین، ایزوی مناسب را بسته به شرایط عکس برداری تنظیم می کند و تا حد امکان آن را پایین نگه خواهد داشت. ‏ 

‏ 

همانطور که گفتیم ISO بالاتر نویز بیشتر را به همراه خواهد داشت و این موضوع از کیفیت عکس می کاهد پس راه حل چیست؟ برای رسیدن به جواب خود اندکی در مورد سنسورها بگوییم. ‏ 

‏ 

‏سنسور: وسیله ای است که کار دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنالهای الکتریکی را انجام می دهد. دو نوع سنسوری که در اکثر دوربینهای دیجیتال استفاده می شوند عبارتند از CCD و CMOS. سنسور (CCD(Charge Coupled Device تقریباً به طور انحصاری در دوربین های Compact مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که سنسورهای CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) بزرگتر هستند و معمولاً در دوربین های گرانتر و بزرگتر استفاده می شوند. تولید کنندگان دوربین های دیجیتال برای جبران مشکل نویز در ISO بالا از این سنسورها در محصولات خود استفاده می کنند. سنسورهای بزرگتر نور بیشتری را جذب می کنند. بنابراین هرچه سنسور بزرگتری در دوربین به کار برده شود نویز تصویر کمتر خواهد شد. البته شما از یک دوربین Point-and-shoot نمی توانید انتظار زیادی داشته باشید چون اندازه سنسور در این دوربین ها معمولاً بسیار کوچک است. ‏ 

‏ 

Autofocus:‏ اتوفوکوس یا فوکوس خودکار به معنی تنظیم اتوماتیک لنز دوربین و تمرکز بر روی موضوع برای رسیدن به تصویری شفاف است. در واقع اتوفوکوس مجموعه ای از ویژگیها و عملیات خودکار است که برای گرفتن عکس در راحت ترین حالت ممکن به کمک کاربر می آیند. ‏ 

‏ 

 

دو نوع سیستم اتوفوکوس در دوربین ها وجود دارد. سیستم Active و Passive. در دوربین های ارزان قیمت Point-and-shoot معمولاً از سیستم Active استفاده می شود در حالی که دوربین های DSLR از سیستم Passive بهره گرفته اند. بعضی از دوربین ها نیز از ترکیبی این سیستم ها بهره مند اند. سیستم اتوفوکوس Active در ابتدا از صوت جهت تعیین فاصله جسم از لنز استفاده می کرد ولی امروزه امواج مادون قرمز جای آن را گرفته اند. اما در سیستم Passive خبری از صوت و امواج مادون قرمز نیست. به جای آن تراشه تحلیلگر دوربین، موضوع عکاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و لنز را تا زمان به دست آمدن بهترین فوکوس به عقب و جلو به حرکت در می آورد. ‏ 

‏ 

‏فرمت Raw: این فرمت یکی از فرمت های ذخیره سازی عکس است. عکسهای گرفته شده با این فرمت فایلهای خامی هستند که هیچگونه پردازشی توسط دوربین بر روی آنها انجام نگرفته و به تعبیری این تصاویر ناب ترین عکسهای ممکن در عکاسی دیجیتال هستند. به عکسهای گرفته شده با این فرمت اصطلاحاً «نگاتیو دیجیتال» گویند. فرمت Raw میان عکاسان حرفه ای از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا امکان مانور بیشتری بر روی این عکسها برایشان فراهم خواهد شد. مطمئناً همه با فرمت JPEG آشنایی دارید. این فرمت از ابتدای فراگیر شدن عکاسی دیجیتال در این دوربین ها به چشم می خورد. تفاوت فرمت Raw با این نوع فرمت همین پردازش تصویر است که راجع به آن توضیح دادیم. در فرمت JPEG فایل، فشرده شده و بسیاری از اطلاعات عکس از بین می رود. برای مثال ممکن است یک زمینه با رنگهای سبز مختلف توسط پزدازشگر همرنگ تشخیص داده شود و از یک رنگ میانگین به جای کلیه رنگهای سبز استفاده شود، در صورتیکه در فرمت Raw هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد. اگر دو عکس با فرمت های فوق را با هم مقایسه کنیم ممکن است در نگاه اول فایل JPEG به مراتب تصویر بهتری داشته باشد ولی با اندکی ویرایش بر روی فایل Raw تفاوت این دو عکس و کیفیت برتر Raw آشکار خواهد شد. دوربین های مختلف فرمتهای مختلفی از Raw ارائه کرده اند. وقتی یک دوربین دیجیتال را می خرید، بررسی کنید که آیا این دوربین امکان ذخیره سازی عکس ها به صورت RAW را دارد یا نه؟ و این مورد را در گزینه های انتخاب یک دوربین مناسب فراموش نکنید. 

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 21:7  توسط mortezafashi  | 

روش کاهش وزن برای افراد تنبل 


رژیم گرفتن را فراموش کنید. کاهش چند کیلوگرم ناقابل از وزن بدن نیاز به این همه دردسر ندارد. شما می‌توانید با خوابیدن، خاموش کردن چراغ‌ها و واکسن زدن هم وزن خود را کم کنید.


متاسفانه، خیلی از ما آنقدر که لازم است اراده و انگیزه برای نخوردن کیک و کلوچه و ورزش کردن نداریم. اما خیلی هم لازم نیست خودتان را ناراحت کنید. شاید راه‌های دیگری هم برای آب کردن چربی‌ها و داشتن اندام متناسب وجود داشته باشند.

بیایید با هم روراست باشیم، اگر هر کدام از ما زیاد غذا بخوریم و از جایمان هم تکان نخوریم، دچار اضافه وزن می‌شویم. ولی شواهد حاکی از این است که عوامل دیگری هم در چاقی بیش از حد دخیل هستند.

دیوید آلیسون از دانشگاه آلاباما در بیرمنگهام هنگامی که دریافت که انسان‌ها تنها موجوداتی نیستند که چاق می‌شوند، این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد.

او جانوران وحشی، حیوانات آزمایشگاهی و حتی حیواناتی را که به مدت چندین دهه تحت یک رژیم غذایی به شدت کنترل شده قرار داشتند، بررسی کرد و دریافت که همه آن‌ها در حال افزایش وزن هستند. آلیسون چنین نتیجه گرفت که همان عاملی که سبب چاق شدن جانوران اطراف ما شده، هر چیزی که هست، می‌تواند دلیلی برای همه‌گیر شدن چاقی در بین انسان‌ها نیز باشد.

به گزارش نیوساینتیست، با در نظر گرفتن این موضوع، تعیین این عوامل می‌تواند راه‌های جدیدی برای مقابله با افزایش دور شکم در اختیار ما قرار دهد. خبر خوب این است که پژوهشگران سراسر جهان هم کم‌کم به همین سو می‌روند.

هنوز معلوم نیست که هر عامل تا چه حد بر چاقی تأثیر دارد، ولی به هر حال ما می‌توانیم راه‌هایی برای اجتناب از آن‌ها ارائه کنیم؛ ضمن این که بعضی از این راه‌ها خیلی ساده‌تر و بی‌دردسرتر از رژیم گرفتن و پیاده‌روی طولانی هستند.

 

واکسن بزنید

اگر در تعطیلات سال نو سرما بخورید، آنگاه هم مجبور می‌شوید دستمال تازه بردارید و لباس تازه‌ای هم بخرید. دلیل این امر این است که یکی از ویروس‌های معمول سرماخوردگی با چاقی ارتباط دارد.

دکتر نیخیل دوراندار از مرکز پژوهش‌های درمانی پنینگتون در لوئیزیانا کشف کرده که آدنوویروس- 36 (Ad-36) هم تعداد سلول‌های چربی بدن و هم مقدار چربی درون سلولی را افزایش می‌دهد. وی همچنین دریافت که افراد چاق معمولاً 3 برابر بیشتر از مردم با وزن متوسط، حاوی پادتن 36 Ad- هستند که ناشی از ابتلای فعلی یا پیشین به این ویروس است. یک پژوهش دیگر گزارش داد که وزن کودکان دارای پادتن Ad-36 به طور متوسط 2 تا 3 کیلوگرم بیش از کودکان بدون این پادتن است.

به رغم این که فشار عصبی شدید معمولاً منجر به کاهش وزن می‌شود، اما

فشار روزمره می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. پس، برای خاطر کمربند خود هم

که شده، یک نفس عمیق بکشید و اجازه ندهید که جار و جنجال مهمانی‌های خانوادگی اعصاب شما را به هم بریزد

با وجود این که کسی دلیل آن را نمی‌داند، اثر چاق کنندگی پادتن Ad-36 برای چندین سال در بدن انسان باقی می‌ماند. در عین حال، 10 میکروب دیگر هم هستند که حیوانات را چاق‌تر می‌کنند. این خبر با این که به نظر نگران کننده می‌رسد، اما می‌تواند خبر خوبی برای دانشمندانی باشد که با چاقی مبارزه می‌کنند. دکتر دوراندار می‌گوید: «اگر یک عفونت در چاقی افراد دخیل باشد، ما می‌توانیم راه حلی بالقوه ساده و موثر در برابر آن داشته باشیم: واکسیناسیون».

 

خنک شوید!

به رغم این که فشار عصبی شدید معمولاً منجر به کاهش وزن می‌شود، اما فشار روزمره می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. پس، برای خاطر کمربند خود هم که شده، یک نفس عمیق بکشید و اجازه ندهید که جار و جنجال مهمانی‌های خانوادگی اعصاب شما را به هم بریزد.

اگر نمی‌توانید اعصاب خود را کنترل کنید، پس سعی کنید که زیر بار رژیم غذایی هم نروید. تحقیق جدیدی نشان داده که کمی محدودیت در کالری، موجب می‌شود که موش‌های آزمایشگاهی به فشار عصبی حساس‌تر شوند، و این حساسیت بعد از پایان محدودیت غذایی نیز باقی می‌ماند. موش‌های تحت آزمایش به نسبت موش‌هایی که هرگز دچار محدودیت غذایی نشده بودند، غذاهای چرب‌تری را انتخاب می‌کردند.

تحقیقات عکس‌برداری مغزی توسط راجیتا سین‌ها، رئیس مرکز استرس ییل در دانشگاه ییل، نشان داد که فشار عصبی موجب افزایش فعالیت بخش پیشین مغز می‌شود، منطقه‌ای از مغز که با علایق و پاداش‌ها در ارتباط است. او می‌گوید: «این موضوع، اشتیاق برای غذاهای پرکالری‌تر را در کسانی که تمایل به مصرف آن‌ها دارند، افزایش می‌دهد».

به جای شمردن کالری‌ها، او شیوه‌های خودآگاهی، کاهش فشار و مراقبه را توصیه می‌کند تا به این آگاهی برسید که چگونه افکار و رفتارهای شما می‌توانند بر سلامتی شما تأثیر بگذارند: «آن‌ها می‌توانند با تحت کنترل در آوردن خوردن غذاهای پرکالری در اثر میل یا فشار عصبی، به شما کمک کنند».

 

ارتباط عصبانیت با چاقی در مردان

مردان عصبانی چاق‌تر از دیگرانند. شواهد جدید نشان می‌دهد، شاخص توده بدنی موسوم به بی‌ام آی که تناسب وزن را نسبت به قد مشخص می‌کند، در مردان عصبانی بیش از دیگران است.

ارزیابی بیش از 6 هزار و 400 نفر نشان می‌دهد مردانی که بیش از دیگران عصبانی می‌شوند، وزن بیشتری دارند و عصبانیت باعث چاقی آنان می‌شود.

چاقی از مهم‌ترین عوامل ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی است.

 

از این هم خنک‌تر شوید

در سه دهه گذشته، خانه‌ها در انگلیس و ایالات متحده گرم‌تر شده‌اند. فیونا جانسون از کالج دانشگاهی لندن و همکارانش فکر می‌کنند که احتمالاً این امر در چاق‌تر شدن ما تأثیر داشته است. سیمونا بو از دانشگاه تورین ایتالیا، با این فکر موافق است.

در یک تحقیق از 1500 فرد میانسال، اعضای گروه او دریافتند که در بازه زمانی 6 ساله تحقیق، احتمال چاق شدن کسانی که متوسط درجه حرارت خانه‌های آن‌ها در یک سوم بالایی فهرست قرار داشت، دو برابر بیشتر از بقیه بود.

قطعاً لرزیدن سبب از دست رفتن انرژی می‌شود، ولی برای این که بدن شما چند کالری اضافی را از دست بدهد لازم نیست که از فرط سرما منجمد شوید. بیشتر چربی ذخیره شده در بدن ما، چربی سفید نام دارد. ولی هنگامی که دمای محیط به کمتر از 18 درجه سانتی‌گراد برسد، چربی قهوه‌ای (که در نوزادان ناچیز است و در بزرگسالان بیشتر در حوالی گردن ذخیره می‌شود) شروع به سوزاندن انرژی می‌کند تا بدن را گرم نگاه دارد.

بدبختانه، اگر عادت به قرار گرفتن در معرض سرما نداشته باشید، ذخایر چربی قهوه‌ای بدن شما کم می‌شوند و به زودی ظرفیت شما برای سوزاندن خوراکی‌های تعطیلات هم تمام می‌شود. ولی به گفته جانسون، هر تغییری مفید خواهد بود: «اگر دمای محیط از 15 به 25 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، انرژی یکنواخت کمتری را می‌سوزانید. در نتیجه کم کردن دمای خانه می‌تواند اندکی هم از وزن شما کم کند». بروید و این کار را در خانه خود آزمایش کنید.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:39  توسط mortezafashi  | 

4 درمان طبیعی سردرد


سردرد و میگرن از آن دست مشکلاتی هستند که زندگی را مختل و فرد را دچار مشکلات اساسی می‌کند.


اگر شما اغلب دچار سردرد می‌شوید یا میگرن دارید و از عوارض برخی از داورها می‌ترسید باید بدانید که خوشبختانه روش‌های جایگزین مناسبی برای حل مشکلات وجود دارد. در این مطلب کوتاه شما را با چند روش طبیعی درمان سردرد آشنا می‌کنیم. ما همراه باشید.

 

روغن گیاهی نعنا: تسکین هر نوع سردردی

یکی از روغن‌های معروف برای تسکین هر نوع سردردی روغن نعنا است. برای پیشگیری از سردرد می‌توانید روغن نعنا را با روغن لیموترش استفاده کنید.

برای تسکین هر چه سریع‌تر سردرد می‌توانید به آن روغن گیاهی اسطوخودوس نیز اضافه کنید.

 

روش استفاده: برای تسکین و پیشگیری از سردرد دو قطره از هر کدام از روغن‌های اشاره شده (روغن نعنا، روغن لیموترش و روغن اسطوخودوس) را با هم مخلوط کنید و یک قاشق غذاخوری روغن بادام یا روغن زیتون نیز به آن بیفزایید. سپس این روغن را روی شقیقه‌ها و پشت گردنتان بمالید و ماساژ دهید.

 

 

گل راعی و گل ساعتی موثرند

زمانی که سردرد شما از استرس، فشارهای روحی و یا افسردگی ناشی می‌شود به سراغ گل راعی و گل ساعتی بروید. این گیاهان برای تسکین سردردهای ناشی از استرس یا افسردگی موثر عمل می‌کنند.

روش مصرف: کپسول‌های این گیاهان در داروخانه و عطاری‌ها به فروش می‌رسد. به مدت 20 روز و هر روز دو عدد از این کپسول‌ها را میل کنید.

 

 

 

کافئین تا چه حد موثر است؟

باید بدانید زمانی که سردرد شما ناشی از میگرن (سردردی که نیمه‌ی سر احساس می‌شود و اغلب مانند قلب حالت ضربانی دارد)، استرس باشد نوشیدن تنها یک فنجان قهوه به خودی خود دردی را دوا نمی‌کند.

نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است قهوه به تنهایی تأثیر جزیی در درمان سردرد دارد اما این نوشیدنی می‌تواند تأثیر داروهای قدیمی مثل آسپرین و ایبوپروفن را بیشتر کند.

روش استفاده: اگر برای تسکین سردردتان دارو مصرف می‌کنید سعی کنید این داروها را همراه با قهوه‌ی غلیظ میل کنید. در این صورت تأثیر داروها بیشتر می‌شود.

 

در تاریکی استراحت کنید

میگرن و سردرد معمولاً با استرس، سر و صدا و نور زیاد تشدید می‌شود. استراحت و ریلکسیشن می‌تواند کمک بزرگی برای تسکین سردردهایتان باشد. برای این کار در یک مکان آرام و راحت بنشینید. چراغ‌ها را خاموش کنید و پرده‌ها را بکشید. چشم‌هایتان را ببندید و به آرامی نفس عمیق بکشید و سعی کنید سنگینی سرتان را با نفس‌هایتان از بین ببرید.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:38  توسط mortezafashi  | 

15 نکته ی کلیدی برای کاهش وزن


وقتی صحبت از کنترل مقدار غذای دریافتی می‌ شود همه بلافاصله گروهی از غذاهایی را که در رأس آن ها نان و برنج قرار دارند، محدود می‌ کنند در حالی که باید اندازه ‌های صحیح را با به کار بردن ترفندهایی به دست آورد.


این که در روز چه بخوریم و چه قدر بخوریم مشکل بزرگی است که تقریبا همه با آن رو به ‌رو هستیم. بارها شنیده ‌ایم که نباید وعده ‌ای از برنامه ی غذایی حذف شود آن هم به این بهانه که قصد لاغر شدن داریم و به اندازه خوردن غذا، کلید اصلی سلامت است و بهترین چاره برای رهایی از اضافه وزن به حساب می‌ آید.

وقتی صحبت از کنترل مقدار غذای دریافتی می‌ شود همه بلافاصله گروهی از غذاهایی را که در رأس آن ها نان و برنج قرار دارند، محدود می‌ کنند در حالی که باید اندازه ‌های صحیح را با به کار بردن ترفندهایی به دست آورد که عبارت هستند از:

1- همیشه به دنبال کوچک ‌ترین اندازه‌ ها بگردید.

2- فقط به نیازهای بدن پاسخ دهید یعنی هر آن چه را که بدن خواستار آن است میل کنید؛ نه کمتر و نه بیشتر.

3- قبل از هر چیز غذاهای کمتری را برای هر وعده ‌تان آماده کنید.

4- سعی کنید برای غذا خوردن بیرون نروید زیرا همیشه در رستوران غذا خوردن، آن هم همراه دوستان، برابر است با پُرخوری.

وعده‌ های اصلی و میان وعده‌ های تان را به طور منظم و سر ساعت مشخص

میل کنید، به این ترتیب دیگر به شدت گرسنه نخواهید شد

5- خوردن نصف مقدار غذای همیشگی را به مدت 20 دقیقه طول دهید. به این ترتیب نه تنها سیر شده ‌اید بلکه انرژی کمتری را نیز وارد بدن تان کرده‌ اید.

6- هنگام غذا خوردن سرعت خود را به شدت پایین بیاورید.

7- از بشقاب و لیوان‌ های کوچک تر استفاده کنید.

8- همواره با وعده ‌ای کوچک، غذا خوردن تان را آغاز کنید.

9- قبل از سفارش غذا حتما به آن چه می‌ خواهید بخورید، خوب فکر کنید.

10- وعده‌ های اصلی و میان وعده‌ های تان را به طور منظم و سر ساعت مشخص میل کنید، به این ترتیب دیگر به شدت گرسنه نخواهید شد.

11- همواره غذای تان را با دیگران سهیم شوید و از همان ابتدا غذای تان را تقسیم کنید.

12- اگر بیرون از منزل غذا می‌ خورید نصف آن را در رستوران میل کنید و مابقی را به خانه بیاورید.

13- کمتر بخورید ولی وعده‌های غذایی را بیشتر کنید. پرخوری‌ های مکرر باعث می‌ شود معده شما گشاد شده و جا باز کند و در این حالت باید هر دفعه بیش از مقدار لازم، غذا بخورید تا احساس سیری کنید. با این ترتیب کالری دریافتی بدن‌ تان بیش از حد نیاز خواهد شد که منجر به از دست دادن تناسب اندام و چاقی خواهد شد.

هرگز جلوی تلویزیون غذا نخورید. معمولا افرادی که جلوی تلویزیون غذا می ‌خورند، بدون فکر این کار را انجام داده و توجهی به این موضوع ندارند غذایی که

در این حالت وارد بدن‌ شان می ‌کنند برای آن ‌ها خاصیت دارد یا خیر؟

برای تحت کنترل درآوردن این پرخوری ‌ها، بهتر است وعده‌ های غذایی را افزایش داده و در هر وعده، مقدار کمتری غذا بخورید. برای این کار بهتر است از میان وعده‌ های غذایی مناسبی استفاده کنید. استفاده از میان وعده‌ هایی که دارای پروتئین هستند بهتر می‌ توانند بر احساس گرسنگی کاذب شما غلبه کرده و آن را تحت کنترل درآورند.

14- آب بنوشید و آدامس بجوید. اغلب اوقات زمانی که احساس گرسنگی می ‌کنید در واقع بدن شما نیاز به آب دارد. اکثر متخصصان تغذیه، نوشیدن 8 تا 10 لیوان در روز را توصیه می ‌کنند. اما واقعا می‌ توانید حساب لیوان ‌های آب نوشیده شده در روز را همیشه به طور دقیق به خاطر داشته باشید؟ مسلما نه. پس برای این کار موارد زیر را رعایت کنید: هر زمان که احساس گرسنگی می ‌کنید، یک لیوان آب بنوشید و مورد دیگر آن که همیشه قبل از هر وعده غذایی یک لیوان آب بنوشید.

با انجام این موارد، به معده‌ کمک می‌ کنید تا احساس پر بودن کند و به این ترتیب نسبت به خوردن غذا، اشتهای کمتری خواهید داشت علاوه بر این که بدن تان به اندازه ی کافی آب مورد نیازش را دریافت خواهد کرد.

جویدن آدامس نیز می ‌تواند کمک خوبی برای کنترل اشتهای شما باشد مخصوصا اگر عاشق خوردن شیرینی ‌جات باشید. توجه داشته باشید برای این کار از آدامس ‌های بدون قند استفاده کنید.

15- هرگز جلوی تلویزیون غذا نخورید. معمولا افرادی که جلوی تلویزیون غذا می ‌خورند، بدون فکر این کار را انجام داده و توجهی به این موضوع ندارند غذایی که در این حالت وارد بدن‌ شان می ‌کنند برای آن ‌ها خاصیت دارد یا خیر؟ اگر به عنوان مثال یک پاکت چیپس در دست شان هست نقطه پایان خوردن چیپس آن‌ ها زمانی است که پاکت چیپس به انتها برسد. به این ترتیب بدن بیش از حد نیاز کالری دریافت کرده و منجر به چاقی خواهد شد. برای رها شدن از این شرایط بهتر است شام را در کنار خانواده و یا همراه با دوستان صرف کنید و هنگام شروع غذا، تلویزیون را خاموش کنید تا به آن چه می‌ خورید توجه بیشتری داشته باشید.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:35  توسط mortezafashi  | 

قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟

قرص های چربی سوز اغلب دارای کافئین و افدرین هستند و براساس این دو ماه باعث افزایش مصرف کالری می شوند.

افدرین (EPHEDRINE) باعث انبساط (باز شدن) ریه ها می شود و بعنوان دارو در بیماری آسم و سرماخوردگی تجویز می شود. این ماده باعث افزایش اکسیژن رسانی به خون می شود. هنگامی که مقدار اکسیژن در خون بیشتر باشد، انرژی بیشتری در سلول ها تولید می شود ، یعنی انرژی بیشتری می سوزد.

همچنین ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهد و باعث گرم شدن بدن در حین ورزش می شود. باعث کاهش اشتها می شود و مانند یک دیورتیک عمل می کند ، یعنی باعث افزایش دفع ادرار می شود.

 اگر شما آسپرین یا یک نوع داروی قلبی یا نوع دیگری از داروی ضد آسم (غیر از افدرین) را مصرف می کنید، یا اینکه نسبت به کافئین حساسیت دارید، نباید از قرص های چربی سوز استفاده کنید، زیرا باعث نامنظم شدن ضربان قلب، مشکل شدن تنفس و بروز حملات دردناک می شود.

کافئین به همراه افدرین باعث افزایش تولید گرما در بدن می شوند. تحقیقات نشان داده اضافه کردن آسپرین به مواد حاوی کافیئن و افدرین، تولید گرما را بیشتر می کند. هنگامی که دمای قسمت مرکزی بدن افزایش یابد، شما به طور خودکار انرژی بیشتری می سوزانید.

داروهای چربی سوز به علت کاهش سریع وزن، خیلی استفاده می شوند ، ولی باید بگویم که بعضی افراد به این داروها خوب پاسخ نمی دهند. اگر شما آسپرین یا یک نوع داروی قلبی یا نوع دیگری از داروی ضد آسم (غیر از افدرین) را مصرف می کنید، یا اینکه نسبت به کافئین حساسیت دارید، نباید از قرص های چربی سوز استفاده کنید، زیرا باعث نامنظم شدن ضربان قلب، مشکل شدن تنفس و بروز حملات دردناک می شود.

پس در مصرف اینگونه داروها احتیاط کنید و از مصرف بی رویه و خودسرانه آنها اجتناب کنید و تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه این داروها را مصرف کنید.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:26  توسط mortezafashi  | 

 

 

پیاده روی بهترین، آسان ترین و ارزان ترین راه برای تناسب اندام

از بین کلیه راه هایی که برای تناسب اندام انتخاب می کنیم، «پیاده روی» آسان ترین، مطمئن ترین و ارزان ترین راه است. پیاده روی در یک روز خوب و با یک همراه خوب، برای رسیدن به مقصدی که 6 یا 7 کیلومتر با شما فاصله دارد، بسیار لذت بخش خواهد بود. خیابان های خلوت و سرسبز شهر، پارک ها، جاده های جنگلی یا قدم زدن پیاپی در اطراف حیاط مدرسه، مکان های خوبی برای پیاده روی و لذت بردن از مناظر اطراف است. در یک روز کاری و پر مشغله یا پس از انجام یک کار خسته کننده در یک روز تعطیل یا برای رفع کسالت، پیاده روی بهترین روش برای رفع خستگی و بهبود حال شماست.

سعی کنید روزانه نیم ساعت پیاده روی تند یا یک ساعت پیاده روی معمولی انجام دهید .

انرژی ای که شما با انجام 2 کیلومتر پیاده روی تند (با سرعت 5 تا 6 کیلومتر درساعت) می سوزانید، تقریباً با انرژی ای که صرف دویدن آرام در مسافت 5/1 کیلومتر می شود، مساوی است و اثرات مفید یکسانی بر تناسب اندام و سلامتی شما دارد. طی یک تحقیق که اخیراً در دانشگاه هاروارد صورت گرفته، نشان داده شده که حتی آرام راه رفتن (با سرعت 3 کیلومتر در ساعت) فوایدی برای سلامتی بدن دارد. بدین ترتیب که با تحقیق روی چهل هزار زن متوجه شدند، حتی یک ساعت پیاده روی در هفته موجب کاهش خطر بیماری های قلبی-عروقی شده و هر چه شدت و میزان این فعالیت بیشتر باشد، اثرات مفید آن نیز بیشتر است .

چگونه می توانیم از پیاده روی های خود نتیجه بهتری بگیریم

*سعی کنید هر روز حداقل برای مدت نیم ساعت پیاده روی تند انجام دهید یا چهار بار در هفته و هر بار به مدت یک ساعت. اگرشما فردی 75 کیلویی باشید و با سرعت زیاد به مدت یک ساعت در زمین مسطحی پیاده روی کنید، 300 کالری انرژی می سوزانید و اگر هر روز همین برنامه را اجرا کنید 1100 کالری انرژی در هفته می سوزانید که برای تناسب اندام و سلامت قلب و عروق شما بسیار مفید است.

هنگام پیاده روی ، اگر می خواهید سریع تر راه بروید، به جای برداشتن قدم های بلند، قدم هایتان را کوتاه و سریع تر بردارید. همچنین از کفش مناسب ورزشی استفاده کنید.

* تلاش کنید هرچه قدر می توانید مسیرهایی را که باید بروید، پیاده روی کنید. برای رفتن به طبقات بالا از پله ها بروید و از آسانسور استفاده نکنید( به شرطی که پادرد نداشته باشید). برای رفتن به منزل دوستی که زیاد دور نیست پیاده بروید و برای رسیدن به محل کار، همه ی راه یا بخشی از مسیر را پیاده طی کنید.

* یک روش خوب دیگر : اگر یک دستگاه قدم شمار دارید، ابتدا ببنید چند قدم در روز برمی دارید. در مرحله اول 3000 قدم و در مرحله بعد 5000 قدم در روز را انتخاب کنید. برای رسیدن به سلامت بهتر و فعالیت بیشتر، علاوه بر پیاده روی روزانه مقداری هم نرمش در منزل یا محل کار انجام دهید.

* اگر می خواهید سریع تر راه بروید، به جای برداشتن قدم های بلند، قدم هایتان را کوتاه و سریع تر بردارید. اگر قدم های بلندی بردارید، کشیدگی و فشار وارده بر ساق پا و کف پای شما بیشتر می شود.

* از کفش مناسب استفاده کنید. کفش هایی بپوشید که نرم هستند و به راحتی تا می شوند. "کفش پیاده روی" کف قابل ارتجاعی دارد و مانع لق خوردن پا در کفش می شود. ولی معمولاً هر کفش راحت و سبکی با پاشنه کوتاه مناسب است.

* دست هایتان را تکان دهید. این یک حرکت خوب است. دست ها را از آرنج 90 درجه تا کنید و از شانه مثل دونده های حرفه ای تکان دهید. هنگامی که دست به عقب می رود، باید به حدی برسد که انگار می خواهید کیف پولتان را از جیب پشت در آورید. در هنگام آمدن دست به جلو، مچ باید نزدیک وسط قفسه ی سینه برسد. هر دستی را با پای مخالف آن حرکت دهید، بدین صورت که دست راست با پای چپ، عقب و جلو برود و دست چپ با پای راست. مچ ها را صاف نگه دارید و آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید وعضلات دست را سفت نکنید. تکان دادن مداوم و شدید دست ها با این حالت، موجب فعالیت بیشتر و سوختن 5 تا 10 درصد انرژی بیشتر نسبت به حالت معمولی می شود.

* سرعت پیاده روی را دوره ای تنظیم کنید. مثلاً 1 یا 2 دقیقه با سرعت زیاد، و 3 یا 4 دقیقه با سرعت کم پیاده روی کنید یا 5/1 کیلومتر سریع و 3 کیلومتر آرام پیاده روی کنید.

* مکان های متفاوتی را برای پیاده روی انتخاب کنید. پیاده روی بر روی چمن و سنگ ریزه باعث می شود انرژی بیشتری نسبت به پیاده روی بر روی یک سطح صاف و سفت مصرف کنید و اگر با سرعت یکسان در شن نرم و در یک مسیر صاف قدم بردارید، با پیاده روی در شن نرم، نسبت به مسیر هموار 50 درصد بیشتر انرژی می سوزانید.

*از تپه ها بالا و پائین بروید.بین پیاده روی، برای ایجاد تنوع و انجام نرمش و فعالیت بیشتر از چند تپه بالا و پائین بروید. زمانی که از تپه بالا می روید کمی به جلو خم شوید و زمان پائین آمدن که کمی مشکل تر است، قدم های کوتاه بردارید و زانوها را کمی خم کنید تا دچار خستگی عضلات نشوید.

برای رفتن به طبقات بالا از پله ها بروید و از آسانسور استفاده نکنید ( به شرطی که پادرد نداشته باشید). برای رفتن به منزل دوستی که زیاد دور نیست پیاده بروید و برای رسیدن به محل کار، همه ی راه یا بخشی از مسیر را پیاده طی کنید.

* از یک چوب دستی استفاده کنید. استفاده از یک چوب دستی موجب تعادل بیشتر خصوصاً برای افراد مسن می شود. برای ورزش بیشتر بالاتنه از یک چوب دستی مخصوص پیاده روی که در لوازم ورزشی ها موجود است و انتهای آن لاستیک دارد، استفاده کنید.

زمانی که چوب دستی در دست راست شماست، آن را با پای مخالف (پای چپ) جلو ببرید و انتهای آن را همزمان با برخورد پاشنه ی پای مخالف به سطح زمین، بر روی زمین بگذارید. استفاده از چوب دستی موجب می شود که عضلات سینه و دست تحرک بیشتری داشته باشند و از فشار وارده بر زانوها کاسته شود. اندازه چوب دستی باید با قد شما تناسب داشته باشد.

* در صورت تمایل می توانید در حین پیاده روی باری را حمل کنید، ولی با دقت. اگر باری در دست داشته باشید، درهنگام پیاده روی انرژی بیشتری می سوزانید، فقط باید مراقب باشید که فشار آن به گونه ای نباشد که دچار خستگی عضلات دست و کتف شوید. همچنین افراد دچار فشار خون بالا و بیماران قلبی، در هنگام راه رفتن نباید چیزی در دست داشته باشند. اگر می خواهید باری را حمل کنید از وزن کم - مثلاً نیم کیلو- شروع کنید و به تدریج بارهای سنگین تری بردارید، البته باری را که با دست حمل می کنید نباید خیلی سنگین و بیشتر از 10 درصد وزن شما باشد

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:20  توسط mortezafashi  | 

23 راه عملی برای کاهش وزن بدون رژیم


شاید شنیدن نام رژیم شما را هم عصبی کند و گرسنگی، غذا نخوردن و ضعف را به یادتان بیاورد. در کنار تمرینات ورزشی، راه‌های ساده‌ای وجود دارند که بدون رعایت رژیم‌های سخت غذایی هم می‌توان خورد

و هم لاغر شد.


در این مقاله سعی کرده‌ایم چند راه عملی برای کاهش وزن بدون رژیم را به شما آموزش دهیم.

 

6 راه برای افزایش متابولیسم

آگاهی از نقش متابولیسم در کاهش وزن دارای اهمیت است. متابولیسم صحیح یعنی چربی یا میزان کالری‌ای که بدن برای کسب انرژی می‌سوزاند. هرچه متابولیسم بیشتر شود، کالری بیشتری در طول روز سوزانده می‌شود.

راه‌های زیادی برای افزایش طبیعی متابولیسم و در نتیجه سوزاندن چربی وجود دارد. بدون گرسنگی و نیاز به رژیم‌های طاقت‌فرسا با روش‌های زیر سوخت‌وساز بدن خود را بالا ببرید:

 

1- اگر می‌خواهید بدون گرفتن رژیم، چربی بسوزانید، ورزش را فراموش نکنید. این به معنی انجام تمرین‌های سخت و سوزاندن چربی آن طور که فکر می‌کنید، نیست. فقط کافی است 3 یا 4 بار در هفته 30 دقیقه پیاده‌روی کنید. ضمن آن که در طول پیاده‌روی چربی می‌سوزانید، این عمل حتی 3-2 ساعت بعد، متابولیسم بدن شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وقتی تند تند غذا می‌خورید بدنتان نمی‌تواند سیگنال‌های مربوط به سیر شدن را دریافت کند که این خود منجر به پرخوری می‌شود

2- خوردن صبحانه: صرف نظر کردن از صبحانه متابولیسم بدن را کاهش می‌دهد و باعث حفظ ذخایر چربی می‌شود. خوردن یک صبحانه سالم متابولیسم را تحریک کرده و باعث می‌شود روز به طور صحیح شروع شود.

 

3- تعداد دفعات غذای خود را افزایش و حجم آن را در طول روز کاهش دهید.

در طی روز کم‌کم غذا بخورید. مجبور نیستید برای سریع لاغر شدن رژیم بگیرید اما تغییر الگوی خوردن مهم است. به جای سه وعده غذا در روز 6-5 وعده غذا بخورید. این کار به تحریک متابولیسم بدنتان کمک می‌کند و مانع از ذخیره چربی اضافه حاصل از حجم زیاد غذا می‌شود.

4- نوشیدن 8 لیوان آب در طول روز را فراموش نکنید. آب برای تمام فعالیت‌های بدن از جمله متابولیسم ضروری است. سعی کنید به طور منظم در طول روز 2 لیتر آب بنوشید.

 

5- سه ساعت قبل از خواب چیزی نخورید. هنگام خواب سوخت‌وساز پایین است، اگر درست قبل از خواب شام بخورید، کالری آهسته‌تر سوزانده می‌شود و به احتمال زیاد به صورت چربی در بدن ذخیره می‌شود. اگر بتوانید قبل از خواب بیشتر کالری حاصل از شام را بسوزانید، بدن شما در طول شب از ذخایر چربی استفاده می‌کند و چربی‌ها را می‌سوزاند.

 

6 - از مکمل‌های غذایی و ویتامین B12 استفاده کنید. ویتامین B12 انرژی طبیعی‌ای است که به افزایش متابولیسم بدن کمک می‌کند و در پروتئین‌هایی مانند گوشت، ماهی و فرآورده‌های شیر موجود است. چون این ویتامین در سبزیجات نیست، اگر گیاه‌خوار هستید از مکمل غذایی آن استفاده کنید. گنجاندن این ویتامین، البته تحت نظر پزشک، در صبحانه به سوختن چربی در طول روز کمک می‌کند.

 

17 راه‌کار برای کاهش وزن

1- زمان غذا خوردن خود را تا 20 دقیقه افزایش دهید

وقتی تند تند غذا می‌خورید بدنتان نمی‌تواند سیگنال‌های مربوط به سیر شدن را دریافت کند که این خود منجر به پرخوری می‌شود.

2- یک ساعت بیشتر بخوابید

با این روش هم اشتهای شما کم می‌شود هم گرسنگی کمتری احساس می‌کنید.

3- سبزیجات بیشتری بخورید

با خوردن سبزیجات هم کالری کمتری دریافت کرده‌اید و هم سوخت و ساز بدنتان را افزایش داده‌اید. به سالادتان هم به جای سس‌های چرب بهتر است آب‌لیمو اضافه کنید.

4- سوپ بخورید،‌ وزن کم کنید

سعی کنید قبل از غذای اصلی سوپ بخورید و تا حد زیادی معده خود را با آن پر کنید و به این ترتیب اشتهای خود را نسبت به غذای اصلی کم کنید. برای تهیه سوپ از سبزیجات تازه و یا یخ زده نیز استفاده کنید.

اگر می‌خواهید از وزن خود کم کنید مراقب باشید از سوپ‌های خامه‌ای پرهیز کنید چرا که مملو از چربی و کالری هستند.

 

5- از غلات کامل استفاده کنید

غلات کامل حاوی فیبرهای مفید برای سلامت انسان بوده و سبب می‌شوند دیرتر احساس گرسنگی کنید. متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند به جای مصرف نان سفید، نان سبوس‌دار، به جای برنج سفید، برنج قهوه‌ای و تنقلاتی مثل بیسکویت سبوس جو، پاپ کورن یا غلات بو داده مصرف کنید.

 

6- لباس‌های قدیمی مورد علاقه به خود را در جایی که هر روز می‌بینید بگذارید تا تصور کنید که وقتی لاغر شدید باز هم می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

 

7- پیتزای سالم بخورید

سعی کنید به جای استفاده از گوشت در مواد پیتزا از سبزیجات استفاده کنید. با انجام این روش 100 کالری را از خود دور می‌کنید. همچنین به جای استفاده از پنیر پرچرب از پنیر کم‌چرب استفاده کنید و قبل از اضافه کردن مواد پیتزا، یک لایه روغن زیتون روی نان بمالید.

 

8- قند مصرفی روزانه را کاهش دهید

به جای خوردن هر روز نوشابه از شربت حاوی لیمو استفاده کنید لازم است بدانید هر لیوان نوشابه حاوی 10 قاشق شکر است.

 

9- از لیوان‌های باریک و بلند استفاده کنید

اگر می‌خواهید بدون رژیم لاغر شوید برای کم کردن کالری‌های دریافتی از مایعات، به جای لیوان‌های پهن و کوتاه از لیوان‌های باریک و بلند استفاده کنید. با استفاده از این روش 30- 25 درصد از نوشابه، آب‌میوه یا هر نوشیدنی دیگری را کم‌تر می‌نوشید و کالری کم‌تری دریافت می‌کنید. در آزمایشات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته مشخص شده به خاطر خطای دید، افرادی که از لیوان‌های پهن و کوتاه استفاده می‌کنند از مقدار بیشتری نوشیدنی مصرف می‌کنند.

 

10- چای سبز بخورید

نوشیدن چای سبز راهکار خوبی برای کاهش وزن است. تحقیقات حاکی از آن است که چای سبز به خاطر عملکرد فیتوکمیکال‌های موسوم به کاتچین‌ها، سرعت موتور سوخت کالری‌ها در بدن را به طور موقت افزایش می‌دهد.

 

11- یوگا

زنانی که یوگا انجام می‌دهند تمایل بیشتری به لاغر بودن دارند. محققان دریافته‌اند که احساس آرامش به افراد کمک می‌کند تا احساس سیری در زمان مناسب را از طریق بدنشان دریافت کنند.

 

12- در خانه غذا بخورید

حداقل 5 بار در روز از غذاهایی که در خانه تهیه می‌شود بخورید. این روش یکی از بهترین روش‌های کاهش وزن است. برای تهیه سریع غذا، بهتر است از قبل سبزیجات را خرد کرده و مرغ را پخته و گوشت را به قطعات ریز درآورید و از کنسرو نخود فرنگی استفاده کنید.

هنگام خواب سوخت‌وساز پایین است، اگر درست قبل از خواب شام بخورید، کالری آهسته‌تر سوزانده می‌شود و به احتمال زیاد به صورت چربی در بدن ذخیره می‌شود

13- به زمان «مکث در خوردن» توجه کنید

بسیاری از افراد دارای زمان «مکث در خوردن» هستند و آن زمانی است که برای چند لحظه، چنگال یا قاشق خود را بر زمین می‌گذارند. مراقب این لحظه باشید و پس از آن دیگر سعی در خوردن نکنید. در این لحظه سعی کنید از صحبت با دیگران لذت ببرید. این مورد، علامت خاموشی است که نشان می‌دهد شما به اندازه کافی سیر شده‌اید و خیلی‌ها هستند که به این لحظه توجه نکرده و آن را از دست می‌دهند.

 

14- جویدن آدامس نعنای قوی

جویدن آدامس هنگامی که شما تمایل به خوردن یک میان وعده دارید می‌تواند شما را از خوردن مواد پر کالری نجات دهد.

 

15- بشقاب کوچک انتخاب کنید

برای خوردن ناهار یا شام به جای بشقاب بزرگ، از بشقاب کوچک استفاده کنید. تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده و همگی آن‌ها نشان داده‌اند که استفاده از بشقاب بزرگ‌تر منجر به خوردن بیشتر و در نتیجه اضافه وزن خواهد شد. برای کم کردن 200- 100 کالری در روز و کاهش وزن بین چهار و نیم تا 9 کیلوگرم طی یک سال، برای صرف غذا از بشقاب یا کاسه کوچک استفاده کنید.

 

16- قانون  20 - 80 را امتحان کنید

آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که بیش از مقدار لازم غذا بخورند ولی مردمان اوکیناوا در ژاپن تا 80 درصد از حجم معده خود را پر کرده، یعنی قبل از سیری کامل دست از غذا می‌کشند و برای این روش نام «هاراهاچی‌بو» را نیز انتخاب کرده‌اند.

محققان می‌گویند یکی از بهترین روش‌های طبیعی برای لاغری، نخوردن 20 درصد از غذای درون بشقاب است و خیلی از افراد این نکته را فراموش می‌کنند.

 

17- اگر مجبور شدید در رستوران غذا بخورید نکات زیر را تحت نظر بگیرید

*  با یک دوست غذای خود را تقسیم کنید.

* بشقاب کوچک انتخاب کنید.

* نیمی از غذای خود را همراه خود به خانه ببرید.

* ابتدا بشقاب سبزیجات یا سالاد را بخورید.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:18  توسط mortezafashi  | 

·          

·         آشنایی با رایج‌ترین رژیم‌های لاغری

·         هر ساله، زنان و مردان بسیاری عزمشان را جزم می‌کنند تا وزنشان را کاهش دهند و اندام متناسب‌تری پیدا کنند. اما این روزها رژیم‌های بسیار زیادی ابداع شده و باعث سردرگمی و عدم اطمینان مردم نسبت به آن‌ها شده است

·          

·         7 توصیه‌ی عملی برای کاهش وزن

·         اگر در راه کاهش وزن به خودتان خیلی سخت بگیرید خیلی زود هم کم می‌آورید و تسلیم می‌شوید. برای دست یابی به تناسب اندام در طولانی مدت، باید از رژیم غذایی خود لذت ببرید

·          

·         5 راهکار برای افزایش متابولیسم بدن

·         اگر در طی یک رژیم غذایی به ثبات وزن رسیده‌اید، راه‌هایی وجود دارد که بتوانید باز هم به راحتی وزن کم کنید، راهکارهایی که منجر به افزایش سوخت انرژی در بدن می‌شود؛ مانند افزایش عضلات بدن با ورزش، خوردن غذا در وعده های منظم و ...

·          

·         معرفی توده‌ی بدون چربی بدن

·         توده بدن را می‌توان به دو نوع بافت تقسیم کرد: یکی بافت بدون چربی که شامل عضلات، استخوان و اندام‌ها می‌باشد و دیگری بافت چربی

·          

·         لاغری نشانه سلامتی و زیبایی نیست

·         محققان دریافتند که بر خلاف نظر عمومی، لاغر بودن همیشه هم دلیل بر سلامت کامل فرد نیست

·          

·         لاغری بدون رژیم!

·         برای کاهش وزن روش‌های مختلفی وجود دارد؛ از داروهای مختلف و طب سوزنی و جراحی و کمربند لاغری گرفته تا رژیم‌های مختلف غذایی ...

·          

·         23 راه عملی برای کاهش وزن بدون رژیم

·         شاید شنیدن نام رژیم شما را هم عصبی کند و گرسنگی، غذا نخوردن و ضعف را به یادتان بیاورد. در کنار تمرینات ورزشی، راه‌های ساده‌ای وجود دارند که بدون رعایت رژیم‌های سخت غذایی هم می‌توان خورد و هم لاغر شد

·          

·         مراقب باشید! خیلی از داروهای لاغری مجوز ندارند

·         متأسفانه مدتی است باب شده است که مردم برای لاغری رو به استفاده از قرص‌های چینی آورده‌اند...

·          

·         اسراری در مورد چربی، اضافه وزن و چاقی

·         چربی کلمه‌ای است که اکثر ما نمی‌خواهیم حتی اسمش را بشنویم، به خصوص وقتی صحبت از بدن خودمان به میان می‌آید.

·          

·         اگر از سر بیکاری غذا می‌خورید ...

·         هر وقت حوصله‌تان سر می‌رود و زمانی که می‌خواهید به سراغ خوراکی بروید تلفن را بردارید و به دوستان یا اعضای خانواده‌تان تلفن بزنید

·          

·         سلامت قلب‌تان را فدای رژیم‌های یویویی نکنید

·         زمانی که رژیم‌های سفت و سخت و بدون تعادل می‌گیرید شک نکنید که بعد از توقف رژیم، وزن‌تان بالا خواهد رفت. البته این همه‌ی ماجرا نیست. میزان کلسترول مفید خون نیز حرکات این یویو را دنبال می‌کند و در نهایت کاهش می‌یابد

·          

·         تاثیر رژیم‌های سخت غذایی روی سلامت دختران جوان

·         خطر رژیم‌های نامناسب برای نوجوانان و جوانان بیشتر است. زیرا در نوجوانی بدن همچنان در حال رشد است و محروم کردن آن از منابع غذایی خطرناک است

·          

·         سوختن در تب داغ لاغری‌های موضعی

·         این روزها بسیاری از افراد به جای رژیم یا ورزش، به سیستم‌های لاغری موضعی متوسل می‌شوند

·          

·         قرص‌های لاغری: موثر یا خطرناک؟

·         بگذارید خیالتان را راحت کنیم: گول تبلیغات را نخورید، هیچ روش جادویی یا معجزه آسایی وجود ندارد که هر غذایی، به هر اندازه و هر وقت که خواستید بخورید و یک گرم هم اضافه نشوید

·          

·         رژیم‌های غذایی غیر اصولی چه بر سرتان می‌آورد؟

·         شاید به جرئت بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین پیامدهای بهره‌گیری درازمدت از رژیم‌های غذایی غیراصولی، بیزاری از رژیم‌های غذایی و روی آوردن حریصانه به خوردن است که بی‌شک عوارض خطرناکی را به دنبال خواهد داشت

·          

·         نکاتی درباره داروهای کاهش وزن

·         مصرف داروهای درمان چاقی تنها برای استفاده از دوره‌های کوتاه و موقت که باعث ایجاد انگیزه در فرد جهت اقدام برای کاهش وزن می‌شود، ممکن است مورد نظر قرار گیرد.

·          

·         5 روش‌ کاهش وزن و اثرات آن بر بدن

·         کمربند لاغری، بالن و حلقه‌ی معده، جراحی، طب سوزنی و داروهای لاغری، روش‌های مختلف کاهش وزن هستند، اما ...

·          

·         برای آن‌هایی که غبغب دارند (3)

·         تقریباً همه کسانی که غبغب دارند و چاقی گردنشان جلب توجه می‌کند، کلا چاق هستند و کاهش وزن به طور کلی یکی از راه‌های حذف چانه چند طبقه آن‌ها است

·          

·         برای آن‌هایی که غبغب دارند (2)

·         انجام تمرین‌های کششی مخصوص گردن و ورزش کردن به طور مرتب می‌تواند به شما در لاغر کردن گردن، مانند لاغر کردن دیگر قسمت‌های بدن، کمک کند یا دست کم روند کاهش میزان چربی گردن و از بین بردن غبغب را راحت‌تر کرده و سرعت بخشد

·          

·         براي آن‌هايي که غبغب دارند (1)

·         داشتن غبغب براي هيچ‌کس، چه پير و چه جوان، اصلاً خوشايند نيست و جالب اين که غبغب فقط در افراد مسن ايجاد نمي‌شود، بلکه تعدادي از جواناني که مي‌خواهند وزن کم کنند هم دچار اين حالت مي‌شوند.

·          

·         چگونگی رفتار با گرسنگی و هوس‌های غذایی

·         چگونگی نگاه ما به غذا و پاسخ‌مان به گرسنگی، تمایل‌های غذایی و هوس‌ها، معمولاً رژیم غذایی‌مان و در نتیجه سلامت کلی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد

·          

·         استرس اندازه‌گیری وزن در افراد چاق

·         اگر وزن کردن مداوم، روحیه و انگیزه‌ی شما برای کاهش وزن را خراب می‌کند؛ می‌توانید خود را در فواصل زمانی (هفتگی، دو هفته یک‌بار و یا حتی ماهی یک‌بار) وزن کنید.

·          

·         6 راه حل برای پیشگیری از چاقی

·         آیا شما هم تصور می‌کنید که برای پیشگیری از چاقی تنها کاری که باید کرد کم غذا خوردن است؟ باید بدانید که رژیم‌های سختی که می‌گیرید برای لاغر شدن چندان مفید نیستند.

·          

·         چگونگی تثبیت وزن پس از رژیم لاغری

·         یک اصل کلی برای کاهش وزن و حفظ آن، این است که از یک رژیم غذایی کم چرب و پر کربوهیدرات (البته کربوهیدرات از نوع پیچیده و فیبردار) پیروی کنید.

·          

·         برای لاغر شدن، شام را جدی بگیرید!

·         خیلی از افرادی که از افزایش وزن رنج می‌برند می‌دانند که برای کاهش وزن می‌بایست مقدار غذای دریافتی خود را محدود نمایند، ولی مشکل اینجاست که نمی‌دانند...

·          

·         خوابي نرمال، وزني متعادل

·         بر اساس نتايج پژوهشي که اخيراً به چاپ رسيده است 7 الي 8 ساعت خوابيدن در شب مي‌تواند از اضافه وزن پيشگيري کند.

·          

·         7 پيشنهاد براي مهار پُرخوري در ميهماني‌ها

·         خيلي گرسنه وارد ميهماني نشويم، بهتر است. مي‌توانيم يک ساعت قبل از رفتن، يک تخم مرغ آب‌پز يا يک عدد ميوه بخوريم که هم انرژي زا هستند و هم کم کالري.

·          

·         چگونه در خواب لاغر شويم؟

·         شب‌ها امکان چاق شدن بيشتر است زيرا در اين ساعات از شبانه روز بدن در حالت ذخيره‌ي انرژي قرار مي‌گيرد.

·          

·         6 عادت غذايي سالم براي کاهش وزن

·         اگر روي کاغذ و در دو ستون سختي‌ها و فوايد عادات غذايي صحيح را بنويسيد، با مقايسه فوايد و سختي‌هاي اين کار به ارزش تلاش‌هاي‌تان پي خواهيد برد و همين انگيزه‌اي قوي خواهد بود که عادات ناصحيح غذايي را ترک کنيد.

·          

·         اگر مي‌خواهيد در رژيم شکست نخوريد...

·         غذاهاي فرآوري شده، کنسروها و فست‌فودها سريع آماده مي‌شوند؛ ولي، کالري بيشتر و ارزش غذايي کمتري دارند. انجمن رژيم آمريکا، مصرف دست کم 3 تا 5 وعده ميوه و سبزي را در هر روز توصيه مي‌کند.

·          

·         10 علت خوردن، بدون حس گرسنگي

·         بسياري از ما وقتي بيکار هستيم، سرگرمي‌اي بهتر از خوردن نداريم. در واقع به محض بيکار شدن سراغ يخچال و يا کمد خوراکي‌ها مي‌رويم؛ و بعد از خوردن هم احساس پُري زيادي خواهيم داشت.

·          

·         چرا با کم‌خوري، لاغر نمي‌شوم؟

·         بدن ما طوري طراحي شده که از ما در طي زمان‌هايي که در معرض کاهش دسترسي به غذا است، محافظت کند و وقتي ما بسيار کم بخوريم، احساس مي‌کند که در شرايط گرسنگي هستيم و براي جبران، ميزان متابوليسم را به طور قابل توجهي کاهش مي‌دهد.

·          

·         9 روش براي سوزاندن چربي

·         تأمين سوخت بدن در صبح، پروتئين‌هاي مفيد، نوشيدن چاي سبز، تحرک بعد از غذا، مصرف روزانه ماست، سرعت در فعاليت‌ها، پرورش اندام و 5 دقيقه ورزش مي توانند به افزايش متابوليسم کمک کنند.

·          

·         8 ماده‌ی غذایی برای کاهش اشتها

·         سفیده‌ی تخم مرغ، ماهی، آگار آگار، روغن دانه‌ی کاج، گیاه کنجاک، سیب، سیب‌زمینی و جلبک فوکوس، هشت ماده ی غذایی سیرکننده هستند.

·          

·         کم خوابی موجب پرخوری می‌شود

·         محققان دانشگاه کلمبیای نیویورک به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که کمتر می‌خوابند پُرخورتر می‌شوند.

·          

·         8 ماده‌ی مغذی برای خوش اندامی

·         خیلی‌ها تصور می‌کنند که لاغری و خوش اندامی در گرو نخوردن و رژیم‌های سخت است. اما باید بدانید خداوند مواد غذایی متنوعی آفریده است که به لاغری کمک می‌کنند: ماهی آزاد، چای یا برخی از میوه‌ها خواص لاغری دارند.

·          

·         غذاهای آزاد؛ کم‌کالری‌ترین‌های گروه

·         فهرست غذاها یا نوشیدنی‌هایی که در هر واحد 20 کیلوکالری یا کمتر انرژی فراهم می‌کند. از آن دسته از مواد غذایی که واحد آن‌ها تشخص نشده می‌توان به مقدار دلخواه مصرف کرد.

·          

·         میزان انرژی مصرفی در طی فعالیت‌های مختلف

·         میزان کالری یا انرژی مصرفی در طی فعالیت‌های مختلف تا حدود زیادی به وزن افراد نیز وابسته است. هر دقیقه خوابیدن، 1.2 کیلوکالری و ‌هر دقیقه دویدن با سرعت 24 کیلومتر در ساعت، 25 کیلوکالری انرژی می سوزاند.

·          

·         بدترین غذاها برای دور شکم شما

·         تحقیقات نشان می‌دهد که بدون توجه میزان کالری، برخی از غذاها به علت ساختمان شیمایی‌شان و یا چگونگی سوخت و سازشان در بدن اثر چاق‌کننده بیشتری دارند. سیب‌زمینی سرخ کرده، نوشابه‌های گازدار شیرین و سوسیس و کالباس از این دسته هستند.

·          

·         رژيم من مال خودم، رژيم تو مال تو

·         در رژيم دادن، غلط‌هاي هر فرد گرفته مي‌شود و رژيم بر اساس نيازها و سليقه‌هاي وي تنظيم مي‌شود. البته ناگفته نماند که افراد مي‌توانند الگوي درست غذا خوردن را به تمام اطرافيانشان ياد بدهند و آن را در جامعه رايج کنند

·          

·         چگونه گرسنگي را کنترل کنيم؟

·         خوردن سوپ و سالاد کم کالري قبل از غذا، دريافت بيشتر فيبرها و خوردن يک عدد سيب کامل براي کاهش اشتها توصيه مي شود. حذف صبحانه احساس گرسنگي شما را افزايش مي دهد.

·          

·         حس گرسنگي از کجا مي آيد؟

·         فرآيندهاي گوناگوني در بدن هستند که بر اشتها اثر مي ‌گذارند. بدن مي‌ خواهد سطح دريافت و مصرف انرژي‌ را متعادل نگه دارد و شما نمي‌ توانيد با تلقين به خود که گرسنه نيستيد، بدن ‌تان را گول بزنيد چون بدن بر شما غلبه خواهد کرد.

·          

·         باورهاي غلط در مورد تناسب اندام(4)

·         اگر فردي در حين ورزش و يا پس از آن احساس درد داشت بايد تمام فعاليت خود را براي يک روز و شايد چند روز متوقف کند تا بهبود يابد و اگر درد تداوم يافت بايد حتما از مراقبت هاي پزشکي برخوردار گردد.

·          

·         رابطه يک ماده افزودني با چاقي

·         ماده ي رايحه‌ دهنده ي مونوسديم گلوتامات(MSG)، که اغلب در غذاهاي چيني به کار مي‌ رود و باعث سردرد پس از شام مي ‌شود، ممکن است نقشي در افزايش دور کمر افراد هم داشته باشد.

·          

·         یک صبحانه مفصل بخور و لاغر شو

·         مصرف یک صبحانه ی غنی از پروتئین که حاوی پنیر کم چرب و یا تخم مرغ باشد موجب سرکوب هورمون های مسئول اشتها می شود و یک راهکار موثر برای کاهش مصرف غذا و تنقلات پُر کالری در طول روز است.

·          

·         باورهای غلط در مورد تناسب اندام(3)

·         به علت تطابق و سازگار شدن بدن با ورزش، قطع نمودن ورزش و ترک آن برای مدتی طولانی تاثیری قطعی منفی بر سطوح تناسب اندام شما خواهد گذاشت و اغلب کاهش وزن ناشی از تعریق، به علت کاهش آب بدن می باشد و نه چربی.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 10:11  توسط mortezafashi  | 

aماست .. داروی لاغری شگفت آور !

ماست چربی های بدن را در افراد چاق می سوزاند و استفاده از آن برای کاهش وزرن ضروری است .

به گزارش ایسنا متاسفانه افراد برای کاهش وزن خود معمولاً لبنیات را از رژیم غذایی روزانه حذف می کنند این در حالی است که ماست توانایی بدن را برای سوزاندن چربی تقویت می کند .

ماست چربی های اضافه بدن را می سوزاند و عضلات بدن را در وضعیت مناسبی حفظ می کند افرادی که در رژیم غذایی خود ماست کم چربی را می گنجانند بیشتر از افرادی که دریافت کالری خود را کم می کنند کاهش وزن دارند .

دکتر علوی گفت : افراد به چند دلیل لبنیات را از دستور غذایی خود حذف می کنند این افراد یا به دلیل حساسیت های غذایی خود ماست یا شیر را در رژیم غذایی خود قرار نمی دهد و یا اینکه این مواد به مزاق انها خوش نمی آید که در غیر این صورت باید حتماً از جایگزینهای مناسب که طعم دهنده نیز می باشند استفاده کنند .

دکتر علوی افزود : شیر و ماست از جمله مواد لبنی می باشد که سرشار از مواد مغزی هستند افراد بهتراست از این مواد استفاده کنند در غیر این صورت بهتر است از از مواد جایگزین مانند کشک استفاده کنند .

بعضی از افراد از قرص جوشان بعنوان جایگزین استفاده می کنند که استفاده از قرص ها و مواد شیمیایی نمی تواند جایگزین مناسبی در رژیم غذایی می باشد و باعث ایجاد مشکلات هایپر کلسیمی می شود .

وی در ادامه عنوان کرد : شیر از جمله لبنیاتی است که کالری بدن را در اندازه مورد نیاز تامین می کند و استفاه از ان برای تامین کالری بدن ضروری است .

دکتر علوی گفت : حذف شیر از رژیم غذایی برای افرادی که به منظور لاغری رژیم می گیرند مناسب نیست شیر باعث چاقی نمی شود و پیشنهاد می شود افرا روزانه یک لیوان شیر جهت تامین اسید های چرب بدن استفاده کنند علاوه بر این شیر مواد مغزی دیگری نیز دارد که در صورتیکه تامین نشود پوکی استخوان را به همراه خواهد داشت

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 10:8  توسط mortezafashi  | 

كاهش وزن به وسیله قرص های لاغری

مسأله قرص های لاغری كه اكنون تبلیغات زیادی برای ترویج آن صورت می گیرد، سئوال بسیاری از افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی است. مطمئناً شما هم در سایت های دیگر یا حتی در داروخانه ها، با این قبیل داروها برخورد كرده اید و این سئوال برایتان مطرح شده كه آیا واقعاً داروهای لاغری مؤثرند؟

 

در مورد اثرات این داروها اخبار ضد و نقیض بسیاری موجود است. سایت های تبلیغاتی، از اثرات مفید این داروها و كاهش وزن بدون تحمل گرسنگی صحبت می كنند، ولی در سایت های پزشكی مطالب دیگری مشاهده می شود.

تحقیقات پزشكی و بررسی های آماری بر روی افرادی كه دارو مصرف كرده اند نشان می دهد، این داروها یا بی اثر هستند  یا اثر آنها بسیار كوتاه مدت است و پس از قطع دارو، وزن شخص به حالت اولیه باز می گردد.

مصرف دارو باید همراه با رژیم لاغری و انجام فعالیت ورزشی باشد تا اثر آن ماندگار شود.

در بسیاری از افراد، عوارض جانبی مصرف دارو بروز می كند و گاهی آنقدر شدید است كه می توان گفت، دارو به جای اینكه بیماری چاقی را درمان كند، بیماری دیگری را هم به وجود آورده است.

این نكته حائز اهمیت است كه استفاده از این داروها، به تنهایی برای كاهش وزن، به هیچ عنوان یك راه درمان اصولی نیست و فرد حتماً احتیاج به رژیم غذایی مناسب تحت مراقبت یك رژیم درمان و فعالیت بدنی منظم دارد.

مصرف داروهای لاغری برای چه كسانی مورد نیاز است؟

استفاده از این داروها تنها برای افرادی مجاز است كه :

1) نمایه توده بدنی آنها (BMI) بالاتر از 30 باشد؛ بدین معنی كه در مرحله چاقی درجه 2 باشند و هیچ بیماری خاصی نداشته باشند. پس به افرادی كه كمی اضافه وزن دارند توصیه می شود از این داروها استفاده نكنند و فقط افراد خیلی چاق ، مجاز به استفاده از این داروها هستند.

2) افرادی كه در اثر اضافه وزن و چاقی مبتلا به دو عارضه مزمن شده اند، مثلاً در اثر اضافه وزن طولانی مدت دچار فشار خون بالا و دیابت شده اند.

در میان این همه دارو كدامیك برای درمان چاقی توصیه می شوند؟

در حال حاضر تنها تعداد معدودی از قرص های موجود در بازار توسط سازمان غذا و دارو *FDA تأیید شده اند و مصرف آنها تنها برای مدت كوتاهی ، چند هفته و حداكثر چند ماه مجاز است.

این داروها، اگر پایه گیاهی داشته باشند ، اثرات جانبی كمتری دارند. بیشتر داروهای مورد استفاده ، قرص های ضد اشتها هستند كه از این جمله ؛Tenuate,Didrex, Sanorex, Mazanor, Adipex-p, Meridia است. بیشتر این داروها قرص ها و یا كپسول هایی هستند كه موجب كاهش اشتها شده و باید توسط پزشك به مقدار لازم تجویز شوند.

نوع دیگر از داروهای تجویز شده، قرص های ممانعت كننده از جذب چربی ها هستند مثلxenical كه با چربی موجود در غذا تركیب شده و جذب آن را تا30 درصد كاهش می دهد.

Meridia وXenical تنها داروهایی هستند كه برای طولانی مدت به افراد خیلی چاق توصیه می شوند.

داروهای ضد اشتها چگونه عمل می كنند؟

این داروها شرایطی را در بدن به وجود می آورند كه فرد احساس گرسنگی نكند، به این صورت كه باعث تولید بیشتر هورمون سروتونین و یاكاتكول آمین می شوند. این دو هورمون تولید شده درمغز، بر رفتار غذایی فرد اثر گذاشته و با افزایش تولید آنها فرد احساس سیری و پُری می كند.

نحوه عمل داروهای جاذب چربی چگونه است؟

با مصرف این داروها، چربی خورده شده در روده شكسته نشده و یا جذب آن مختل می شود.

در صورتی كه می خواهید از داروهای لاغری استفاده كنید، حتماً پزشك را از شرایط جسمی تان مطلع سازید؛ اگر باردار یا شیرده هستید، حساسیت خاصی دارید و یا تحت درمان با داروی دیگری هستید یا در صورتی كه مبتلا به دیابت، فشار خون ، بیماری قلبی ، صرع ، بیماری كلیوی، اعتیاد، تیروئید پر كار، افسردگی، سردرد میگرنی و فشار چشم هستید، حتماً پزشك را مطلع سازید.

آیا داروهای لاغری واقعاً مؤثرند؟

به طور كلی از بین این داروها تنها Xenical وMeridia تقریباً موثر بوده اند و به همراه رژیم غذایی موجب كاهش وزن به میزان 2 تا 10 كیلو در مدت یكسال شده اند.

در افراد مختلف با شرایط بدنی متفاوت، پاسخ به این داروها یكسان نیست. در ضمن هیچ دستور مشخصی وجود ندارد كه چه میزان از قرص تجویز شده مؤثر است و پزشك تنها با توجه به اطلاعات و تجربیاتش میزان مورد نیاز را تعیین می كند. افرادی كه بسیار چاق هستند با مصرف 6 ماه از این داروها، می توانند تا 10 درصد وزن شان را كاهش دهند و این میزان كاهش وزن بسیار با اهمیت است و از ابتلا آنها به فشار خون، دیابت ودیگر بیماری های مزمن جلوگیری می كند. در عین حال تحقیقات زیادی در مورد اثرات جانبی یا اثرات بعدی ناشی از مصرف این داروها انجام نشده است.

در صورتی كه قصد استفاده از داروهای لاغری را دارید و یكی از شرایط زیر در شما وجود دارد، حتماً  این مسئله را با پزشك در میان بگذارید:

1- اعتیاد: برای فعالیت مناسب دارو ، احتیاج به شرایط خاصی است كه عدم اعتیاد یكی از آنهاست.

2- اگر با مصرف قرص، وزنتان تغییری نكرد و دچار ثبات وزن شـُدید.

3- در صورتیكه اثرات جانبی ناشی از مصرف قرص در شما بروز كند.

عوارض جانبی مصرف قرص های لاغری چیست؟

در صورتی كه این داروها بیش از اندازه مصرف شوند یا مدت مصرف بیش از چند هفته شود، عوارض زیر بروز می كند:

- افزایش ضربان قلب

- افزایش فشار خون

- تعرق زیاد

 - یبوست

- كم خوابی

- تشنگی زیاد

- گیجی

- پر بودن بینی

- سردرد

- اضطراب

- خشكی دهان

ازعوارض قرص Xenical كه مانع جذب چربی است، ایجاد نفخ، تكرر دفع، مدفوع چرب و غیره است.

درصورتی كه با مصرف این دارو عوارضی مثل سوزش قلب، قاعدگی همراه با درد، ورم بدن در قسمت پا و مچ، آكنه و احساس سرما بروز كرد، سریعاً مسأله را با پزشك معالج تان در میان بگذارید.

كسانی كه دچار فشار خون نامنظم، بیماری قلبی ، تپش قلب یا سابقه سكته هستند، نباید از دارویMeridia استفاده كنند و كلیه كسانی كه از این دارو استفاده می كنند، باید فشار خونشان را كنترل كنند.

حفظ وزن كاسته شده، چگونه ممكن است؟

اثراین داروها كوتاه مدت است. اگر فرد بخواهد پس از كاهش وزن، برای مدت طولانی ثابت بماند، باید در تمام مدت مصرف قرص، عادت غذایی اش را تغییر دهد و فعالیت ورزشی منظمی داشته باشد تا پس از قطع دارو با پرخوری به وزن اولیه بازنگردد.

داروهای ضد اشتها برای همه افراد توصیه نمی شوند. افراد مسن و كودكان نباید از این داروها استفاده كنند. در صورتی كه می خواهید از داروهای لاغری استفاده كنید، حتماً پزشك را از شرایط جسمی تان مطلع سازید؛ اگر باردار یا شیرده هستید، حساسیت خاصی دارید و یا تحت درمان با داروی دیگری هستید یا در صورتی كه مبتلا به دیابت، فشار خون ، بیماری قلبی ، صرع ، بیماری كلیوی، اعتیاد، تیروئید پركار، افسردگی، سردرد میگرنی و فشار چشم هستید، حتماً پزشك را مطلع سازید.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 10:5  توسط mortezafashi  | 

اولین داروی لاغری بدون نسخه

 

اولین داروی لاغری بدون نیاز به نسخه ی پزشک، 8 فوریه 2007 (19 بهمن 1385) مورد تایید سازمان غذا و دارو ی آمریکا‍ (FDA)* قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز شرکت گلاسکو ‌اسمیت‌ کلاین (GSK) قرص آلی(ALLI) را که از جذب چربی غذاها جلوگیری می‌کند، به تایید مقامات بهداشتی آمریکا رسانده است.

این دارو یک گونه ی ضعیف‌تر از داروی زنیکال (XENICAL) است که قبلا بوسیله شرکت روش (ROCHE)ساخته شده بود و به اندازه ی نصف آن حاوی ماده موثر است.

FDA داروی " آلی" را فقط برای بزرگسالان چاق تایید کرده است و تاکید کرده که استفاده از آن باید با رژیم غذایی کم‌کالری و کم‌چربی و ورزش همراه باشد.

قرص آلی را می‌توان تا سه بار در روز همراه با غذا مصرف کرد.

این دارو مقدار چربی جذب‌شده را تا 25 درصد کاهش می‌دهد. چربی هضم‌نشده از طریق اجابت مزاج دفع می‌شود و به همین علت، عوارض جانبی این دارو به صورت مدفوع چرب و خروج گاز بروز می‌کند.

شرکت گلاسکو و FDA می‌گویند: خوردن غذای کم‌چربی این عوارض جانبی را کم می‌کند. همچنین به گفته FDA مصرف‌کنندگان آلی باید هر شب داروی مولتی‌ویتامین مصرف کنند تا ویتامین‌های از دست‌رفته از راه مدفوع چرب جایگزین شوند.

قرص آلی(ALLI) به ازای هر 5/2 کیلوگرم کاهش وزن از طریق رژیم غذایی، به فرد کمک می‌کند 1 تا 5/1 کیلوگرم بیشتر وزن کم کند.

آلی تنها داروی لاغری بدون نیاز به نسخه پزشک (OVER THE COUNTER) است که تا به حال FDA آن را تایید کرده است.

بسیاری از شرکت‌ها، مکمل‌های غذایی را به صورت بدون نسخه فروش می‌رسانند که مدعی‌اند، وزن را کم می‌کنند، اما هیچکدام از این فرآورده‌ها به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا نرسیده‌‌اند.

اما ورود این دارو به بازار بدون بحث نبوده است. گروه حمایت از مصرف‌کنندگان PUBLIC CITIZEN در آمریکا که قبلا خواستار تحریم زنیکال شده بود، می‌گوید آلی نباید مورد تایید قرار می‌گرفت، چرا که در تحقیقات حیوانی بر روی آن ضایعات پیش‌سرطانی دیده شده است. همچنین منافع این دارو را "ناچیز" خواند.

در مقابل شرکت گلاسکو می‌گوید که این نگرانی‌ها پایه‌ای ‌ندارد.

استیو برتون، رئیس بخش مراقبت‌های بهداشتی مصرف‌کنندگان در شرکت گلاسکو می‌گوید:"ما تاکید می کنیم که داروی آلی برای مصرف هرکسی نیست. این دارو فقط برای فرد چاق بزرگسالی است که رژیم ‌غذایی کم کالری را رعایت کند."

 

هشدارها:

استفاده از این دارو برای افرادی که تحت پیوند عضو قرار گرفته‌اند، به خاطر احتمال تداخل دارویی ممنوع است. همچنین افرادی که دارو‌های رقیق‌کننده خون مانند وارفارین مصرف می‌کنند یا به خاطر ابتلا به دیابت یا مشکلات تیروئیدی تحت درمان هستند، باید پیش از دریافت دارو با پزشکشان مشورت کنند.

 

سایر داروهای لاغری

با اینکه محققان گفته بودند داروی زنیکال برای سلامتی مضر و خطرناک است، همچنان با نسخه به فروش می رسد. پژوهشگران علوم پزشکی شرکت داروسازی روش اعلام کرده بودند که داروی زنیکال سبب بروز حالات پیش سرطانی دردستگاه گوارشی می‌شود.

شرکت آبوت نیز در حال حاضر داروی ضد چاقی مریدیا (MERIDIA) را به فروش می‌رساند که تهیه آن نیاز به نسخه دارد.

بالاخره شرکت سانوفی-آونتیس به دنبال کسب تایید برای یک داروی ضد چاقی به نام آکومپلیا (ACOMPLIA) است.

شرکت گلاسکو بازاری 6-5 میلیون نفری را در آمریکا - که دو سوم مردم آن اضافه ‌وزن دارند یا چاق هستند- برای داروی آلی پیش‌بینی کرده است
+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 10:2  توسط mortezafashi  | 

مطالب قدیمی‌تر